INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 15:33:32
Home » ประกันสุขภาพ(สินค้า) แอลเอ็มจีประกันภัย » ประกันอุบัติเหตุ PA Total Protection – LMG\"you

ประกันอุบัติเหตุ PA Total Protection – LMG

2018/03/21 3567👁️‍🗨️

ความคุ้มครอง 2 เท่าเมื่อโดยสารยานพาหนะสาธารณะ พร้อมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทดแทนรายได้ที่ต้องเีสียไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล โดยเริ่มต้นเพียงน้อยนิด แค่วันละ 4 บาท* เท่านั้น

สิทธิประโยชน์เบื้องต้น
คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุดถึง 700,000** บาท
คุ้มครอง 2 เท่า เมื่อเกิดเหตุขณะโดยสารพาหนะสาธารณะ
รับค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 12,000* บาท
มีเงินชดเชยรายวัน สูงสุด 800**บาท ต่อวัน เหมาะกับคนที่มีประกันอื่นแล้ว โดยเฉพาะข้าราชการ
ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เพียงแสดงบัตร LMG Care Card
มีเครือข่ายโรงพยาบาลรองรับกว่า 300 แห่ง ทั่วประเทศ

รายละเอียดและตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

หมายเหตุ:
รับประกันภัย สำหรับบุคคลอายุ 16-60 ปีบริบูรณ์เท่านั้น
* สำหรับแผน 1 อาชีพขั้น 1-2
** สำหรับแผน 3 อาชีพขั้น 1-2 เท่านั้น

เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow