INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 7:58:17

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) แอลเอ็มจีประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุ พีเอ พลัส – LMG

ต่อที่ 1 คุ้มครองอุบัติเหตุให้ตัวเอง ต่อที่ 2 ...[ read more ]

2805 View(s)

ประกันอุบัติเหตุ PA Total Protection – LMG

ความคุ้มครอง 2 เท่าเมื่อโดยสารยานพาหนะสาธารณะ พร้อมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทดแทนรายได้ที่ต้องเีสียไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล โดยเริ่มต้นเพียงน้อยนิด ...[ read more ]

2004 View(s)

ประกันอุบัติเหตุ 99 ซีรีย์ (PA99) – LMG

เบี้ยถูก คุ้มยิ่งกว่าค่าบุฟเฟ่ต์ 1 มื้อ ! ...[ read more ]

1733 View(s)

ประกันสัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง – แอลเอ็มจีประกันภัย

กรมธรรม์คุ้มครองสัญญาการค้ำประกันลูกจ้างนี้ เป็นกรมธรรม์ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เข้าทำงาน หรือเข้ารับตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ แต่ไม่สะดวกที่จะหาคนค้ำประกัน ...[ read more ]

799 View(s)
up arrow