728x90
 • ประวัติ เอไอเอ ประกันชีวิต

  Share

  AIA ประเทศไทย
  เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตกว่า 70 ปี
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2481 และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัทเอไอเอ
  เอไอเอ ประเทศไทย ยังให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อ ประกันภัยกลุ่ม และบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  กลุ่มบริษัทเอไอเอเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่มี รากฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า 90 ปี โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรทั้งในด้านการ ประกันชีวิต การวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมทั้งการบริหารสินทรัพย์ ผ่านเครือข่ายตัวแทนกว่า 320,000 คนและพนักงานกว่า 23,500 คนใน 15 ประเทศ โดยให้บริการลูกค้ากว่า 23 ล้านคนทั่วภูมิภาค

  กลุ่มบริษัทเอไอเอมีสำนักงานสาขา บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออยู่ในประเทศออสเตรเลีย บรูไน จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

  เอไอเอ ก่อตั้งและให้บริการประกันภัยครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2462 โดยใช้ชื่อ บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ หรือ อินแทสโก (International Assurance – INTASCO)

  รางวัลและเกียรติประวัติ
  พ.ศ. 2542
  เอ ไอเอ ประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 บริษัททั่วโลกที่ได้รับรางวัล 1999 Award for Business Excellence in Response to HIV/AIDS จาก The Global Business Council on HIV/AIDS (GBC) ประเทศอังกฤษ ในฐานะที่รณรงค์เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์อย่างต่อเนื่อง

  พ.ศ. 2544
  รางวัลชนะเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial ManagementExcellence) ในงานความเป็นเลิศขององค์กรในประเทศไทยประจำปี 2544
  (Thailand Corporate Excellence Award 2001) ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรที่มีรายได้สูงสุด 500 อันดับแรกของประเทศไทย

  พ.ศ. 2545
  รางวัล ASO Thailand Award จากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสถานประกอบการดีเด่นที่ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเอดส์แก่
  พนักงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมในการลดปัญหาการระบาดของโรคเอดส์

  พ.ศ. 2546
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจได้รับรางวัล “หน้าบ้านน่ามอง” ในฐานะสถานประกอบการที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อลดมลพิษทางอากาศ การปลูกสวนหย่อมทั้งด้านหน้าและภายในอาคารอย่างสวยงาม ได้รับรางวัลแบรนด์ชั้นนำของธุรกิจประกันชีวิต(Superbrand Award) ที่ซูเปอร์แบรนด์ อินเตอร์แนชชั่นแนล ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายใน 27 ประเทศทั่วโลก และบริษัทซินโนเวต ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของโลก ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่นอันดับ 2 ที่จัดโดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

  พ.ศ. 2547
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand (เดิมชื่อReader’s Digest Superbrand) ของธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ และนีลเซน มีเดีย รีเสิร์ช โดยพิจารณาจากคุณภาพคุณค่า ความน่าเชื่อถือ การมีภาพลักษณ์ที่ แข็งแกร่ง เข้าใจในความต้องการของลูกค้า และมีนวัตกรรมนำเสนอสู่ตลาดเสมอ

  พ.ศ. 2548
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

  พ.ศ. 2549
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

  พ.ศ. 2550
  ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่นอันดับ 2 จัดโดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ที่พิจารณาจากการออกแบบกรมธรรม์ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

  พ.ศ. 2551
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

  พ.ศ. 2552
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

  พ.ศ. 2553
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

  บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

  เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  ตู้ปณ.2 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร: (66) 2634 8888
  โทรสาร: (66) 2236 6452
  (จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 17:00 น.)

  แผนที่ AIA ประกันชีวิต
  http://www.aia.co.th/th/resources/cea463804a0476a68bf2fbb927f11de2/AIA_cs_cu_ol_image01_th.jpg

  AIA Call Center 1581
  เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ (8:00-20:00 น.)
  บริการโทรฟรีจากต่างประเทศ (จันทร์-เสาร์ 8:00 – 20:00 น.)
  E: th.customer@aia.com
  บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน AIALINK

  โทร: (66) 2638 7400
  E: th.investmentlink@aia.com

  ศูนย์บริการผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ
  ชั้น 2 เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถ.สุรวงศ์ บางรัก กทม. 10500
  เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8:00 – 17.00 น.)
  E : th.customer@aia.com  แชร์หน้านี้

  Random Article

 • GenLife5 generali
  GenLife5 generali
  GenLife 5 เป็นแผนประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองและหลักประกันความมั่นคงที่ผสมผสาน คุ้มครองชีวิตและสะสมทรัพย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองระยะยาว...
 • น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ,กึ่งสังเคราะห์ ต่างกันอย่างไร
  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ,กึ่งสังเคราะห์ ต่างกันอย่างไร
  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ กับ กึ่งสังเคราะห์ ต่างกันอย่างไร น้ำมันเครื่องธรรมดาเปลี่ยนที่ 10000 กม. หรือ 6 เดือน กึ่งสังเคราะห์เปลี่ยนที่ 15000 กม. หรือ...
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง – เจ้าพระยาประกันภัย
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง – เจ้าพระยาประกันภัย
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง (Boat Carrier PA) เป็นการประกันภัยที่ผู้ประกอบการเรือโดยสารรับจ้างจัดทำประกันอุบัติเหตุส่...
 • มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ (สาขาประเทศไทย)
  มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ (สาขาประเทศไทย)
  มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ (สาขาประเทศไทย) บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด ถือกำเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2461 ภาย...
 • 21TX Plus (21TX) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
  21TX Plus (21TX) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
  21TX Plus (21TX) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ (Whole Life) กรมธรรม์ประกันภัยแบบ 21 ทีเอ็กซ์ พลัส * ระยะเวลาเอาป...
 • ประกันภัยโรคร้ายแรง – ฟอลคอนประกันภัย
  ประกันภัยโรคร้ายแรง – ฟอลคอนประกันภัย
  คุ้มครองคุณจากโรคร้ายแรง โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถรับความคุ้มครองได้ทันที พร้อมจ่าย 100% เมื่อตรวจพบคุ้มครองได้ทั้งครอบครัว ตั้งแต่อายุ 18-60 ปี แ...
 • ซัมซุง PA Smart Life – สยามซัมซุงประกันชีวิต
  ซัมซุง PA Smart Life – สยามซัมซุงประกันชีวิต
  ซัมซุง PA Smart Life – สยามซัมซุงประกันชีวิต 1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี – เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะภัยรับค่าชดเชย สูงสุด 472 ...
 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A. Hospital Care เมืองไทยประกันชีวิต
  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A. Hospital Care เมืองไทยประกันชีวิต
  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A. Hospital Care เมืองไทยประกันชีวิต เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย · เฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ 1 และชั้นอาชีพ 2 · ...
 • ประกันภัยกระจก กรุงเทพประกันภัย
  ประกันภัยกระจก กรุงเทพประกันภัย
  ประกันภัยกระจก กรุงเทพประกันภัย ให้ความคุ้มครองในกระจกที่แตกเสียหาย จากกรณีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายติดตั้งใหม่และการจัดหาสิ่งกำบังเพื่อรอการเปลี่ยนกระจก...
 • สะสมทรัพย์ ชำระเบี้ยครั้งเดียว20/1 กรุงเทพประกันชีวิต
  สะสมทรัพย์ ชำระเบี้ยครั้งเดียว20/1 กรุงเทพประกันชีวิต
  สำหรับ: ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองและประโยชน์ด้านการออมทรัพย์หรือการลงทุนในระยะเวลาที่แน่นนอน ผลประโยชน์และความคุ้มครอง 1. รับเงินจ่ายคืน เป็น % ของทุน...

 • อินชัวรันส์ไทย ดอทเน็ต [insurancethai.net] เว็บไซต์สื่อกลาง ทางประกันภัยโดยเฉพาะ เปิดให้ใช้บริการฟรี! สื่อกลาง สร้างสรรค์ สนับสนุนการประกันภัย เพื่อความมั่นคงของชีวิต ทรัพย์สินเเละการเงิน เว็บไซต์สื่อกลาง ทุกเรื่องประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

  แสดงความคิดเห็น


  up arrow