INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

เผยภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในช่วงครึ่งแรกปี 2565 ระหว่าง มกราคม – มิถุนายน มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ […]

ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตไตรมาสแรก ปี 2565 ระหว่าง มกราคม – มีนาคม– […]

8 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล ชุดปฏิบัติการ 5 เข้าจับกุม […]

ตัวอย่างเคสลูกค้าทำประกันชีวิต ไม่ทำสุขภาพ โดยลูกค้ารายดังกล่าว เคยเป็นลูกค้าของบริษัทแห่งนั้น และมีหลายกรมธรรม์ และ มีกรมธรรม์ที่มีผลยังคับอยู่ด้วย […]


  • ที่สุดแล้วธุรกิจประกันจะไปในทิศทางใด...35884👁️‍🗨️
  • บริษัทประกันภัยดำเนินการโดยเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้ถือกรมธรรม์และใช้เงินนั้นเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อผู้ถือกรมธรรม์ประสบความสูญเสีย บริษัทประกันภัยนำเงินค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วนที่สะสมไว้มาลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม ซึ่งช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัยทำเงินโดยคิดเบี้ยประกันมากกว่าจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย ความแตกต่างระหว่างเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บกับการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเรียกว่ากำไรจากการรับประกันภัย บริษัทประกันภัยยังสามารถสร้างรายได้จากการลงทุน เช่น […]

    up arrow