INSURANCETHAI.NET
Thu 23/09/2021 18:51:54

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก การทำประกันภัยทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ การถูกลักทรัพย์ หรือภัยธรรมชาติต่างๆ นับเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงที่หน่วยธุรกิจต่างๆให้ความสำคัญกัน ...[ read more ]

1522 View(s)

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก – เจ้าพระยาประกันภัย

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักให้ความคุ้มครองสถานประกอบธุรกิจในกรณีที่เกิดไฟไหม้หรือภัยอื่นๆ ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกันอัคคีภัย หรือการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของสถานประกอบธุรกิจนั้น และทำให้ธุรกิจหยุดชะงักลงในระหว่างที่ต้องหยุดทำการซ่อมแซม โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้สำหรับการสูญเสียกำไรขั้นต้น ...[ read more ]

439 View(s)

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก - สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย) Business interruption ...[ read more ]

784 View(s)

การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด/ธุรกิจหยุดชะงัก แอกซ่าประกันภัย

การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด/ธุรกิจหยุดชะงัก แอกซ่าประกันภัย แอกซ่า ประกันภัยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทุกประเภทที่เอาประกันภัย กรณีได้ ...[ read more ]

546 View(s)
up arrow