INSURANCETHAI.NET
Tue 03/08/2021 17:42:48

สินค้าประกันวินาศภัย

Uncategorized

ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว : หมิงตี้เคมีคอล

5 บริษัทร่วมรับประกันภัยทุนประกันภัยรวม 420.90 ล้านบาทบริษัท หมิงตี้ ...[ read more ]

327 View(s)

ตัวแทนประกันชีวิต : ความใจดีอาจสร้างปัญหา!?

ในวงการประกันชีวิตหากคุณดูในทีมงานที่หัวหน้าทีมของคุณมีความห่วงใยมีความปรารถนาดีต่อคุณอย่างจริงใจเขาจะต้องเตือนต้องบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่อาจทำให้ตัวแทนประกันชีวิตอย่างคุณต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆได้ เช่นการกรอกแบบฟอร์มสำหรับสมัครทำประกันชีวิตโดยหลักทั่วไปแล้วผู้ขอเอาประกันหรือลูกค้าควรต้องกรอกข้อมูลนั้นด้วยตัวเองลงในใบสมัครซึ่งสิ่งนี้จะวัดได้ถึงลายมือของเจ้าตัวที่ไม่ใช่ลายมือของตัวแทนประกันชีวิตเหตุผลง่ายๆ เพราะการที่ผู้สมัครลูกค้าทำมันด้วยตัวเองจะไม่สามารถที่จะปัดความผิดหรือโทษตัวแทนประกันชีวิตได้หากเกิดปัญหาการปฏิเสธจ่ายประกันของบริษัทเนื่องจากการปกปิดหรือแถลงข้อความอันสำคัญที่มีผลต่อการรับประกันได้ การให้ผู้สมัครหรือลูกค้าเป็นผู้กรอกข้อมูลเองจะเร็วกว่าอีกด้วยเนื่องจากเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสุขภาพน้ำหนักส่วนสูงอื่นๆตัวแทนประกันชีวิตเพียงแค่ขยายความหมายหรืออธิบายคำถามหากสงสัยก็เพียงพอดังนั้นในการกรอกแบบฟอร์มการสมัครประกันชีวิตจึงไม่ควรที่ตัวแทนจะทำแทนเว้นเสียแต่ว่าลูกค้าหรือผู้สมัครมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้เช่นเขียนหนังสือไม่เป็นแขนหรือนิ้วพิการเป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วตัวแทนประกันชีวิตส่วนมากมักจะกรอกข้อมูลเหล่านี้แทนผู้ขอเอาประกันหรือลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกจนทำเป็นนิสัยเป็นเรื่องสามัญธรรมดาแต่สิ่งนี้อาจสร้างปัญหาใหญ่ในอนาคตได้คนที่ไม่เคยเจอคนที่ไม่เคยผ่านสิ่งนี้อาจจะไม่ตระหนัก ...[ read more ]

113 View(s)

การตัดบัตรเครดิตเพื่อชำระเบี้ยประกัน

การตัดเงิน หรือ หักเงินจากบัตรเครดิต เพื่อชำระเบี้ยประกันมีหลายรูปแบบ การตัดบัตรเครดิต ...[ read more ]

112 View(s)

รวมประกันรถยนต์เงื่อนไขพิเศษ

ประกันรถยนต์ เงื่อนไขพิเศษ ที่มีเงื่อนไขและข้อยกเว้นแปลกๆแตกต่างกันไปตามแต่แผนประกันที่บริษัทประกันสร้างสรรค์ออกมา ทำให้เบี้ยประกันต่ำกว่าแบบมาตรฐานมากน้อยต่่งกันไป แต่สิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจคือ ...[ read more ]

277 View(s)
up arrow