INSURANCETHAI.NET
Mon 19/04/2021 6:59:20

ประกันรถยนต์

รถมีรอย ทําประกันได้ไหม?

รถมีรอยทำประกันได้ไหม?คำถามนี้คล้ายกับ ถามว่า ถ้าเป็นโรค หรือ สุขภาพไม่ดี ...[ read more ]

137 View(s)

ประกันรถยนต์ เลือกยังไง

ประกันรถยนต์ เป็นสินค้าประเภทบริการ การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญมาก จึงเป็นปัจจัย (Factor) ...[ read more ]

322 View(s)

เคลมสดคืออะไร เคลมแห้งคืออะไร

เคลมสด เคลมสด คือ การเคลม กรณี ...[ read more ]

362 View(s)

ประกันรถยนต์ ชั้น2

ไม่ค่อยขายกัน 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ...[ read more ]

364 View(s)

การแบ่งกลุ่มรถ สำหรับประกันรถยนต์ ของ เมืองไทยประกันภัย

แต่ละบริษัทประกันภัย มีการแบ่ง กลุ่มรถยนต์สำหรับใช้ในการกำหนดเบี้ยประกันภัย แตกต่างกัน ตัวอย่างของเมืองไทยประกันภัย ...[ read more ]

779 View(s)

พรบ. เพิ่มราคากลางค่ารักษาพยาบาล ให้ผู้ประสบภัยจากรถ

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 Act Protection Car Victims ...[ read more ]

302 View(s)

การเบิก พรบ

การเบิกใช้สิทธิ์ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า " ...[ read more ]

643 View(s)

Match เบี้ย คืออะไร?

Match เบี้ย คือ Campaign พิเศษ ...[ read more ]

689 View(s)
up arrow