INSURANCETHAI.NET
Sun 17/10/2021 10:28:24

สินค้าประกันวินาศภัย

อาคเนย์ประกันภัย ไทยประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย vs ไทยประกันภัย

ไทยประกันภัยจะโอนกิจการให้กับบริษัท Holding ใหม่ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการใหม่ และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 730,140,186 ...[ read more ]

1260 View(s)

“พี่ช้างคืนเงิน” ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 – ไทยประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รูปแบบใหม่ “พี่ช้างคืนเงิน” ขับดี ...[ read more ]

6861 View(s)

ประกันอุบัติเหตุ ไม่เคลม มีคืน – ไทยประกันชีวิต

https://www.youtube.com/watch?v=qtlJQm-W6_0 (ค่ารักษาสูงถึง 60,000 ชดเชยวันละ 500 ...[ read more ]

2185 View(s)
up arrow