INSURANCETHAI.NET
Wed 21/02/2024 9:18:22

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เทเวศประกันภัย

ประกันภัยกอล์ฟ – เทเวศประกันภัย

🧊ประกันภัยกอล์ฟ ประกันภัยสำหรับการเล่น หรือการซ้อมกอล์ฟ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้เอาประกัน และผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย ...[ read more ]

1314 View(s)

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ – ฟอลคอนประกันภัย

🧊คุ้มครองการเสียชีวิต การบาดเจ็บของผู้เอาประกันและบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟและรางวัลพิเศษ Hole ...[ read more ]

1464 View(s)

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ – เจ้าพระยาประกันภัย

🧊ทุกวงสวิงหายห่วง ด้วยความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านเล่นกอล์ฟ ซ้อม หรือฝึกหัด ในสนามกอล์ฟ ...[ read more ]

1191 View(s)

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ – ประกันคุ้มภัย

🧊ให้ความคุ้มครอง ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัดการซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ ดังต่อไปนี้ ...[ read more ]

1267 View(s)
up arrow