INSURANCETHAI.NET
Fri 19/04/2024 19:20:49

ประกันรถยนต์

รถมีรอย ทําประกันได้ไหม?

รถมีรอยทำประกันได้ไหม?คำถามนี้คล้ายกับ ถามว่า ถ้าเป็นโรค หรือ สุขภาพไม่ดี ...[ read more ]

ประกันรถยนต์ เลือกยังไง

ประกันรถยนต์ เป็นสินค้าประเภทบริการ การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญมาก จึงเป็นปัจจัย (Factor) ...[ read more ]

เคลมสดคืออะไร เคลมแห้งคืออะไร

เคลมสด เคลมสด คือ การเคลม กรณี ...[ read more ]

ประกันรถยนต์ ชั้น2

ไม่ค่อยขายกัน 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ...[ read more ]

การแบ่งกลุ่มรถ สำหรับประกันรถยนต์ ของ เมืองไทยประกันภัย

แต่ละบริษัทประกันภัย มีการแบ่ง กลุ่มรถยนต์สำหรับใช้ในการกำหนดเบี้ยประกันภัย แตกต่างกัน ตัวอย่างของเมืองไทยประกันภัย ...[ read more ]

พรบ. เพิ่มราคากลางค่ารักษาพยาบาล ให้ผู้ประสบภัยจากรถ

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 Act Protection Car Victims ...[ read more ]

การเบิก พรบ

การเบิกใช้สิทธิ์ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า " ...[ read more ]

Match เบี้ย คืออะไร?

Match เบี้ย คือ Campaign พิเศษ ...[ read more ]

up arrow