INSURANCETHAI.NET เว็บไซต์ข้อมูล ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต insurancethai.net

Brand Loyalty Millennial หรือ Gen Y ซึ่งป็นกลุ่มลูกค้าที่นับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มยึดติดกับแบรนด์ลดลงส่วนหนึ่งหนีไม่พ้นเรื่องเทคโนโลยีนี้เอง ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย โดยมีช่องทางที่ […]

เพิ่มอำนาจ คปภ ในการกำกับดูแลตัวกลางประกันภัย(คปภ มีอำนาจมากขึ้นในการจัดการ ตัวแทน/นายหน้า) การเสนอขายโดยใช้เสียง หรือเสียงและภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า(ตัวแทน/นายหน้า ทำงานง่ายขึ้น) ให้ธนาคารสามารถให้บริการนอกสำนักงานหรือสาขาได้(ธนาคารขายประกันนอกที่ตั้งได้) […]

การทำการตลาดรูปแบบหนึ่งของ บริษัทประกันภัย ซึ่งมักจะเป็น บริษัทประกันวินาศภัย (ไม่ใช่บริษัทประกันชีวิต) คือ การทำความร่วมมือเฉพาะกิจ เพื่อทำธุรกิจกัน ต่างกับการให้คู่ค้าขายสินค้าของบริษัทประกันทั่วไปยังไง? รูปแบบปกติที่มีการทำตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย […]

Quote โดยตรงจากบริษัทประกันวินาศภัย Quote กับ Broker ที่ดีลไว้ในลักษณะ sub-broker บางบริษัท รับโอนงาน ทำเรื่องขอโอนงานเพื่อเช็คเบี้ย […]

โรงพยาบาลรามคำแหงคปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลควบคุมธุรกิจประกันภัย มักจะมีการปรับความคุ้มครองหรือเพิ่มประโยชน์ให้กับประชาชนผู้ซื้อประกันภัยอยู่เสมอ อย่างล่าสุด มีการเพิ่มความคุ้มครอง พรบ รถยนต์ หรือ ประกันภัยรถยน์ภาคบังคับ กรณีเสียชีวิต […]

ต่อภาษีรถยนต์ ออนไลน์ สำหรับรถไม่เกิน 7ปี (ขึ้นปีที่ 8 ต้องไปตรวจ ตรอ. จึงไม่รับต่อออนไลน์) ประเภทรถที่ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้ […]

หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณอักษรพร้อมแนบกรมธรรม์ประกันชีวิตและส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทที่รับประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยท่านจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปทั้งหมดคืนกรณีขอยกเลิกภายหลัง 30 วัน ต้องพิจารณาว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตมีเงินค่าเวนคืนหรือยัง […]

การเช็คการทำประวัติการทำประกันชีวิต ว่าคนที่เสียชีวิตแล้วทำประกันไว้ที่ไหนบ้าง สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำประกันชีวิตได้ติดต่อที่สำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร […]

ตรวจสอบว่ารถยนต์/จักรยานยนต์ ทำประกันภัยไว้หรือไม่ ที่ไหน?บางครั้ง ผู้เอาประกันภัยลืมว่าทำประกันภัยกับบริษัทอะไร กรมธรรม์ก็หาย หาไม่เจอการจะรู้ว่า เราทำประกันรถยนต์ ไว้กับบริษัทไหน? 1. โทรถามตัวแทน […]

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,154,409 […]

คำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน […]

เคลมฝ่ายถูก ไม่ง่าย ถ้าเจอประกันเขี้ยวอย่าว่าแต่การเคลมกรณีฝ่ายผิดเลย บางครั้ง การเคลมที่เป็นฝ่ายถูกก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปการเคลมประกัน กรณีที่เป็นฝ่ายถูก สามารถใช้เคลมประกันของตัวเอง หรือ ของคู่กรณีก็ได้ แต่โดยทั่วไป […]

วงเงินค่าซ่อมประกันรถ ใช้ของใคร หากเราเป็นฝ่ายถูก?ถ้าอุบัติเหตุรถชนกัน โดย..ฝ่ายถูก มีประกันภัยชั้น 3 ทุน 100,000คู่กรณีเป็นประกันชั้น 1 ทุน […]

24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในมาตรการ คือ การอนุมัติสิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิม 15,000 […]

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคปภ. ได้เข้าพบ นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เมื่อวันที่ […]

ช่วยเลือกประกันให้หน่อย!?

ร้องเรียนประกันภัย / ร้องเรียน คปภ ออนไลน์

เพิ่มอำนาจ คปภ ในการกำกับดูแลตัวกลางประกันภัย(คปภ มีอำนาจมากขึ้นในการจัดการ ตัวแทน/นายหน้า) การเสนอขายโดยใช้เสียง หรือเสียงและภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า(ตัวแทน/นายหน้า ทำงานง่ายขึ้น) ให้ธนาคารสามารถให้บริการนอกสำนักงานหรือสาขาได้(ธนาคารขายประกันนอกที่ตั้งได้) […]

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 8,154,409 […]

คำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาวฯเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน […]

24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในมาตรการ คือ การอนุมัติสิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิม 15,000 […]

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคปภ. ได้เข้าพบ นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เมื่อวันที่ […]

ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจาก สำนักงาน […]

up arrow