INSURANCETHAI.NET
INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (HAPPY PA) เงื่อนไขการรับประกันภัย 1) เบี้ยประกันภัยสําหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น […]

การทำประกันชีวิต ผู้รับประโยชน์สามารถเป็นใครก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติบริษัทประกันชีวิต จะให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ป้องกันการทุจริต โดยเอาชีวิตผู้อื่นมาทำประกันชีวิต และฆ่าเพื่อหวังเงินประกันชีวิต บางครั้ง ผู้เอาประกันสามารถยกผลประโยชน์ ให้กับ […]

ตรวจสอบได้หรือไม่ว่าคนที่เสียชีวิตแล้วทำประกันไว้ที่ไหนบ้าง? กรณีผู้ทำประกันชีวิตเสียชีวิต โดยที่ไม่ได้บอกไว้ว่าทำประกันไว้กับบริษัทประกันไหนบ้าง เราจะตรวจสอบได้อย่างไร? ทายาท หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบกรมธรรม์ได้ที่สำนักงานคปภ. กรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อน  โดยไม่ได้แจ้งเปลี่ยน […]

การที่ผู้เอาประกันภัย หรือ คนซื้อประกัน มี ตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย คอยดูแล นั้นดียังไง? 1. ตัวแทน/นายหน้า […]

โรงพยาบาลรามคำแหง1.เลือกว่า คุณต้องการความคุ้มครองผู้ป่วยนอก ( OPD ) หรือไม่? ดูจากค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ ของคุณในปีที่ผ่านมาว่า สูง เพียงพอที่คุณจะได้รับผลประโยชน์จากความคุ้มครองผู้ป่วยนอกหรือไม่ […]

ประกันชีวิตเท่าไร จึงจะเพียงพอ คนทั่วไปมักเข้าใจว่า  การประกันชีวิตเป็นการประกันความคงอยู่ของชีวิต  คือ  หากสิ้นลมหายใจ  ก็จะได้รับสินไหมทดแทน  แต่ในทางวิชาการ  การประกันชีวิตเป็นการประกันคุณค่าทางเศรษฐกิจของบุคคล  โดยดูที่ความสามารถในการสร้างรายได้ว่า  […]

การซื้อประกันชีวิตจำเป็นต้องตรวจสุขภาพไหม ? การซื้อประกันชีวิต โดยทั่วไป ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถสมัครทำประกัน (ซื้อประกันได้เลย) ในแบบฟอร์มใบสมัคร จะมีช่องให้เลือกติ๊กว่าทำประกันแบบตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจ ปกติจะเลือกติ๊กช่องไม่ตรวจสุขภาพ […]

การลงทุน VS ลดหย่อนภาษี ผลตอบเเทนใดน่าสนใจกว่า!? การลงทุนมีมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินออมทรัพย์, การลงทุนในหุ้น, ตราสารหนี้, อสังหาริมทรัพย์, ทองคำ […]

กู้เงินประกันชีวิต หรือ กู้กรมธรรม์ประกันชีวิต การกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ การกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิต เมื่อกรมธรรม์ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอกู้เงินจากบริษัท โดย โอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์นี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม […]

การเคลมประกันรถยนต์  เมื่อคุณไม่มีคู่กรณี บริษัทประกันคิดค่าใช้จ่าย  1,000 บาท/จุด หรือ ต่อเหตุการณ์ ถ้าคุณมีเคลม 5 จุด […]

ดัดแปลงรถยนต์ บริษัทประกันไม่คุ้มครอง กรณีดัดแปลงสภาพรถยนต์ให้ผิดไปจากสภาพปกติของรถยนต์รุ่นนั้น โดยสรุปของพื้นฐานการรับประกันค่ายรถยนต์ง่ายๆคือว่า ชิ้นส่วนนั้นต้องอยู่เหมือนเดิม และเสียด้วยตัวเองไม่ได้เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเหตุผลข้อหนึ่งที่ทำให้รถยนต์คันนั้นหมดประกันไปโดยปริยาย คือการดัดแปลงรถยนต์ โดยเฉพาะ การแต่งชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าเครื่องยนต์ หรือระบบไฟ […]

ที่มาของสัญญาประกันภัย การประกันภัยมีมานานประมาณ 3,000 ปีก่อน คริสกาลในประเทศจีน โดยแนวคิดเริ่มจากกลุ่มพ่อค้าที่ต้องมีการเดินทางไปค้าขายตามที่ต่างๆ และมักประสบภัยจากการเดินทางไปค้าขาย เช่น เรือล่ม , […]

มูลค่าที่ริบไม่ได้ เป็นสิทธิของผู้เอาประกันที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันได้ชำระเบี้ยประกันมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป แล้วแต่แบบของกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์เกิดมูลค่าเงินสดแล้วและผู้เอาประกันไม่ประสงค์จะชำระเบี้ยประกันต่อไป ผู้เอาประกันมีสิทธิที่จะเลือกเงื่อนไขต่างๆ 1.ขอรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เป็นเงินสด 2.แปลงเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ […]

สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมาย General  Data Protection Regulation หรือ GDPR เพื่อควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพลเมืองของสหภาพยุโรปไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกประมวลผลจาก ที่ใดในโลก และกฎหมายดังกล่าวมีสภาพบังคับไม่จำกัดเฉพาะต่อประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเท่านั้น […]

ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อัตราเบี้ยประกันภัยไร่ละ 65 บาท พื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 […]

สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมาย General  Data Protection Regulation หรือ GDPR เพื่อควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพลเมืองของสหภาพยุโรปไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกประมวลผลจาก ที่ใดในโลก และกฎหมายดังกล่าวมีสภาพบังคับไม่จำกัดเฉพาะต่อประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเท่านั้น […]

ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อัตราเบี้ยประกันภัยไร่ละ 65 บาท พื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 […]

ประกันสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ฟากฝั่ง 1.ประกันวินาศภัย ทำตลาดกันมากขึ้น 2.ประกันชีวิต ยังคงระดับเดิม ครึ่งปีแรก 2561 […]

ครึ่งปีแรกของปี 2561 (มกราคม – มิถุนายน) ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับโดยตรงผ่านช่องทางการขายจาก ตัวแทน ธนาคาร โทรศัพท์ นายหน้า […]

‘เอ็มเอสไอจี’ ปรับพอร์ตหั่น ประกันภัยรถยนต์ ตัดลูกค้าเคลมสูง 65% ลุย ประกันภัยรถยนต์ ขั้น1 กำไราคาต่ำ “เอ็มเอสไอจี” […]

ส.ประกันวินาศภัย จับมือบริษัทสมาชิก วางเกณฑ์เคลม ประกันภัยรถยนต์ สำหรับ เจ้าพระยาประกันภัย ที่ถูกสั่งปิด สมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งเรื่องไปยัง บริษัทประกันภัย […]

ใครสามารถเป็นผู้รับประโยชน์ได้บ้าง...

ตรวจสอบว่าทำประกันไว้ที่ไหน...

ประกันชีวิตเท่าไร จึงจะเพียงพอ...

การลงทุน VS ลดหย่อนภาษี ผลตอบเเทนใดน่าสน...

ประกันชีวิต จุดประสงค์หลักคือ คุ้มครองชี...

15 ความจริงเรื่อง การเงิน ที่ต้องรู้...

up arrow