INSURANCETHAI.NET
Sat 23/10/2021 7:54:21

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยงานก่อสร้าง

ประกันงานก่อสร้าง (CAR)

ประกันภัยงานก่อสร้าง Contractors ALL Risks (CAR) ...[ read more ]

2819 View(s)

ประกันความเสี่ยงภัยสำหรับผู้รับเหมา หรือ Contractors All Risks (CAR) Insurance

ประกันความเสี่ยงภัยสำหรับผู้รับเหมา (Contractors All Risks (CAR) ...[ read more ]

6038 View(s)

ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง (CAR)

ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง (CAR) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาระหว่างดำเนินงาน ทั้งงานรับเหมาก่อสร้างงานตกแต่งภายใน รวมถึงงานต่อเติมอาคาร ...[ read more ]

4317 View(s)

การประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา (Contract Works Insurance)

การประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา เดิมเรียกว่า... การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor's All ...[ read more ]

3176 View(s)
up arrow