INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

การเลิกกิจการของ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.ไทยประกันภัย ธุรกิจในกลุ่มเครือไทยโฮลดิ้งส์ของ “นายเจริญ สิริวัฒนภักดี” กระบวนการถึงขั้นตอนการถ่ายโอนกรมธรรม์ที่ไม่ใช่ประกันโควิด-19 (Non-COVID) มีมูลค่าสูงกว่า 10,000 ล้านบาท ไปยังบริษัทประกันภัยอื่น ๆ เพื่อรับไปคุ้มครองลูกค้าผู้เอาประกันต่อ พอร์ตกรมธรรม์ประกัน […]

อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล ซื้อกิจการทั้งหมดของเอ็ทน่าประเทศไทยบมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย (AAGI) เป็นบริษัทย่อยของ AYUD และเอ็ทน่า ประเทศไทย29 เมษายน 2565 […]

ถ้ารถดาวน์เยอะ เรทประกันจะถูกลง แต่ถ้าดาวน์ถึง 25%ขึ้นไป ปฏิเสธการซื้อประกันนี้ได้ ไม่ทำประกันก็ได้ แต่จะมีผลกับการพิจารณาสินเชื่อ แต่ถ้าสินเชื่อผ่านแล้ว ก็ไม่มีปัญหาเว้นแต่ไฟแนนซ์จะไม่ยอม นอกจากนี้อาจขึ้นอยุ่กับเงื่อนไขของแต่ละศูนย์รถ […]

1.รีบจอดรถทันทีแม้จะเป็นอุบัติเหตุแค่เล็กน้อย และอย่าเลื่อนรถจนกว่าจะตกลงกันได้ว่า ใครเป็นคนผิดหรือถ้าจะให้ดีควรรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตีเส้นอุบัติเหตุก่อน เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุในที่เปลี่ยว ให้จดเลขทะเบียนรถคู่กรณี สีรถ ยี่ห้อ ตำหนิ เวลาและสถานที่เกิดเหตุไว้ แล้วขับต่อไปเรื่อยๆ […]

รมว.คลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯ “อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย” คปภ.ตั้งศูนย์ทั่วประเทศให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกทุกพื้นที่โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ามารับช่วงจ่ายเคลมอย่างเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย […]

คปภ. นัดแถลงข่าวด่วนพรุ่งนี้ (1 เม.ย. 65) เข้าคุ้มครองสิทธิ ผู้เอาประกัน อาคเนย์ประกันภัย -ไทยประกันภัย วงการประกัน […]

ผู้ป่วยโควิด-19 ประสบปัญหาการเรียกร้องสินไหมชดเชยจากบริษัทประกัน บริษัทก็ต้องเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ล่าสุด คปภ.ไฟเขียว ให้บริษัทขายประกันโควิด-19 แบบ “เจอ จ่าย จบ” […]

สธ จัดทำ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ มีเกณฑ์ 5 ข้อในการส่งต่อผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล กรณีรักษาผู้ป่วย covid (😐) คปภ […]

ข้อยุติ 5 ประเด็น บริษัทพร้อมจ่ายเคลมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โดยเร็ว วันที่ 21 มีนาคม 2565 […]

สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ทำหนังสืออุทธรณ์การออกคำสั่งที่ 38/2564 ต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) เพื่อเปิดช่องให้บริษัทประกันภัยสามารถบอกเลิกประกันภัยโควิดแบบเจอ จ่าย จบ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย […]

คปภ. ปลดชนวนปัญหากรณี อู่ซ่อมรถยนต์ “เทลูกค้า” อาคเนย์ประกันภัยจัดประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ถก 4 ฝ่าย […]

28 มกราคม 2565 บอร์ด คปภ. รับคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์และไทยประกันภัยพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขฯ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค ให้ปฏิบัติให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอบอร์ด […]

บริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อให้บอร์ด คปภ. พิจารณา โดยจะต้องดำเนินการเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชน กรณีที่บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ […]

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มกราคม […]

🧊18.3.2022คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI – CI – Hotel Isolationสรุป⚪️ถ้ารักษาตัว HI […]

ช่วยเลือกประกันให้หน่อย!?

ร้องเรียนประกันภัย / ร้องเรียน คปภ ออนไลน์

คปภ. ปลดชนวนปัญหากรณี อู่ซ่อมรถยนต์ “เทลูกค้า” อาคเนย์ประกันภัยจัดประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ถก 4 ฝ่าย […]

เลขาธิการ คปภ. ส่งสัญญาณทิศทางตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 ให้ตัวแทนประกันชีวิตปรับตัวแบบก้าวกระโดดเป็นตัวแทนสายพันธุ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ “New Normal” ไม่ใช่เพียงภายใต้สถานการณ์ New normal […]

คปภ. ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย– เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน– เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย ข่าว ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ….  ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อปรับปรุงหลักการประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. […]

เพิ่มอำนาจ คปภ ในการกำกับดูแลตัวกลางประกันภัย(คปภ มีอำนาจมากขึ้นในการจัดการ ตัวแทน/นายหน้า) การเสนอขายโดยใช้เสียง หรือเสียงและภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า(ตัวแทน/นายหน้า ทำงานง่ายขึ้น) ให้ธนาคารสามารถให้บริการนอกสำนักงานหรือสาขาได้(ธนาคารขายประกันนอกที่ตั้งได้) […]

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,154,409 […]

คำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน […]

up arrow