INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 14:28:20

ประกันรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) ...[ read more ]

เกิดเหตุกลางถนน

เกิดเหตุกลางถนน หากตกลงกันได้ว่าใครผิดใครถูก คนผิดยอมรับผิด  ให้เคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุทันที  อย่าไปจอดเกะกะชาวบ้าน ...[ read more ]

ประกันรถยนต์ ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีใดบ้าง?

มีหลายกรณี ยกตัวอย่างเช่น ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงคู่กรณีได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ...[ read more ]

ประกันชั้น1และพรบ เกิดเหตุเป็นฝ่ายถูกเรียกร้องค่าสินไหมบริษัทประกันฝ่ายใด?

ประกันชั้น1และพรบ เกิดเหตุเป็นฝ่ายถูกเรียกร้องค่าสินไหมบริษัทประกันฝ่ายใด? รถที่ทำประกันภัยชั้น 1 และประกันภัย ...[ read more ]

มาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม แบ่งเป็น 5 ระดับ

มาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม แบ่งเป็น 5 ระดับ ระดับ ...[ read more ]

ขายหัวกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ผ่านออนไลน์

ขายหัวกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ผ่านออนไลน์ หมายถึง การอนุญาติให้ขายประกันโดยใช้โลโก้ของบริษัทประกันภัย ...[ read more ]

รถที่ไม่มีชื่อเจ้าของ พรบ.ขาด ไม่มีการต่อประกัน หากเกิดอุบัติเหตุใครรับผิดชอบ

ได้ทำการขายรถยนต์และทำเรื่องโอนลอยไว้ ให้ผู้ซื้อไปดำเนินการต่อเองในเรื่องที่จะโอนเป็นชื่อเขา ตอนทำการซื้อขาย พรบ.ยังไม่ขาด และยังมีผลประกัน ...[ read more ]

ประกันภัยรถยนต์ ภาษาอังกฤษ (Car Insurance)

คำศัพท์ประกันภัยรถยนต์ ภาษาอังกฤษ Auto insurance – ...[ read more ]

up arrow