INSURANCETHAI.NET
Sun 05/02/2023 20:54:14

สินค้าประกันวินาศภัย

ข่าวประกันภัย

ฟีนิกซ์เหยื่อสังเวยกฎเหล็กคปภ.ถอยหลังขายทิ้งกิจการ100%

🧊ฟีนิกซ์เหยื่อสังเวยกฎเหล็กคปภ.ถอยหลังขายทิ้งกิจการ100%  "ฟีนิกซ์" เตรียมแผนขายธุรกิจให้ต่างชาติภายในปีนี้ ระบุอยู่ระหว่างเคลียร์หนี้-เพิ่มทุนรับทุนหน้าใหม่ ยอมรับกฎเหล็ก ...[ read more ]

948 View(s)

วินาศภัยหน้ามืด ขอผ่อนปรนกฎเหล็กการเงินประกันภัย [2554]

🧊ขอให้แยกรายงานความเสียหายเกี่ยวกับอุทกภัยน้ำท่วมเป็นรายการพิเศษ ไม่รวมกับความเสียหายส่วนอื่น เพื่อแสดงความแตกต่างผลประกอบการของบริษัท ผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ...[ read more ]

891 View(s)
up arrow