INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

กองทุนออกประกาศคำชี้แจง เรื่องการปรับเปลี่ยนรอบการขออนุมัติการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ฯ จนสื่อเศรษฐกิจต่างรายงานอ้างอิงคำสัมภาษณ์ของ นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) ที่กล่าวว่า […]

มีการทำประกันไว้: มูลค่า: บริษัท: คุ้มครองไหม: ข้อมูลเกี่ยวกับสะพานฟรานซิส สกอตต์ คีย์ […]

#นักต้มตุ๋นประกันภัย ตัดขาทั้งสองข้าง ‘หลังจากแช่ใน #น้ำแข็งแห้ง เป็นเวลาสิบชั่วโมงเพื่อเรียกร้องการจ่ายเงิน 1 ล้านปอนด์’ […]


up arrow