INSURANCETHAI.NET
INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

กรุงเทพประกันชีวิตเปลี่ยนวันที่ในการหักบัญชีสำหรับเบี้ยประกัน!!!หลักเกณฑ์การส่งข้อมูลหักบัญชีเงินฝากธนาคารแบบใหม่ กรุงเทพประกันชีวิต อ้างอิงตามวันที่ทำประกันภัย แทนจากเดิมที่อ้างอิงตามธนาคารที่ลูกค้าใช้ในการหักบัญชี เรื่องการหักเบี้ยประกันชีวิต จากธนาคารกรุงเทพประกันชีวิต เปลี่ยนวันที่หักบัญชีธนาคารเพื่อชำระเบี้ยประกัน จากเดิม การหักบัญชีธนาคารเพื่อชำระเบี้ยประกัน จะยึดถือเอาธนาคารที่ใช้ในการหัก […]

ประกันคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามและระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคอัลไซเมอร์ และไตวายเรื้อรัง […]

กองทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา เป็นชื่อเรียก หรือ ชื่อที่ตั้งขึ้นมา เพื่อสื่อถึงการการันตีรับรอง สำหรับเงินการศึกษาที่จะมีให้กับลูกหรือเด็กๆ หลักการของกองทุนการศึกษา ในความหมายนี้ คือ […]

คุณต้องการทำประกันเพราะอะไร? 1.คุ้มครองชีวิต เมื่อเสียชีวิต บริษัทประกันจ่าย2.เก็บเงิน มีเงินก้อน เมื่อเกษียณ3.เก็บเงิน มีเงินบำนาญ เมื่อเกษียณ 4.ใช้หักลดหย่อนภาษี5. อื่นๆ […]

โรงพยาบาลรามคำแหงโจทย์ของลูกค้า คือ อายุ 48 ปี หญิง ต้องการหักลดหย่อนภาษี ด้วยเบี้ยประกันชีวิต จำนวนประมาณ 25,000โดยใช้สิทธิในส่วนของ […]

1. Medisave ระบบการสะสมกองทุนเพื่อสุขภาพ โดยเก็บเงินรายได้ส่วนหนึ่งของสมาชิกเข้าบัญชี Medisave Account เป็นค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพของสมาชิกและครอบครัวในอนาคตกรณีที่ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล(IPD) และเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) บางกรณี เงื่อนไขการใช้ Medisave1. ต้องเป็นสถานพยาบาลของรัฐ […]

ระบบประกันสุขภาพ รักษาพยาบาลของสิงคโปร์ แบ่ง 3 ระดับ 1. Medi-save เปิดบัญชีสำหรับฝากเงินเข้าไป บังคับประชาชน และ […]

เปรียบเทียบ ประกันมะเร็ง กรุงเทพประกันชีวิต (cancer max) vs กรุงเทพประกันภัย (salary man,cancer) ปัจจุบันมีแผนประกันสำหรับโรคมะเร็ง […]

ประกันโรคร้ายแรง ที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ของ กรุงเทพประกันชีวิต ซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ไม่ผ่านตัวแทน ไม่มีตัวแทนบริการดูแลคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงอื่น ๆ รวม […]

ภัยเปียกน้ำ น้ำรั่วเข้าทางหลังคา ประตู หน้าต่าง ช่องต่างๆ ภายในบ้าน เป็น “ภัยเปียกน้ำ” หรือ ก็คือ […]

ปัจจุบันบางบริษัทประกันภัย มีเงื่อนไขว่าถ้าทำประกันปีแรกได้ปีเดียวแล้วมีเคลมทำสี รอบคัน จะต้องจ่ายครึ่งหนึ่งของราคาทำสีใหม่ถ้าเคลมในปีที่ 2 บางครั้งบริษัทประกัน จะดูเจตนาและรอยที่เคลม ถ้ามีเจตนาแอบแฝง ก็ต้องเก็บค่า excess […]

เบี้ยรับประกันภัยรถยนต์ของไทย เมื่อเทียบกับ อัตราการเคลม และ ค่าใช้จ่ายในบริษัทที่เกิดขึ้น ติดลบ หรือ ก็คือขาดทุนจากการรับประกันภัยรถยนต์ ซึ่งหากบริหารจัดการไม่ดี บริษัทประกันภัยอาจปิดตัวลงคปภ.จึงต้องออกข้อกำหนดเงื่อนไขการประกันภัยภัยเพื่อควบคุมอัตราการชดใช้สินไหม […]

ราคารถซื้อมา 750,000 บาท ใช้งานได้ประมาณ 1 ปีเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักชนข้างทาง ไม่มีคู่กรณี นำรถเข้าอู่ในเครือของประกัน อะไหล่ที่นำมาซ่อมจะต้องเป็นของแท้ เพราะเป็นยี่ห้อเฉพาะ […]

การเกณฑ์ ( Recruiting ) 10 คุณลักษณะ ตัวแทนในอุดมคติ 1. มีการศึกษาในขั้นที่รับการฝึกอบรมได้และทำงานที่มีความซับซ้อนของธุรกิจนี้ได้ 2. […]

หลักการในการตั้งเป้าหมาย กฏสิบข้อการตั้งเป้าหมาย ส่วนประกอบทั้งห้าของแผนปฏิบัติ DOMEขั้นตอนการวางแผน แผนตรวจสอบ 5 ขั้น ความร่วมมือถึงมีส่วนช่วยวางแผน การวางแผนสำหรับการตั้งเป้าหมายผลผลิตส่วนตัว หลักการตั้งเป้าหมาย […]

ระบบเมอริเมน เพิ่มความสามารถในการบริหารงานสินไหม – ตรวจสอบรายการซ่อมจากอู่และอนุมัติการจัดซ่อมสำเร็จใน 24 ชั่วโมงได้สูงกว่า 95%– อนุมัติจ่ายเงินแก่อู่ภายใน 1 วันนับจากที่อู่ส่งรายการผ่านระบบได้เกินกว่า […]

สรุป ผู้ฟ้อง ได้ทำ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All risk) กับ บริษัทประกันภัย (ซึ่งมีการ re-insurance […]

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีมาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมประกันภัย ควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสมดุลที่ไม่เพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย นอกจากนี้จะยกระดับศักยภาพองค์กร ให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ตรวจสอบ และบริการประชาชน รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างเต็มที่และสามารถนำระบบประกันภัยมาช่วยในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ […]

อุบัติเหตุเครนถล่มขณะอยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อาคารลุมพินี พรีเมียร์ (พระราม 3 ริเวอร์ไรน์) ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา […]

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายที่แก้ไขเป็น 3 กลุ่ม มีนำเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งร่างกฎหมายกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ […]

ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ ให้ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม สร้างกลไกจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) […]

up arrow