728x90
 • ประวัติ เอไอเอ ประกันชีวิต

  Share

  AIA ประเทศไทย
  เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตกว่า 70 ปี
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2481 และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัทเอไอเอ
  เอไอเอ ประเทศไทย ยังให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อ ประกันภัยกลุ่ม และบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  กลุ่มบริษัทเอไอเอเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่มี รากฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า 90 ปี โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรทั้งในด้านการ ประกันชีวิต การวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมทั้งการบริหารสินทรัพย์ ผ่านเครือข่ายตัวแทนกว่า 320,000 คนและพนักงานกว่า 23,500 คนใน 15 ประเทศ โดยให้บริการลูกค้ากว่า 23 ล้านคนทั่วภูมิภาค

  กลุ่มบริษัทเอไอเอมีสำนักงานสาขา บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออยู่ในประเทศออสเตรเลีย บรูไน จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

  เอไอเอ ก่อตั้งและให้บริการประกันภัยครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2462 โดยใช้ชื่อ บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ หรือ อินแทสโก (International Assurance – INTASCO)

  รางวัลและเกียรติประวัติ
  พ.ศ. 2542
  เอ ไอเอ ประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 บริษัททั่วโลกที่ได้รับรางวัล 1999 Award for Business Excellence in Response to HIV/AIDS จาก The Global Business Council on HIV/AIDS (GBC) ประเทศอังกฤษ ในฐานะที่รณรงค์เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์อย่างต่อเนื่อง

  พ.ศ. 2544
  รางวัลชนะเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial ManagementExcellence) ในงานความเป็นเลิศขององค์กรในประเทศไทยประจำปี 2544
  (Thailand Corporate Excellence Award 2001) ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรที่มีรายได้สูงสุด 500 อันดับแรกของประเทศไทย

  พ.ศ. 2545
  รางวัล ASO Thailand Award จากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสถานประกอบการดีเด่นที่ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเอดส์แก่
  พนักงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมในการลดปัญหาการระบาดของโรคเอดส์

  พ.ศ. 2546
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจได้รับรางวัล “หน้าบ้านน่ามอง” ในฐานะสถานประกอบการที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อลดมลพิษทางอากาศ การปลูกสวนหย่อมทั้งด้านหน้าและภายในอาคารอย่างสวยงาม ได้รับรางวัลแบรนด์ชั้นนำของธุรกิจประกันชีวิต(Superbrand Award) ที่ซูเปอร์แบรนด์ อินเตอร์แนชชั่นแนล ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายใน 27 ประเทศทั่วโลก และบริษัทซินโนเวต ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของโลก ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่นอันดับ 2 ที่จัดโดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

  พ.ศ. 2547
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand (เดิมชื่อReader’s Digest Superbrand) ของธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ และนีลเซน มีเดีย รีเสิร์ช โดยพิจารณาจากคุณภาพคุณค่า ความน่าเชื่อถือ การมีภาพลักษณ์ที่ แข็งแกร่ง เข้าใจในความต้องการของลูกค้า และมีนวัตกรรมนำเสนอสู่ตลาดเสมอ

  พ.ศ. 2548
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

  พ.ศ. 2549
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

  พ.ศ. 2550
  ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่นอันดับ 2 จัดโดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ที่พิจารณาจากการออกแบบกรมธรรม์ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

  พ.ศ. 2551
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

  พ.ศ. 2552
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

  พ.ศ. 2553
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

  บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

  เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  ตู้ปณ.2 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร: (66) 2634 8888
  โทรสาร: (66) 2236 6452
  (จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 17:00 น.)

  แผนที่ AIA ประกันชีวิต
  http://www.aia.co.th/th/resources/cea463804a0476a68bf2fbb927f11de2/AIA_cs_cu_ol_image01_th.jpg

  AIA Call Center 1581
  เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ (8:00-20:00 น.)
  บริการโทรฟรีจากต่างประเทศ (จันทร์-เสาร์ 8:00 – 20:00 น.)
  E: th.customer@aia.com
  บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน AIALINK

  โทร: (66) 2638 7400
  E: th.investmentlink@aia.com

  ศูนย์บริการผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ
  ชั้น 2 เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถ.สุรวงศ์ บางรัก กทม. 10500
  เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8:00 – 17.00 น.)
  E : th.customer@aia.com



  แชร์หน้านี้

  Random Article

 • ประกันภัยรถยนต์ – ประกันภัยไทยวิวัฒน์
  ประกันภัยรถยนต์ – ประกันภัยไทยวิวัฒน์
  ประกันภัยรถยนต์ – ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แบ่งออกเป็นการประกันภัยภาคสมัครใจและการประกัยภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 1. ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ซึ่งกฏหม...
 • บ้านสุขใจเพิ่มภัยน้ำท่วม(ประกันอัคคีภัย) – เทเวศประกันภัย
  บ้านสุขใจเพิ่มภัยน้ำท่วม(ประกันอัคคีภัย) – เทเวศประกันภัย
  ประกันอัคคีภัย โครงการบ้านสุขใจเพิ่มภัยน้ำท่วม – เทเวศประกันภัย ไม่ว่าจะไฟไหม้ ฟ้าจะผ่า ก็หมดกังวลได้ด้วยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย บ้านอยู่อาศัยจา...
 • สะสมทรัพย์ 100 ครบอายุ 60 ปี (ชนิดมีเงินปันผล) : iSave 79 – ING
  สะสมทรัพย์ 100 ครบอายุ 60 ปี (ชนิดมีเงินปันผล) : iSave 79 – ING
  สะสมทรัพย์ 100 ครบอายุ 60 ปี (ชนิดมีเงินปันผล) : iSave 79 – ING ไอเอ็นจีประกันชีวิต เป็นแบบประกันเพื่อการเกษียณ ตัวอย่าง คุณ A อายุ 25 ปี ต้องกา...
 • แบบคุ้มครองจำกัดเวลา 5ปี,10ปี กรุงเทพประกันชีวิต
  แบบคุ้มครองจำกัดเวลา 5ปี,10ปี กรุงเทพประกันชีวิต
  สำหรับ ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูง ชำระเบี้ยประกันด้วยอัตราเบี้ยต่ำ หรือต้องการบรรเทาความเสียหายทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากการมรณกรรมของเจ้าของกิจการ หุ...
 • พรูตลอดชีพ10 พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
  พรูตลอดชีพ10 พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
  พรูตลอดชีพ10 พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต สำหรับผู้ต้องการสร้างหลักประกันอันมั่นคงแก่คุณและคนที่คุณรักได้อุ่นใจ แม้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะเต็มไปด้วยค...
 • ประกันภัยรถยนต์2+ First Care กรุงเทพประกันภัย
  ประกันภัยรถยนต์2+ First Care กรุงเทพประกันภัย
  ประกันภัยรถยนต์ First Care 2+ กรุงเทพประกันภัย มันคือ ชั้น 2+ นี่เอง ประกันภัยรถยนต์แบบประหยัดพิเศษของกรุงเทพประกันภัย คุ้มครองแบบชั้นหนึ่ง แต่คุ้มครอ...
 • ประกันภัยสุขภาพ เฮลท์เมท (HealthMate) – ประกันภัยไทยวิวัฒน์
  ประกันภัยสุขภาพ เฮลท์เมท (HealthMate) – ประกันภัยไทยวิวัฒน์
  ประกันภัยสุขภาพ เฮลท์เมท (HealthMate) – ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ด้วยประกันภัยสุขภาพ Thaivivat HealthMate ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ มีคำตอบให้กับทุกโจทย...
 • ประกันอัคคีภัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย – เจ้าพระยาประกันภัย
  ประกันอัคคีภัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย – เจ้าพระยาประกันภัย
  ความคุ้มครองหมวดที่ 1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) การระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเ...
 • สัญญาเพิ่มเติมธนขวัญ ธนชาตประกันชีวิต
  สัญญาเพิ่มเติมธนขวัญ ธนชาตประกันชีวิต
  สัญญาเพิ่มเติมธนขวัญ ธนชาตประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 10 โรคร้าย ที่ระบุไว้ในส...

 • อินชัวรันส์ไทย ดอทเน็ต [insurancethai.net] เว็บไซต์สื่อกลาง ทางประกันภัยโดยเฉพาะ เปิดให้ใช้บริการฟรี! สื่อกลาง สร้างสรรค์ สนับสนุนการประกันภัย เพื่อความมั่นคงของชีวิต ทรัพย์สินเเละการเงิน เว็บไซต์สื่อกลาง ทุกเรื่องประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

  แสดงความคิดเห็น


  up arrow