728x90

ประวัติ เอไอเอ ประกันชีวิต

Share

AIA ประเทศไทย
เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตกว่า 70 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2481 และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัทเอไอเอ
เอไอเอ ประเทศไทย ยังให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อ ประกันภัยกลุ่ม และบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทเอไอเอเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่มี รากฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า 90 ปี โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรทั้งในด้านการ ประกันชีวิต การวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมทั้งการบริหารสินทรัพย์ ผ่านเครือข่ายตัวแทนกว่า 320,000 คนและพนักงานกว่า 23,500 คนใน 15 ประเทศ โดยให้บริการลูกค้ากว่า 23 ล้านคนทั่วภูมิภาค

กลุ่มบริษัทเอไอเอมีสำนักงานสาขา บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออยู่ในประเทศออสเตรเลีย บรูไน จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

เอไอเอ ก่อตั้งและให้บริการประกันภัยครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2462 โดยใช้ชื่อ บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ หรือ อินแทสโก (International Assurance – INTASCO)

รางวัลและเกียรติประวัติ
พ.ศ. 2542
เอ ไอเอ ประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 บริษัททั่วโลกที่ได้รับรางวัล 1999 Award for Business Excellence in Response to HIV/AIDS จาก The Global Business Council on HIV/AIDS (GBC) ประเทศอังกฤษ ในฐานะที่รณรงค์เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์อย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2544
รางวัลชนะเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial ManagementExcellence) ในงานความเป็นเลิศขององค์กรในประเทศไทยประจำปี 2544
(Thailand Corporate Excellence Award 2001) ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรที่มีรายได้สูงสุด 500 อันดับแรกของประเทศไทย

พ.ศ. 2545
รางวัล ASO Thailand Award จากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสถานประกอบการดีเด่นที่ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเอดส์แก่
พนักงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมในการลดปัญหาการระบาดของโรคเอดส์

พ.ศ. 2546
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจได้รับรางวัล “หน้าบ้านน่ามอง” ในฐานะสถานประกอบการที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อลดมลพิษทางอากาศ การปลูกสวนหย่อมทั้งด้านหน้าและภายในอาคารอย่างสวยงาม ได้รับรางวัลแบรนด์ชั้นนำของธุรกิจประกันชีวิต(Superbrand Award) ที่ซูเปอร์แบรนด์ อินเตอร์แนชชั่นแนล ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายใน 27 ประเทศทั่วโลก และบริษัทซินโนเวต ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของโลก ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่นอันดับ 2 ที่จัดโดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2547
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand (เดิมชื่อReader’s Digest Superbrand) ของธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ และนีลเซน มีเดีย รีเสิร์ช โดยพิจารณาจากคุณภาพคุณค่า ความน่าเชื่อถือ การมีภาพลักษณ์ที่ แข็งแกร่ง เข้าใจในความต้องการของลูกค้า และมีนวัตกรรมนำเสนอสู่ตลาดเสมอ

พ.ศ. 2548
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

พ.ศ. 2549
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

พ.ศ. 2550
ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่นอันดับ 2 จัดโดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ที่พิจารณาจากการออกแบบกรมธรรม์ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

พ.ศ. 2551
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

พ.ศ. 2552
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

พ.ศ. 2553
ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ตู้ปณ.2 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: (66) 2634 8888
โทรสาร: (66) 2236 6452
(จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 17:00 น.)

แผนที่ AIA ประกันชีวิต
http://www.aia.co.th/th/resources/cea463804a0476a68bf2fbb927f11de2/AIA_cs_cu_ol_image01_th.jpg

AIA Call Center 1581
เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ (8:00-20:00 น.)
บริการโทรฟรีจากต่างประเทศ (จันทร์-เสาร์ 8:00 – 20:00 น.)
E: th.customer@aia.com
บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน AIALINK

โทร: (66) 2638 7400
E: th.investmentlink@aia.com

ศูนย์บริการผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ
ชั้น 2 เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถ.สุรวงศ์ บางรัก กทม. 10500
เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8:00 – 17.00 น.)
E : th.customer@aia.comแชร์หน้านี้

Random Article

 • สะสมทรัพย์10/3 กรุงเทพประกันชีวิต
  สะสมทรัพย์10/3 กรุงเทพประกันชีวิต
  สะสมทรัพย์ 10 ปี ชำระเบี้ย 3 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ชำระเบี้ย 3 ปี เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประ...
 • ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 5 พลัส – เมืองไทยประกันภัย
  ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 5 พลัส – เมืองไทยประกันภัย
  ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 5 พลัส – เมืองไทยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 6,800 บาท คุ้มครองความเสียหายรถผู้เอาประกัน คุ้มครองมากกว่าถึง 2 ทางเลือก คุ้ม...
 • ประวัติกรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต
  ประวัติกรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต
  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย จากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีร...
 • นิวยอร์คไลฟ์ โกลด์ไลฟ์
  นิวยอร์คไลฟ์ โกลด์ไลฟ์
  สำหรับสร้างอนาคตที่ดีให้เด็กๆ นิวยอร์คไลฟ์ โกลด์ไลฟ์ ที่ให้ผลประโยชน์ที่ยาวนาน และความคุ้มครองที่สูงค่า สามารถวางแผนที่มั่นคงให้กับคนที่ท่านรักได้ตั้ง...
 • ข้อยกเว้นการจ่าย “ทุนประกันชีวิต”
  ข้อยกเว้นการจ่าย “ทุนประกันชีวิต”
  1.แถลงข้อความอันเป็นเท็จ : ข้อแถลงของผู้เอาประกันในใบคำขอเอาประกันชีวิต , ใบแถลงสุขภาพ ซึ่งรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป นับ...
 • การจัดพอร์ตลงทุน
  การจัดพอร์ตลงทุน
  การจัดพอร์ตลงทุน      แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง  และการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์  ทำให้กลไกของระบบการเงินเปลี่ยนไป รูปแบบการออมเก่าๆเริ...
 • Celebrate 60 (EN 60) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
  Celebrate 60 (EN 60) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
  Celebrate 60 (EN 60) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Savings) กรมธรรม์ประกันภัยแบบสะสมทรัพย์ 60 ระยะเวลาเอาประกันภัย :...
 • ประวัติกรุงเทพประกันชีวิต
  ประวัติกรุงเทพประกันชีวิต
  ประวัติกรุงเทพประกันชีวิต ฯพณฯ ควง อภัยวงศ์ (อดีตนายกรัฐมนตรี) พระยาศรีวิศาลวาจา คุณชิน โสภณพนิช และคหบดีหลายท่าน ร่วมก่อตั้งบริษัทประกันชีวิต ขึ้น โ...
 • ประกันภัยผู้ค้ำประกัน – เจ้าพระยาประกันภัย
  ประกันภัยผู้ค้ำประกัน – เจ้าพระยาประกันภัย
  ประกันภัยผู้ค้ำประกัน เป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองผู้ค้ำประกันเงินกู้ โดยที่บริษัทตกลงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันให้กับผู้ให้กู้ สำหรับจำนวนเง...

 • อินชัวรันส์ไทย ดอทเน็ต [insurancethai.net] เว็บไซต์สื่อกลาง ประกันภัยโดยเฉพาะ เปิดให้ใช้บริการฟรี! สื่อกลาง สร้างสรรค์ สนับสนุนการประกันภัย เพื่อความมั่นคงของชีวิต ทรัพย์สินเเละการเงิน เว็บไซต์สื่อกลาง ทุกเรื่องประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

  แสดงความคิดเห็น


 • up arrow