INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

บริษัทประกันภัยในประเทศไทย มีอยู่ราว 85 แห่งโดยประมาณ มีบริษัทประกันชีวิต 20+ บริษัทประกันวินาศภัย 60+ และในปี 2020 […]

ในอนาคตรูปแบบการคิดเบี้ยประกัน ระบบการบริหารจัดการ ต่างๆของวงการประกันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น คาดการณ์ได้มากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยี ด้าน AI หรือ […]

คปภ.คืออะไร? คปภ. สำนักงาน คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เป็นองค์กรอิสระ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โทร […]

วิธีร้องเรียนบริษัทประกันภัย เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น บริษัทประกันภัย มีเจตนาปกปิด หรือ ละเลย สาระสำคัญ อันทำให้ผู้เอาประกัน (และก็มีฐานะเป็นผู้บริโภค ซึ่งก็ฒีกฏหมายคุ้มครองอีกฉบับหนึ่ง […]

โรงพยาบาลรามคำแหงบริษัทประกันที่ไม่ซื่อสัตย์ โฆษณาชวนเชื่อสรรพคุณเกินจริง ทำให้ผู้บริโภคสำคัญผิด หลงเชื่อ เข้าข่ายการกระทำผิด พรบ คอมพิวเตอร์ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ แจ้งเยาะแสกลโกงแก่ภาครัฐกระทรวงดิจิทัล พร้อมประสาน […]

คปภ.ขยาย 2 ปี บริษัทประกัน ชีวิต-วินาศภัย ปรับตัวใช้สัญญาประกันสุขภาพใหม่ เริ่มปี 64 คปภ.นัดประชุม CEO […]

ประเด็นแรก การปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับให้ภาคธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยไทย จึงได้มีการจัดทำกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ขึ้น โดยในครั้งนี้สำนักงาน คปภ. เน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทในการพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ […]

คปภ. แถลงผลงานเด่นในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัยในปี 2562คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย แนะให้สานต่อ 5 มาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัยเชิงรุก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ […]

บริการที่เหนือกว่า ลูกค้าที่ซื้อประกันตรงกับบริษัทประกันภัย จะได้รับการบริการ ในเวลาทำการ เช่น จัทน์-ศุกร์ 8.30-17.00 และ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการคุณ อาจจะหมุนเวียนคนไป […]

ธุรกิจนั้นย่อมมีเส้นทางของมัน ที่จะมุ่งไปสู่ จุดประสงค์หลักของธุรกิจประกันก็เช่นกัน ตั้งมาเพื่อ เป็นธุรกิจที่หวังกำไร เขาจะต้องเพิ่มกำไรและลดต้นทุน คำถามคือ ในยุคปัจจุบันที่การตลาดทำได้ง่ายมาก (เพียงแค่ จ่ายเงินค่าโฆษณา […]

ว่ากันว่า .. งานขายประกันชีวิตเป็น งานแห่งการปฏิเสธ เพราะเมื่อเสนอขาย จะมีคนปฏิเสธมากกว่าตอบรับนั่นเอง เอาเข้าจริงแล้วงานขายทุกอย่างก็ล้วนเป็นลักษณะดังกล่าว เพียงแต่ประกันชีวิตอาจจะถูกปฏิเสธมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีกระบวนการวิธีการขายที่แตกต่างจากการเสนอขายสินค้าทั่วไป และ […]

Customer ,Client ในความหมาย ทางการตลาด การขาย Customer หมายถึง ลูกค้า (ซื้อสินค้าที่ไหนก็เป็น customer […]

ลูกค้า (หรือ ผู้เอาประกัน จาก ประชากรไทยราว70ล้าน ไม่รวมต่างชาติ) บริษัทประกันภัย (ประมาณ 85แห่ง)ตัวกลาง (ตัวแทน/นายหน้า […]

การตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ และมันจะเปลี่ยนโฉมของ การตลาดออฟไลน์ รวมถึงลบล้างทฤษฎี ระบบวิธีเก่าๆ บางอย่างที่มีอยู่ไปตลอดกาล ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้ไม่ยาก […]

ในบางกรณีเราจะพบว่า บริษัทประกันภัยเอาเปรียบผู้บริโภค หรือ ลูกค้าของตัวเอง ซึ่งไม่มีกฏหมายเอาผิด แต่จะมีหน่วยงานที่คอยควบคุมดูแล คือ OIC หรือคปภ. นอกจากนี้ยังมี […]

ช่วยเลือกประกันให้หน่อย!?

ประเด็นแรก การปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับให้ภาคธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยไทย จึงได้มีการจัดทำกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ขึ้น โดยในครั้งนี้สำนักงาน คปภ. เน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทในการพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ […]

คปภ. แถลงผลงานเด่นในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัยในปี 2562คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย แนะให้สานต่อ 5 มาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัยเชิงรุก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ […]

ระบบเมอริเมน เพิ่มความสามารถในการบริหารงานสินไหม – ตรวจสอบรายการซ่อมจากอู่และอนุมัติการจัดซ่อมสำเร็จใน 24 ชั่วโมงได้สูงกว่า 95%– อนุมัติจ่ายเงินแก่อู่ภายใน 1 วันนับจากที่อู่ส่งรายการผ่านระบบได้เกินกว่า […]

สรุป ผู้ฟ้อง ได้ทำ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risk) กับ บริษัทประกันภัย (ซึ่งมีการ re-insurance […]

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีมาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมประกันภัย ควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสมดุลที่ไม่เพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย นอกจากนี้จะยกระดับศักยภาพองค์กร ให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ตรวจสอบ และบริการประชาชน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างเต็มที่และสามารถนำระบบประกันภัยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ […]

อุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา […]

up arrow