INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีภารกิจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องเรียนกับบริษัทประกันภัยอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน […]

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของแบบประกันสุขภาพที่บริษัทขายอยู่ในปัจจุบัน โดยขยายความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพิ่มเติมจากค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันได้ตามแผนประกันที่มีอยู่ สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันที่บริษัทขายอยู่ในปัจจุบัน กรณีเป็นผู้ที่ติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า […]

ทั้ง ผู้เอาประกัน และ ผู้รับประโยชน์ เสียชีวิต ในเวลาที่ใกล้กัน จากการถูกยิง ผู้จัดการมรดกของผู้รับประโยชน์ ขอให้บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้ตน ในฐานะผู้จัดการมรดก […]

Q :ปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันภัยอะไรบ้างที่ให้ความคุ้มครอง โรคไวรัสโควิด-19 ?A:กรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันสุขภาพ กรมรรรม์ประกันภัยการเดินทาง และกรมธรรม์ ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด โดยเฉพาะ Q : […]

โรงพยาบาลรามคำแหงปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจาก สำนักงาน […]

คปภ ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 20 บริษัท มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ […]

คปภ. ได้เสนอมาตรการ/แผนงานเพิ่มเติมในการปรับปรุงแผนพัฒนา ตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 1. บูรณาการให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาทักษะทางการเงิน โดยได้นำประสบการณ์ของการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่มีบทบาทและมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย (Insurance […]

การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ระหว่างผู้เอาประกันภัย กับ บริษัทประกันภัย ซึ่งมีกฎหมายรองรับคือ ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. […]

มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มาตรการที่ 1 ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ใช้ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยเดิมกำหนดที่อัตรามากกว่าหรือ2% เป็นมากกว่าหรือเท่ากับ1% เพื่อรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ มาตรการที่ 2 […]

คปภ กับ โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) ผู้ที่ได้ทำประกันภัยไว้ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นไปตามรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัย โดยหากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ […]

การทำการตลาดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ หากมีความรู้และประสบการณ์เงินทุน วิสัยทัศน์ที่เหนือกว่า ย่อมได้เปรียบคู่แข่งในธุรกิจ .. ในบทความนี้เราจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้น ในมุมที่ แม้แต่ คนในวงการประกันภัย อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไป […]

ประกันโควิด หรือ ประกันไวรัสโคโรนา เป็นประกันเฉพาะโรคที่ออกมาเพื่อให้ความคุ้มครอง เกี่ยวกับ โรคโควิด19 จาก virus corona หรือ […]

วัฏจักรกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ วงจรชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันชีวิต คือ เอกสารหลักฐาน ข้อตกลง ผลประโยชน์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่จะได้รับจากการทำประกันชีวิต […]

มีสมาชิก pantip มีข้อพิพาทกับบริษัทประกัน ยื่นเรื่องกับ คปภ แล้ว แต่ พนง. ของ คปภ. […]

ประกันชีวิต ครบสัญญา ได้รับผลตอบแทนไม่ตรงตามที่ระบุในใบสรุปกรมธรรม์ที่ตัวแทนนำมาเสนอขาย มีผู้ใช้งาน pantip ได้โพสท์ถามเรื่อง กรณีได้เงินตอนครบสัญญาประกันชีวิต ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่ง หาข้อมูลพบว่าเคยมีการฟ้องร้องและศาลได้ตัดสินให้ผู้เอาประกันเป็นผู้ชนะคดีใน […]

ช่วยเลือกประกันให้หน่อย!?

ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจาก สำนักงาน […]

คปภ ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 20 บริษัท มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ […]

คปภ. ได้เสนอมาตรการ/แผนงานเพิ่มเติมในการปรับปรุงแผนพัฒนา ตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 1. บูรณาการให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาทักษะทางการเงิน โดยได้นำประสบการณ์ของการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่มีบทบาทและมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย (Insurance […]

การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ระหว่างผู้เอาประกันภัย กับ บริษัทประกันภัย ซึ่งมีกฎหมายรองรับคือ ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. […]

คปภ กับ โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 Coronavirus (2019-nCoV) ผู้ที่ได้ทำประกันภัยไว้ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นไปตามรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัย โดยหากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ […]

คปภ.ปรับโหมดแก้เรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยที่ต้นตอของปัญหา ติวเข้มทีมงานสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ฯ ทำงานเชิงรุกคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัยอย่างเต็มพิกัดในยุคดิจิทัล ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร บุคลากร […]

up arrow