728x90
 • ประวัติ เอไอเอ ประกันชีวิต

  Share

  AIA ประเทศไทย
  เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตกว่า 70 ปี
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2481 และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัทเอไอเอ
  เอไอเอ ประเทศไทย ยังให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันสินเชื่อ ประกันภัยกลุ่ม และบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  กลุ่มบริษัทเอไอเอเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่มี รากฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า 90 ปี โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรทั้งในด้านการ ประกันชีวิต การวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมทั้งการบริหารสินทรัพย์ ผ่านเครือข่ายตัวแทนกว่า 320,000 คนและพนักงานกว่า 23,500 คนใน 15 ประเทศ โดยให้บริการลูกค้ากว่า 23 ล้านคนทั่วภูมิภาค

  กลุ่มบริษัทเอไอเอมีสำนักงานสาขา บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออยู่ในประเทศออสเตรเลีย บรูไน จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

  เอไอเอ ก่อตั้งและให้บริการประกันภัยครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2462 โดยใช้ชื่อ บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ หรือ อินแทสโก (International Assurance – INTASCO)

  รางวัลและเกียรติประวัติ
  พ.ศ. 2542
  เอ ไอเอ ประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 บริษัททั่วโลกที่ได้รับรางวัล 1999 Award for Business Excellence in Response to HIV/AIDS จาก The Global Business Council on HIV/AIDS (GBC) ประเทศอังกฤษ ในฐานะที่รณรงค์เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์อย่างต่อเนื่อง

  พ.ศ. 2544
  รางวัลชนะเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial ManagementExcellence) ในงานความเป็นเลิศขององค์กรในประเทศไทยประจำปี 2544
  (Thailand Corporate Excellence Award 2001) ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรที่มีรายได้สูงสุด 500 อันดับแรกของประเทศไทย

  พ.ศ. 2545
  รางวัล ASO Thailand Award จากกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสถานประกอบการดีเด่นที่ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเอดส์แก่
  พนักงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมในการลดปัญหาการระบาดของโรคเอดส์

  พ.ศ. 2546
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจได้รับรางวัล “หน้าบ้านน่ามอง” ในฐานะสถานประกอบการที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อลดมลพิษทางอากาศ การปลูกสวนหย่อมทั้งด้านหน้าและภายในอาคารอย่างสวยงาม ได้รับรางวัลแบรนด์ชั้นนำของธุรกิจประกันชีวิต(Superbrand Award) ที่ซูเปอร์แบรนด์ อินเตอร์แนชชั่นแนล ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายใน 27 ประเทศทั่วโลก และบริษัทซินโนเวต ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของโลก ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่นอันดับ 2 ที่จัดโดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

  พ.ศ. 2547
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand (เดิมชื่อReader’s Digest Superbrand) ของธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ และนีลเซน มีเดีย รีเสิร์ช โดยพิจารณาจากคุณภาพคุณค่า ความน่าเชื่อถือ การมีภาพลักษณ์ที่ แข็งแกร่ง เข้าใจในความต้องการของลูกค้า และมีนวัตกรรมนำเสนอสู่ตลาดเสมอ

  พ.ศ. 2548
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

  พ.ศ. 2549
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

  พ.ศ. 2550
  ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่นอันดับ 2 จัดโดยกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ที่พิจารณาจากการออกแบบกรมธรรม์ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

  พ.ศ. 2551
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

  พ.ศ. 2552
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

  พ.ศ. 2553
  ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Most Admired Brand หรือตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุดในหมวดธุรกิจประกันชีวิต จากการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8ได้รับรางวัล Reader’s Digest Trusted Brand ของธุรกิจประกันชีวิต ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

  บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

  เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  ตู้ปณ.2 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร: (66) 2634 8888
  โทรสาร: (66) 2236 6452
  (จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 17:00 น.)

  แผนที่ AIA ประกันชีวิต
  http://www.aia.co.th/th/resources/cea463804a0476a68bf2fbb927f11de2/AIA_cs_cu_ol_image01_th.jpg

  AIA Call Center 1581
  เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ (8:00-20:00 น.)
  บริการโทรฟรีจากต่างประเทศ (จันทร์-เสาร์ 8:00 – 20:00 น.)
  E: th.customer@aia.com
  บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน AIALINK

  โทร: (66) 2638 7400
  E: th.investmentlink@aia.com

  ศูนย์บริการผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอ
  ชั้น 2 เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถ.สุรวงศ์ บางรัก กทม. 10500
  เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8:00 – 17.00 น.)
  E : th.customer@aia.com  แชร์หน้านี้

  Random Article

 • พฤกษชาติ – สยามประกันชีวิต
  พฤกษชาติ – สยามประกันชีวิต
  พฤกษชาติ – สยามประกันชีวิต เน้นการออมทรัพย์และคุ้มครองชีวิตอย่างคุ้มค่า ทั้งยังได้รับเงินคืนเป็นระยะๆ » การรับประกัน – อายุที่รับประกัน 1 ...
 • ไทยสมุทรสุขสถาพร 10-450 (20/20)
  ไทยสมุทรสุขสถาพร 10-450 (20/20)
  ไทยสมุทรสุขสถาพร 10-450 (20/20) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ โดยให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 2 เท่า รับประกัน...
 • TMB ทรัพย์นำสุข 12/6
  TMB ทรัพย์นำสุข 12/6
  TMB ทรัพย์นำสุข 12/6 ไทยคาร์ดิฟประกันชีวิต ผลประโยชน์ / แผนความคุ้มครอง * ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี ด้วยความคุ้มครองถึง 12 ปี * รับเงินสดคื...
 • ประกันภัยรถยนต์ – โอสถสภาประกันภัย
  ประกันภัยรถยนต์ – โอสถสภาประกันภัย
  ประกันภัยรถยนต์ – โอสถสภาประกันภัย การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance ) การประกันภัยนี้มีกฎหมายบังคับ เรียกว่า การประกันภัย...
 • ประกันภัยรถยนต์ – อินทรประกันภัย
  ประกันภัยรถยนต์ – อินทรประกันภัย
  ประกันภัยรถยนต์ – อินทรประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ประเภท แบบสมัครใจ(ผู้เอาประกันภัยสนใจเลือกซื้อความคุ้มครองตามความต้องการเอง)...
 • พรูตลอดชีพ10 พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
  พรูตลอดชีพ10 พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
  พรูตลอดชีพ10 พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต สำหรับผู้ต้องการสร้างหลักประกันอันมั่นคงแก่คุณและคนที่คุณรักได้อุ่นใจ แม้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะเต็มไปด้วยค...
 • MSIG Safe Guard ( New Plan ) เอ็มเอสไอจี เซฟการ์ด ใหม่ 2013
  MSIG Safe Guard ( New Plan ) เอ็มเอสไอจี เซฟการ์ด ใหม่ 2013
  MSIG Safe Guard ( New Plan ) Effective period 1/5/2013 – 31/12/2013 ความคุ้มครอง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย 500,000 บาท ...
 • แมนูไลฟ์ ตลอดชีพ1 – แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  แมนูไลฟ์ ตลอดชีพ1 – แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  แมนูไลฟ์ ตลอดชีพ1 – แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เป็นประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบตลอดชีพ ชนิดไม่มีเงินปันผล ระยะเวลา ชำระเบี้ยประกันภัย มี 3 ...
 • ซีเนียร์ แฮปปี้ ไทยสมุทรประกันชีวิต
  ซีเนียร์ แฮปปี้ ไทยสมุทรประกันชีวิต
  ซีเนียร์ แฮปปี้ ไทยสมุทรประกันชีวิต เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความคุ้มครองตลอดชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบุตรหลาน รับประกันตั้งแต่อายุ 55 R...

 • อินชัวรันส์ไทย ดอทเน็ต [insurancethai.net] เว็บไซต์สื่อกลาง ทางประกันภัยโดยเฉพาะ เปิดให้ใช้บริการฟรี! สื่อกลาง สร้างสรรค์ สนับสนุนการประกันภัย เพื่อความมั่นคงของชีวิต ทรัพย์สินเเละการเงิน เว็บไซต์สื่อกลาง ทุกเรื่องประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

  แสดงความคิดเห็น


  up arrow