INSURANCETHAI.NET
Wed 08/02/2023 13:29:29

สินค้าประกันวินาศภัย

ข่าวประกันภัย นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย ไอเอจีประกันภัย

บริษัทประกันภัย แห่ควบรวม

🧊ค่ายประกันภัยต่างชาติ ที่มี บริษัทแม่เดียวกันแห่ควบรวม คปภ.ไฟเขียว เอไอจี-นิวแฮมพ์เชอร์ ...[ read more ]

1522 View(s)

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – ms-ins

🧊ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2549 เป็นต้นไป ...[ read more ]

685 View(s)

ประกันภัยขนส่งทางทะเล – ms-ins

🧊การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณารายละเอียดดังนี้ เลือกเงื่อนไขความคุ้มครองให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า สินค้าโดยทั่วๆ ไปที่มีการบรรจุหีบห่อ ...[ read more ]

955 View(s)

มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์

🧊มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ (สาขาประเทศไทย) บริษัท ...[ read more ]

1873 View(s)
up arrow