INSURANCETHAI.NET
INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

“คิงไวกรุ๊ป” ขยายธุรกิจการเงินในไทย ปิดดีลซื้อบริษัทประกัน “คิวบีอี” เปลี่ยนชื่อเป็น “คิงไวประกันภัย” 16 พ.ค. 2561 บริษัท […]

เจตนารมย์ของกฏหมายฉบับนี้เพื่อคุ้มครองบุคคล ผู้ถูกกระทำ และ รวมไปถึงผู้กระทำด้วย (แต่ต้องพิสูจน์ความถูกผิด) 1 บาดเจ็บ ชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 […]

การที่บุคคลหนึ่งมีปัญหาที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย มักจะเกิดจาก 2 อย่าง 1. ปัญหาทางกายภาพ เช่น โรงพยาบาลอยู่ไกลมากหรือเดินทางไมสะดวกมีเครื่องมือและยาที่ จำเป็นในการตรวจรักษาไม่เพียงพอ 2. […]

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีหลายประเภท เช่น 1. การประกันภัยโจรกรรม (BURGLARY INSURANCE) การประกันภัยโจรกรรม เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย […]

ประกันเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง และกรมธรรม์ประกันรถยนต์ โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ เป็นดังนี้ […]

เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ นำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ได้ดังนี้ 1. เบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาท 2. เบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์แบบบำนาญ […]

ครึ่งปีแรกของปี 2561 (มกราคม – มิถุนายน) ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับโดยตรงผ่านช่องทางการขายจาก ตัวแทน ธนาคาร โทรศัพท์ นายหน้า […]

Insurance Classification • Life insurance = ประกันชีวิต • General insurance […]

เคลมรอบคัน เคลมสีทั้งคั้น มักจะได้ยินบ่อย แต่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยมีส่วนหนึ่งที่กระทบต่อการเคลมในลักษณะดังกล่าว พร้อมทั้ง […]

ผู้ประสบภัยที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่มี พรบ. สามารถไปใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น(ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 30,000บาท) ได้จากสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ แม้ พรบ.จะขาด หรือ ไม่มีใบขับขี่ […]

รถฝ่ายประมาท มีประกันรถยนต์ชั้น1 ไม่มี พ.ร.บ. รถคู่กรณี ไม่มีทั้ง พ.ร.บ. และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ คู่กรณีได้รับบาดเจ็บ 2 […]

ประกันชั้น1 หรือ ประกันประเภท1 มีความคุ้มครองสูงที่สุด ครอบคลุมมากที่สุดในบรรดา ประเภทประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด (ประกันชั้น1,2,3,2+,3+) เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน ทั้งตัวรถและ […]

ประกันชั้น 1 พิเศษสำหรับ“คุณหมอถูกใจ..พยาบาลใช่เลย” แพคเกจประกันภัยรถยนต์พิเศษสำหรับคุณหมอและพยาบาล ในการทำประกันชั้น 1 ในราคาสุดพิเศษ แสนประหยัด และมอบสิทธิพิเศษ ในการไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการชน […]

ประกันชั้น 1 พิเศษ สำหรับ “รถกระบะ” เจ้าของรถ/เจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนรถในนามบุคคลธรรมดา ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยแพงอีกต่อไป เพราะ เรามั่นใจว่าคุณขับรถได้ดีกว่าใคร แพคเกจประกันภัยสำหรับรถกระบะ ประเภท […]

“Family Man” ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 เป็น package สุดพิเศษสำหรับคนมีลูก คนที่มีครอบครัว มีลูก จะมีพฤติกรรมในการขับรถเปลี่ยนไป ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ […]

ครึ่งปีแรกของปี 2561 (มกราคม – มิถุนายน) ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับโดยตรงผ่านช่องทางการขายจาก ตัวแทน ธนาคาร โทรศัพท์ นายหน้า […]

‘เอ็มเอสไอจี’ ปรับพอร์ตหั่น ประกันภัยรถยนต์ ตัดลูกค้าเคลมสูง 65% ลุย ประกันภัยรถยนต์ ขั้น1 กำไราคาต่ำ “เอ็มเอสไอจี” […]

ส.ประกันวินาศภัย จับมือบริษัทสมาชิก วางเกณฑ์เคลม ประกันภัยรถยนต์ สำหรับ เจ้าพระยาประกันภัย ที่ถูกสั่งปิด สมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งเรื่องไปยัง บริษัทประกันภัย […]

สมาคมประกันชีวิตไทย ย้ำ !!! ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ ความสําคัญกับการวางแผนสุขภาพของประชาชน […]

รมว.คลัง มีคำสั่งปิด “เจ้าพระยาประกันภัย” พบว่า facebook เพจ ของ เจ้าพระยาประกันภัย โพสท์ ครั้งสสุดท้าย […]

กระทรวงการคลัง สั่งปิด เจ้าพระยาประกันภัย รมว.คลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง […]

เบี้ยประกันชีวิต กับ การหักลดหย่อนภาษีเง...

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องทำอย่...

กู้เงินจากกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร...

ประกันชีวิต จุดประสงค์หลักคือ คุ้มครองชี...

15 ความจริงเรื่อง การเงิน ที่ต้องรู้...

เทคนิคการบริหารเวลา...

up arrow