INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

เป็นสัญญาพ่วง ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิต ของเมืองไทยประกันชีวิต เหมาจ่ายสูงสุดถึง 5 ล้านบาท* ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก […]

การจะตอบคำถามนี้ได้ต้องรู้ว่า ปัจจัยใดที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันสุขภาพซึ่งอาจได้แก่ …1.ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อคน2.จำนวนคนที่ทำประกันสุขภาพ3.ภาวะสุขภาพของคน4.เทคโนโลยีในการรักษาผู้ป่วย5.ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นมาในแผนประกัน6.สวัสดิการรัฐ

เรื่องของระยะเวลา เป็นสิ่งที่ต้องวางแผน มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ 2 ประเด็น เนื่องจากแผนประกันสุขภาพเป็นแบบปีต่อปี ที่ผ่านมาพบว่า1.บริษัทประกันมีการยกเลิกแผนประกันสุขภาพ อาจจะเป็นเหตุผลเรื่องการขาดทุน2.บริษัทประกันไม่ต่ออายุประกันสุขภาพเนื่องจากมีเคลมเยอะ และ เป็นที่ต้องรักษาต่อเนื่องแต่ยังไม่หาย […]

ใช้กับโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประกันวิริยะ viriyah healthcare by BDMSใช้ได้กับ โรงพยาบาลในเครือ เท่านั้นที่ขึ้นชื่อว่า กรุงเทพ […]

เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ คืออะไร เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ คือ เงินที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย มีสิทธิ์ได้รับตามกรมธรรม์ แต่มิได้เรียกร้องจากบริษัทจนล่วงพ้นอายุความ (10 […]

ผลประโยชน์กับความถูกต้องในวงการประกันภัย มีเส้นบางๆขีดกั้นอยู่ที่ เรามองไม่เห็น หรือ พยายามจะไม่มอง กันแน่? อันส่งผลต่อการพัฒนาวงการประกันภัย ท้ายที่สุด เราจะได้เห็นว่าเป็นอย่างไร จากผลการทำงานของหน่วยงานควบคุมประกันภัย […]

เลขาธิการ คปภ. ส่งสัญญาณทิศทางตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 ให้ตัวแทนประกันชีวิตปรับตัวแบบก้าวกระโดดเป็นตัวแทนสายพันธุ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ “New Normal” ไม่ใช่เพียงภายใต้สถานการณ์ New normal […]

คปภ. ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย– เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน– เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย ข่าว ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ….  ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อปรับปรุงหลักการประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. […]

กรุงเทพประกันชีวิต ยกเลิกการจ่ายเบี้ยประกัน ทางบัญชีกระแสรายวันเหตุผลอาจเป็นเพราะการตรวจสอบเป็นไปได้ยาก ถ้าวันหนึ่งมีคนโอนเงินเข้าไป สัก 100 รายก็ตรวจสอบยากแล้ว และช้า แถมยังอาจผิดพลาดง่าย ซึ่งผู้โอนเงินเข้าไปยังต้องส่งหลักฐานการโอนให้ตรวจสอบอีกด้วย […]

ไทยประกันภัยจะโอนกิจการให้กับบริษัท Holding ใหม่ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการใหม่ และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 730,140,186 หุ้น ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท สำหรับค่าโอนกิจการ จากนั้นบริษัท Holding […]

ประกันอัคคีภัย คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ความเสี่ยงภัย ของทรัพย์สินที่เกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือ การเกิดระเบิดของ Gas ที่ใช้ในการหุงต้ม […]

ลูกจ้างเบรครถไม่ทันชนคันหน้า ประกันรถคันถูกชนจ่ายซ่อมรถลูกค้าตัวเอง แล้วรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 298/2551น. ได้ขับรถที่โจทก์รับประกันภัยไปตามถนน โดยมีจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์กระบะไปในทิศทางเดียวกันตามหลังรถที่โจทก์รับประกันภัยโดยความเร็วสูง และด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง […]

การประกันภัยเพื่อการส่งออก 2 กลุ่มการประกันภัยการขนส่ง สินค้า (Cargo Insurance) ได้แก่ การประกันภัยความเสี่ยงต่อตัวสินค้าจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นระหว่าง และ/หรือเกิดจากการขนส่งและการจัดเก็บ […]

Brand Loyalty Millennial หรือ Gen Y ซึ่งป็นกลุ่มลูกค้าที่นับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มยึดติดกับแบรนด์ลดลงส่วนหนึ่งหนีไม่พ้นเรื่องเทคโนโลยีนี้เอง ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย โดยมีช่องทางที่ […]

เพิ่มอำนาจ คปภ ในการกำกับดูแลตัวกลางประกันภัย(คปภ มีอำนาจมากขึ้นในการจัดการ ตัวแทน/นายหน้า) การเสนอขายโดยใช้เสียง หรือเสียงและภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า(ตัวแทน/นายหน้า ทำงานง่ายขึ้น) ให้ธนาคารสามารถให้บริการนอกสำนักงานหรือสาขาได้(ธนาคารขายประกันนอกที่ตั้งได้) […]

ช่วยเลือกประกันให้หน่อย!?

ร้องเรียนประกันภัย / ร้องเรียน คปภ ออนไลน์

เลขาธิการ คปภ. ส่งสัญญาณทิศทางตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 ให้ตัวแทนประกันชีวิตปรับตัวแบบก้าวกระโดดเป็นตัวแทนสายพันธุ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ “New Normal” ไม่ใช่เพียงภายใต้สถานการณ์ New normal […]

คปภ. ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย– เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน– เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย ข่าว ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ….  ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อปรับปรุงหลักการประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. […]

เพิ่มอำนาจ คปภ ในการกำกับดูแลตัวกลางประกันภัย(คปภ มีอำนาจมากขึ้นในการจัดการ ตัวแทน/นายหน้า) การเสนอขายโดยใช้เสียง หรือเสียงและภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า(ตัวแทน/นายหน้า ทำงานง่ายขึ้น) ให้ธนาคารสามารถให้บริการนอกสำนักงานหรือสาขาได้(ธนาคารขายประกันนอกที่ตั้งได้) […]

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,154,409 […]

คำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน […]

24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในมาตรการ คือ การอนุมัติสิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิม 15,000 […]

up arrow