INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

5 บริษัทร่วมรับประกันภัยทุนประกันภัยรวม 420.90 ล้านบาทบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ทำประกันภัย3 กรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน […]

ในวงการประกันชีวิตหากคุณดูในทีมงานที่หัวหน้าทีมของคุณมีความห่วงใยมีความปรารถนาดีต่อคุณอย่างจริงใจเขาจะต้องเตือนต้องบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่อาจทำให้ตัวแทนประกันชีวิตอย่างคุณต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆได้ เช่นการกรอกแบบฟอร์มสำหรับสมัครทำประกันชีวิตโดยหลักทั่วไปแล้วผู้ขอเอาประกันหรือลูกค้าควรต้องกรอกข้อมูลนั้นด้วยตัวเองลงในใบสมัครซึ่งสิ่งนี้จะวัดได้ถึงลายมือของเจ้าตัวที่ไม่ใช่ลายมือของตัวแทนประกันชีวิตเหตุผลง่ายๆ เพราะการที่ผู้สมัครลูกค้าทำมันด้วยตัวเองจะไม่สามารถที่จะปัดความผิดหรือโทษตัวแทนประกันชีวิตได้หากเกิดปัญหาการปฏิเสธจ่ายประกันของบริษัทเนื่องจากการปกปิดหรือแถลงข้อความอันสำคัญที่มีผลต่อการรับประกันได้ การให้ผู้สมัครหรือลูกค้าเป็นผู้กรอกข้อมูลเองจะเร็วกว่าอีกด้วยเนื่องจากเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสุขภาพน้ำหนักส่วนสูงอื่นๆตัวแทนประกันชีวิตเพียงแค่ขยายความหมายหรืออธิบายคำถามหากสงสัยก็เพียงพอดังนั้นในการกรอกแบบฟอร์มการสมัครประกันชีวิตจึงไม่ควรที่ตัวแทนจะทำแทนเว้นเสียแต่ว่าลูกค้าหรือผู้สมัครมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้เช่นเขียนหนังสือไม่เป็นแขนหรือนิ้วพิการเป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วตัวแทนประกันชีวิตส่วนมากมักจะกรอกข้อมูลเหล่านี้แทนผู้ขอเอาประกันหรือลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกจนทำเป็นนิสัยเป็นเรื่องสามัญธรรมดาแต่สิ่งนี้อาจสร้างปัญหาใหญ่ในอนาคตได้คนที่ไม่เคยเจอคนที่ไม่เคยผ่านสิ่งนี้อาจจะไม่ตระหนัก หากคุณเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ผ่านมาและอ่านบทความนี้ถือว่าโชคดีมากเพราะสิ่งนี้ในทีมงานพิกุลสังกัดอยู่อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันเพราะว่าบริษัทประกันหรือทีมงานประกันส่วนมากแล้วเขาจะมองธุรกิจและผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักดังนั้นถ้าคุณไปอยู่บริษัทประกันชีวิตหรือทีมงานที่เขามีความจริงใจกับคุณเขาจะคอยเตือนคอยบอกสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณอยู่เสมอ ไปดูเหตุการณ์จริงเรื่องนี้กันว่าเป็นยังไง ลูกค้าซื้อประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิต ต่อมาไม่นานผู้เอาประกันเสียชีวิต ตัวแทนประกัน […]

การตัดเงิน หรือ หักเงินจากบัตรเครดิต เพื่อชำระเบี้ยประกันมีหลายรูปแบบ การตัดบัตรเครดิต แบบหนังสือยินยอมการตัดบัตรเครดิตจะเป็นแบบฟอร์มให้ลูกค้ากรอกข้อมูล และเซ็น ส่งอีเมลไปที่บริษัทประกัน อาจจะส่งผ่านตัวแทน/นายหน้า ใช่ […]

ประกันรถยนต์ เงื่อนไขพิเศษ ที่มีเงื่อนไขและข้อยกเว้นแปลกๆแตกต่างกันไปตามแต่แผนประกันที่บริษัทประกันสร้างสรรค์ออกมา ทำให้เบี้ยประกันต่ำกว่าแบบมาตรฐานมากน้อยต่่งกันไป แต่สิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจคือ 1.ช่องทางการซื้อมักจะซื้อตรงกับบริษัทประกันเจ้าของผลิตภัณฑ์ 2.มักจะซื้อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อลดค่าใช้จ่าย 3.เงื่อนไขข้อยกเว้นอาจมีความซับซ้อนจึงต้องศึกษาและดูข้อมูลให้ละเอียดเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเมื่อต้องเคลม 4.ประกันแนวนี้ตัวแทนหรือนายหน้ามักจะไม่ค่อยได้ขายเนื่องจากบริษัทประกันเจ้าของสินค้าจะขายเองหรืออาจจะดีลกับนายหน้านิติบุคคลรายใหญ่ สิ่งที่ควรรู้ […]

หากผู้เอาประกัน แถลงเท็จปกปิดโรค หรือ ข้อมูลสุขภาพอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ผลทำให้บริษัทประกันได้ข้อมูลผิดพิจารณารับประกันไป โดยยังมีการซื้อพ่วงประกันอุบัติเหตุด้วย ถือเป็นการปกปิด หรือ แถลงเท็จ […]

ทำ พรบ. รถยนต์ ซ้ำ 2 บริษัท แล้วรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุ ชนรถจักรยานยนต์ ตาย(ฝ่ายผิดรถยนต์)ฝ่ายจักรยานยนต์จะขอสินไหมทดแทนได้ทั้งสองบริษัทหรือไม่? กรณีรถยนต์คันก่อเหตุเป็นฝ่ายประมาท […]

อุบัติเหตุรถยนต์ ความเสียหาย ค่าเสียหาย พรบ ประกันชั้น3,3+,2+,1 บาดเจ็บเล็กน้อย รักษา 10,000 จ่ายไม่เกิน 50,000 […]

การสมัครทำประกันชีวิต สำหรับบางบริษัทประกันชีวิต จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น การตรวจ HIV ในกรณีดังนี้ต่อไปนี้ ผู้เอาประกันภัยที่มีภูมิลําเนา / ที่อยู่ปัจจุบัน […]

การทำประกันรถยนต์ประเภท1 หรือ ประกันชั้น1 กรณีที่บริษัทประกันให้ผู้เอาประกัน (ลูกค้า) เป็นผู้ถ่ายรูป เพื่อประกอบการทำประกันประเภทหนึ่ง หากรูปถ่ายไม่ชัดเจน และ ผู้ขอเอาประกันภัย […]

อ้างอิง เตียงโรงพยาบาล ประเทศไทย ปี 2560http://www.amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosTox4L2408256150416.pdf สัดส่วนจำนวนเตียงในสถานพยาบาลของไทย ห่างไกลจากระดับค่าเฉลี่ยของระดับสากลเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับประเทศเอเชียในกลุ่ม OECD พบว่าญี่ปุ่น สัดส่วนเตียง […]

ประกันภัยในชีวิตประจำวัน ที่เราควรรู้ มีอะไรบ้าง? ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหต ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ประกันบ้าน / ประกันอัคคีภัย […]

การแจ้งต่อประกัน ต้องทำให้ถูกต้อง จะได้ไม่มีปัญหากัน ระเบียบวิธีขั้นตอนในการต่อประกัน ขึ้นกับ นโยบายแต่ละบริษัทประกันภัย และ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กรณีลูกค้าต่อประกันด้วยตัวเอง หรือ […]

test test test test test TEST TEST TEST TEST

รัฐบาลประกาศว่าออกค่ารักษาโควิดให้ และ หากตรวจโควิดเจอที่โรงพยาบาลไหน ให้โรงพยาบาลนั้น รับรักษาเป็นคนไข้ ในทางปฎิบัติเป็นอย่างไร? ประชาชนก็แห่ไปโรงพยาบาลเอกชนกันหมด เพราะ สะดวกสบายกว่า โรงพยาบาลจะไม่อยากรับตรวจ […]

ปัจจุบันประกันโควิดของแต่ละบริษัทประกันภัยจึงมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมาอย่างหนึ่งที่สำคัญคือระยะเวลารอคอยโรค ซึ่งถูกกำหนดไว้ที่ 14 วัน ลองคิดดูว่าหากไม่มีระยะเวลารอคอยโรค เมื่อทำประกันวันนี้พรุ่งนี้สามารถเคลมได้เลยจะเกิดอะไรขึ้น สมมุติว่าคุณไปเที่ยว Kristal Club สถานบันเทิงระดับไฮเอนด์ […]

ช่วยเลือกประกันให้หน่อย!?

ร้องเรียนประกันภัย / ร้องเรียน คปภ ออนไลน์

เลขาธิการ คปภ. ส่งสัญญาณทิศทางตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 ให้ตัวแทนประกันชีวิตปรับตัวแบบก้าวกระโดดเป็นตัวแทนสายพันธุ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ “New Normal” ไม่ใช่เพียงภายใต้สถานการณ์ New normal […]

คปภ. ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย– เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน– เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย ข่าว ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ….  ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อปรับปรุงหลักการประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. […]

เพิ่มอำนาจ คปภ ในการกำกับดูแลตัวกลางประกันภัย(คปภ มีอำนาจมากขึ้นในการจัดการ ตัวแทน/นายหน้า) การเสนอขายโดยใช้เสียง หรือเสียงและภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า(ตัวแทน/นายหน้า ทำงานง่ายขึ้น) ให้ธนาคารสามารถให้บริการนอกสำนักงานหรือสาขาได้(ธนาคารขายประกันนอกที่ตั้งได้) […]

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,154,409 […]

คำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน […]

24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในมาตรการ คือ การอนุมัติสิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิม 15,000 […]

ธุรกิจอู่ซ่อมรถ ในยุค 2021...

หลายคนอาจจะเคยมีความฝันอยากจะเปิดอู่ซ่อมรถเป็นของตัวเองโดยเฉพาะสายอาชีพช่างหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็หวังว่าจะสร้างเป็นธุรกิจเป็นของตัวเองและเติบโตขึ้นมาได้ จากการสัมภาษณ์เจ้าของอู่รายหนึ่งทำให้เรารู้ข้อมูลที่คนทั่วไปอาจไม่ทราบเลยนั่นก็คืออู่ซ่อมรถในกรุงเทพฯหรือในเมืองใหญ่ๆมักจะได้งานการซ่อมรถที่ไม่ค่อยจะคุ้มค่ากับธุรกิจเนื่องจากรถในเมืองใหญ่ลักษณะการชนจะไม่หนักส่วนมากที่ซ่อมจะเป็นแผลเล็กๆน้อยๆขีดข่วนครูดซึ่งถ้ารับงานจากประกันมาก็จะถูกประกันบีบราคาอีกด้วยยกตัวอย่าง การเปลี่ยนกันชนรถยนต์ vios ประกันบางแห่งให้ชิ้นอะไหลของเทียบไต้หวัน ซึ่งการประกบจะไม่พอดีจะมีร่องเหลืออยู่กับตัวรถซึ่งถ้าหากล่องนี้มีความใหญ่ชัดเจนกว้างพอก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยหากขับขี่รถด้วยความเร็วสูงลมจะเข้ามาตามร่องดังกล่าวทำให้รถทรายซึ่งเป็นอันตรายได้ส่ายหรือสร้างแรงที่ส่งผลไม่ดีต่อการขับเคลื่อนรถ นอกจากนี้อะไหล่เทียบไต้หวัน ก็ยังมีความหนาและคุณภาพน้ำหนักแตกต่างจากของแท้ original ราคาอาจจะต่างกันอยู่ประมาณ […]

อย่างนี้ไม่เท่ากับอยู่ดีๆก็เสียเงินเหรอท...

เมื่อคุณเป็นฝ่ายถูกรถคู่กรณีชนรถของคุณ ชนเข้าไปที่กันชนหน้าบริษัทประกันของคู่กรณีก็รับผิดชอบแต่ประเด็นคือกันชนหน้าของคุณมีรอยมาก่อนแล้วด้วยดังนั้นประกันจะไม่จ่ายให้คุณเต็มจำนวนอาจจะต้องจ่ายคนละครึ่ง แต่รถคันนี้ของคุณไม่ได้สนใจเรื่องความสวยงามหรืออะไรซึ่งหมายถึงคุณก็ไม่ได้สนใจการเคลมนี้อยู่แล้วแต่จำเป็นจะต้องเครมเพราะเสียหายหนัก ซึ่งก็เท่ากับว่าคุณต้องจ่ายบางส่วนไปทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายอย่างนี้ก็เท่ากับว่าอยู่ดีๆคุณก็เสียเงินงั้นไปทั้งที่คุณไม่ผิด ตามหลักประกันแล้วบริษัทประกันจะรับผิดชอบซ่อมให้คืนเหมือนเดิมหรือไม่ก็ชุดใช้ในมูลค่าที่เท่ากัน ดังนั้นเคสนี้ถ้าไม่ได้หนักมากก็อาจจะให้บริษัทจ่ายเงินมากึ่งหนึ่งเป็นการชดเชยความเสียหายนั้นได้และจ่ายค่าขาดประโยชน์จากการซ่อมซึ่งเราอาจจะต้องซ่อมในอนาคตก็ได้ ถ้าหากเป็นเคสที่เสียหายมากกว่าเดิมอย่างเช่น เดิมกันชนคุณมีรอยอยู่แล้วซึ่งก็ขับรถได้ปกติแต่การชนของคู่กรณีในอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้รถคุณป้ายทะเบียนหลุดช่องใส่น๊อตพังอย่างนี้คุณจำเป็นจะต้องซ่อมซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายที่หนักกว่าเดิมดังนั้นอย่างน้อยที่สุด ประกันจะต้องจ่ายครึ่งหนึ่ง สำหรับการซ่อม […]

up arrow