728x90

ประวัติ เอไอเอ ประกันชีวิต

Share

AIA ประเทศไทย
เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตกว่า 70 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2481 และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัทเอไอเอ
เอไอเอ ประเทศไทย ยังให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อ ประกันภัยกลุ่ม และบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทเอไอเอเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่มี รากฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า 90 ปี โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรทั้งในด้านการ ประกันชีวิต การวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมทั้งการบริหารสินทรัพย์ ผ่านเครือข่ายตัวแทนกว่า 320,000 คนและพนักงานกว่า 23,500 คนใน 15 ประเทศ โดยให้บริการลูกค้ากว่า 23 ล้านคนทั่วภูมิภาค

กลุ่มบริษัทเอไอเอมีสำนักงานสาขา บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออยู่ในประเทศออสเตรเลีย บรูไน จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

เอไอเอ ก่อตั้งและให้บริการประกันภัยครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2462 โดยใช้ชื่อ บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ หรือ อินแทสโก (International Assurance – INTASCO)

รางวัลและเกียรติประวัติ
พ.ศ. 2542
เอ ไอเอ ประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 บริษัททั่วโลกที่ได้รับรางวัล 1999 Award for Business Excellence in Response to HIV/AIDS จาก The Global Business Council on HIV/AIDS (GBC) ประเทศอังกฤษ ในฐานะที่รณรงค์เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์อย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2544
รางวัลชนะเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial ManagementExcellence) ในงานความเป็นเลิศขององค์กรในประเทศไทยประจำปี 2544
(Thailand Corporate Excellence Award 2001) ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรที่มีรายได้สูงสุด 500 อันดับแรกของประเทศไทย

พ.ศ. 2545
รางวัล ASO Thailand Award จากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสถานประกอบการดีเด่นที่ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเอดส์แก่
พนักงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมในการลดปัญหาการระบาดของโรคเอดส์

พ.ศ. 2546
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจได้รับรางวัล “หน้าบ้านน่ามอง” ในฐานะสถานประกอบการที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อลดมลพิษทางอากาศ การปลูกสวนหย่อมทั้งด้านหน้าและภายในอาคารอย่างสวยงาม ได้รับรางวัลแบรนด์ชั้นนำของธุรกิจประกันชีวิต(Superbrand Award) ที่ซูเปอร์แบรนด์ อินเตอร์แนชชั่นแนล ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายใน 27 ประเทศทั่วโลก และบริษัทซินโนเวต ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของโลก ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่นอันดับ 2 ที่จัดโดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2547
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand (เดิมชื่อReader’s Digest Superbrand) ของธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ และนีลเซน มีเดีย รีเสิร์ช โดยพิจารณาจากคุณภาพคุณค่า ความน่าเชื่อถือ การมีภาพลักษณ์ที่ แข็งแกร่ง เข้าใจในความต้องการของลูกค้า และมีนวัตกรรมนำเสนอสู่ตลาดเสมอ

พ.ศ. 2548
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

พ.ศ. 2549
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

พ.ศ. 2550
ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่นอันดับ 2 จัดโดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ที่พิจารณาจากการออกแบบกรมธรรม์ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

พ.ศ. 2551
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

พ.ศ. 2552
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

พ.ศ. 2553
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ตู้ปณ.2 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: (66) 2634 8888
โทรสาร: (66) 2236 6452
(จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 17:00 น.)

แผนที่ AIA ประกันชีวิต
http://www.aia.co.th/th/resources/cea463804a0476a68bf2fbb927f11de2/AIA_cs_cu_ol_image01_th.jpg

AIA Call Center 1581
เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ (8:00-20:00 น.)
บริการโทรฟรีจากต่างประเทศ (จันทร์-เสาร์ 8:00 – 20:00 น.)
E: th.customer@aia.com
บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน AIALINK

โทร: (66) 2638 7400
E: th.investmentlink@aia.com

ศูนย์บริการผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ
ชั้น 2 เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถ.สุรวงศ์ บางรัก กทม. 10500
เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8:00 – 17.00 น.)
E : th.customer@aia.comแชร์หน้านี้

Random Article

 • การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ – ธนชาตประกันภัย
  การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ – ธนชาตประกันภัย
  การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability) สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออก และผู้ค้าปลีกต้องคำนึงถึง คือคว...
 • ประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ
  ประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ
  ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1,2,2+,3,3+,4,5 ปัจจุบัน บริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ได้ออกแบบประกันรถยนต์ให้มีความหลาก...
 • ซัมซุงเกษียณสำราญ – สยามซัมซุงประกันชีวิต
  ซัมซุงเกษียณสำราญ – สยามซัมซุงประกันชีวิต
  ซัมซุงเกษียณสำราญ – สยามซัมซุงประกันชีวิต แบบประกันสำหรับวางแผน เกษียณอายุ – ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอดชีพ หรือ จนถึงอายุ 99 ปี &#...
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต (TRC, TRN) – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต
  สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต (TRC, TRN) – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต
  สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต (TRC, TRN) – aacp สัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองชีวิตเพิ่มเติมจากสัญญาหลัก ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ต่ำ สัญญาเพิ่มเติม...
 • ประกันภัยพร้อมสรรพ สำหรับเจ้าบ้าน กรุงเทพประกันภัย
  ประกันภัยพร้อมสรรพ สำหรับเจ้าบ้าน กรุงเทพประกันภัย
  ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน กรุงเทพประกันภัย เหมาะ กับที่อยู่อาศัยทั่วไปที่ต้องการความคุ้มครองแบบครบวงจร คุ้มครองทั้งสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานในบ้าน...
 • LMG Triple P Value Policy – แอลเอ็มจีประกันภัย
  LMG Triple P Value Policy – แอลเอ็มจีประกันภัย
  LMG Triple P Value Policy ด้วยความอุ่นใจและมั่นใจจากความคุ้มครอง Triple P Value ที่ครอบคลุมทั้งทรัพย์สินต่างๆ เพื่อการอยู่อาศัย คุ้มครองการเสียชีวิต...
 • สัญญาเพิ่มเติมประกันภัย 18 โรคร้ายแรง พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
  สัญญาเพิ่มเติมประกันภัย 18 โรคร้ายแรง พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
  สัญญาเพิ่มเติมประกันภัย 18 โรคร้ายแรง CI พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติมนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อได้รับทราบการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เจ็บป่...
 • วัยทีน บูพา
  วัยทีน บูพา
  วัยทีน บูพาประกันสุขภาพ อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับทุกคนได้ตลอดเวลา ทุกเพศทุกวัย ทุกช่วงอายุ แผนประกันอุบัติเหตุวัยทีนให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก สำหรั...
 • ประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ) – กมลประกันภัย
  ประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ) – กมลประกันภัย
  ประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ) – กมลประกันภัย การประกันภัย พ.ร.บ. หรือการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้ มีเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถได้รับความคุ้มครอ...
 • ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
  ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
  ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันภัยการเดินทางเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุ...

 • อินชัวรันส์ไทย ดอทเน็ต [insurancethai.net] เว็บไซต์สื่อกลาง ประกันภัยโดยเฉพาะ เปิดให้ใช้บริการฟรี! สื่อกลาง สร้างสรรค์ สนับสนุนการประกันภัย เพื่อความมั่นคงของชีวิต ทรัพย์สินเเละการเงิน เว็บไซต์สื่อกลาง ทุกเรื่องประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

  แสดงความคิดเห็น


 • up arrow