INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

ปัจจบันบริษัทประกันชีวิตในไทยมีราว 20+ แห่ง ธุรกิจประกันชีวิตไทย มีเบี้ยประกันภัยรับ รวม 800,000+ […]

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยถึงทิศทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยปี 2566งาน […]

ระยะหลังหลายบริษัทประกัน ทั้ง สายวินาศภัย และ สายประกันชีวิต ต่างหันไปหาพันธมิตร ที่เป็นนิติบุคคลมากขึ้น […]

BLA ปรับแผนเพิ่มช่องทางขายเน้นผ่านตัวแทน-ออนไลน์ลดเสี่ยงเลี่ยงแข่งขันหลัง BBL จับมือ AIA พร้อมเล็งออกยูนิตลิงค์ 9/2018 […]


  • เปลี่ยนจากบัตรตัวแทนประกันชีวิตเป็นนายหน้าประกันชีวิต!?...40215👁️‍🗨️
  • เราอาจเข้าใจว่า หากถือบัตรนายหน้าประกันชีวิต เราสามารถขายบริษัทประกันชีวิตที่ไหนก็ได้และที่สำคัญคือบริษัทประกันชีวิตเหล่านั้นจะไม่ตัดสัญญาของเราเนื่องจากทำยอดไม่ได้เพราะเงื่อนไขจะต่างกับบัตรตัวแทนประกันชีวิตที่สังกัดได้เฉพาะบริษัทประกันแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของตัวแทนประกันชีวิตที่ถือบัตรตัวแทนประกันชีวิต แทนที่จะถือบัตรนายหน้าประกันชีวิต ทำให้อำนาจอยู่ที่บริษัทประกันชีวิตนั้นๆที่ตัวแทนประกันชีวิตสังกัดอยู่ หากวันใดวันหนึ่งคุณมีปัญหากับบริษัทประกันชีวิตนั้น […]

    up arrow