INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

ผลประโยชน์และความถูกต้องในวงการประกันภัย กับการพัฒนาวงการประกันภัย มันเส้นบางๆขีดกั้นอยู่ที่ เรามองไม่เห็น หรือ พยายามจะไม่มอง กันแน่? ท้ายที่สุด เราจะได้เห็นว่าเป็นอย่างไร จากผลการทำงานของหน่วยงานควบคุมประกันภัย […]

เลขาธิการ คปภ. ส่งสัญญาณทิศทางตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 ให้ตัวแทนประกันชีวิตปรับตัวแบบก้าวกระโดดเป็นตัวแทนสายพันธุ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ “New Normal” ไม่ใช่เพียงภายใต้สถานการณ์ New normal […]

คปภ. ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย– เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน– เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย ข่าว ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ….  ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อปรับปรุงหลักการประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. […]

กรุงเทพประกันชีวิต ยกเลิกการจ่ายเบี้ยประกัน ทางบัญชีกระแสรายวันเหตุผลอาจเป็นเพราะการตรวจสอบเป็นไปได้ยาก ถ้าวันหนึ่งมีคนโอนเงินเข้าไป สัก 100 รายก็ตรวจสอบยากแล้ว และช้า แถมยังอาจผิดพลาดง่าย ซึ่งผู้โอนเงินเข้าไปยังต้องส่งหลักฐานการโอนให้ตรวจสอบอีกด้วย […]

โรงพยาบาลรามคำแหงไทยประกันภัยจะโอนกิจการให้กับบริษัท Holding ใหม่ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการใหม่ และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 730,140,186 หุ้น ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท สำหรับค่าโอนกิจการ จากนั้นบริษัท Holding […]

ประกันอัคคีภัย คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ความเสี่ยงภัย ของทรัพย์สินที่เกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือ การเกิดระเบิดของ Gas ที่ใช้ในการหุงต้ม […]

ลูกจ้างเบรครถไม่ทันชนคันหน้า ประกันรถคันถูกชนจ่ายซ่อมรถลูกค้าตัวเอง แล้วรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 298/2551น. ได้ขับรถที่โจทก์รับประกันภัยไปตามถนน โดยมีจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์กระบะไปในทิศทางเดียวกันตามหลังรถที่โจทก์รับประกันภัยโดยความเร็วสูง และด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง […]

การประกันภัยเพื่อการส่งออก 2 กลุ่มการประกันภัยการขนส่ง สินค้า (Cargo Insurance) ได้แก่ การประกันภัยความเสี่ยงต่อตัวสินค้าจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นระหว่าง และ/หรือเกิดจากการขนส่งและการจัดเก็บ […]

Brand Loyalty Millennial หรือ Gen Y ซึ่งป็นกลุ่มลูกค้าที่นับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มยึดติดกับแบรนด์ลดลงส่วนหนึ่งหนีไม่พ้นเรื่องเทคโนโลยีนี้เอง ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย โดยมีช่องทางที่ […]

เพิ่มอำนาจ คปภ ในการกำกับดูแลตัวกลางประกันภัย(คปภ มีอำนาจมากขึ้นในการจัดการ ตัวแทน/นายหน้า) การเสนอขายโดยใช้เสียง หรือเสียงและภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า(ตัวแทน/นายหน้า ทำงานง่ายขึ้น) ให้ธนาคารสามารถให้บริการนอกสำนักงานหรือสาขาได้(ธนาคารขายประกันนอกที่ตั้งได้) […]

การทำการตลาดรูปแบบหนึ่งของ บริษัทประกันภัย ซึ่งมักจะเป็น บริษัทประกันวินาศภัย (ไม่ใช่บริษัทประกันชีวิต) คือ การทำความร่วมมือเฉพาะกิจ เพื่อทำธุรกิจกัน ต่างกับการให้คู่ค้าขายสินค้าของบริษัทประกันทั่วไปยังไง? รูปแบบปกติที่มีการทำตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย […]

Quote โดยตรงจากบริษัทประกันวินาศภัย Quote กับ Broker ที่ดีลไว้ในลักษณะ sub-broker บางบริษัท รับโอนงาน ทำเรื่องขอโอนงานเพื่อเช็คเบี้ย […]

คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลควบคุมธุรกิจประกันภัย มักจะมีการปรับความคุ้มครองหรือเพิ่มประโยชน์ให้กับประชาชนผู้ซื้อประกันภัยอยู่เสมอ อย่างล่าสุด มีการเพิ่มความคุ้มครอง พรบ รถยนต์ หรือ ประกันภัยรถยน์ภาคบังคับ กรณีเสียชีวิต […]

ต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ สำหรับรถไม่เกิน 7ปี (ขึ้นปีที่ 8 ต้องไปตรวจ ตรอ. จึงไม่รับต่อออนไลน์) ประเภทรถที่ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้ […]

หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณอักษรพร้อมแนบกรมธรรม์ประกันชีวิตและส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทที่รับประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยท่านจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปทั้งหมดคืนกรณีขอยกเลิกภายหลัง 30 วัน ต้องพิจารณาว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตมีเงินค่าเวนคืนหรือยัง […]

ช่วยเลือกประกันให้หน่อย!?

ร้องเรียนประกันภัย / ร้องเรียน คปภ ออนไลน์

เลขาธิการ คปภ. ส่งสัญญาณทิศทางตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 ให้ตัวแทนประกันชีวิตปรับตัวแบบก้าวกระโดดเป็นตัวแทนสายพันธุ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ “New Normal” ไม่ใช่เพียงภายใต้สถานการณ์ New normal […]

คปภ. ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย– เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน– เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย ข่าว ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ….  ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อปรับปรุงหลักการประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. […]

เพิ่มอำนาจ คปภ ในการกำกับดูแลตัวกลางประกันภัย(คปภ มีอำนาจมากขึ้นในการจัดการ ตัวแทน/นายหน้า) การเสนอขายโดยใช้เสียง หรือเสียงและภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า(ตัวแทน/นายหน้า ทำงานง่ายขึ้น) ให้ธนาคารสามารถให้บริการนอกสำนักงานหรือสาขาได้(ธนาคารขายประกันนอกที่ตั้งได้) […]

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,154,409 […]

คำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน […]

24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในมาตรการ คือ การอนุมัติสิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิม 15,000 […]

up arrow