INSURANCETHAI.NET
Mon 19/04/2021 6:47:14

ศูนย์รวมประกันภัย ในไทย

เว็บไซต์สื่อ ด้านประกันภัย insurancethai.net

เราเป็นเว็บไซต์ประกันภัย (ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย) ก่อตั้ง ปี 2013 ให้บริการข้อมูลด้านประกันภัย  รวบรวมสินค้าประกันภัย ทุกบริษัทประกันภัยในไทย ให้บริการฟรี เผยแพร่ข่าวสารประกันภัย ให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน เรื่องราวเกี่ยวกับการประกันภัย เพื่อประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะฟากของผู้ซื้อประกัน

ความรู้ในเว็บไซต์บางส่วน อ้างอิง จากแหล่งข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อสารธารณะ และ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว หากพบเนื้อหาใดที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ แจ้งเราที่ https://www.facebook.com/insurancethai

หากคุณต้องการยกเลิกประกัน ให้ติดต่อตัวแทน,นายหน้า,บ.ประกันที่ซื้อไว้

ขอพลังจงสถิตอยู่กับเรา
INSURANCETHAI.NET

insurancethai.net@gmail.com | info@insurancethai.net
https://www.facebook.com/insurancethai
https://m.me/insurancethai
Facebook
LINE


up arrow