INSURANCETHAI.NET
Sat 04/12/2021 18:18:34
Home » ประกันสุขภาพ(สินค้า) แอลเอ็มจีประกันภัย » ประกันอุบัติเหตุ PA Total Protection – LMG\"you

ประกันอุบัติเหตุ PA Total Protection – LMG

2018/03/21

ความคุ้มครอง 2 เท่าเมื่อโดยสารยานพาหนะสาธารณะ พร้อมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทดแทนรายได้ที่ต้องเีสียไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล โดยเริ่มต้นเพียงน้อยนิด แค่วันละ 4 บาท* เท่านั้น

สิทธิประโยชน์เบื้องต้น
คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุดถึง 700,000** บาท
คุ้มครอง 2 เท่า เมื่อเกิดเหตุขณะโดยสารพาหนะสาธารณะ
รับค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 12,000* บาท
มีเงินชดเชยรายวัน สูงสุด 800**บาท ต่อวัน เหมาะกับคนที่มีประกันอื่นแล้ว โดยเฉพาะข้าราชการ
ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เพียงแสดงบัตร LMG Care Card
มีเครือข่ายโรงพยาบาลรองรับกว่า 300 แห่ง ทั่วประเทศ

รายละเอียดและตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

หมายเหตุ:
รับประกันภัย สำหรับบุคคลอายุ 16-60 ปีบริบูรณ์เท่านั้น
* สำหรับแผน 1 อาชีพขั้น 1-2
** สำหรับแผน 3 อาชีพขั้น 1-2 เท่านั้น

เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow