INSURANCETHAI.NET
Fri 03/12/2021 11:21:33

สินค้าประกันวินาศภัย

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ (Golf Insurance)

ความคุ้มครอง กรมธรรม์ฉบับนี้  ให้ความคุ้มครองเพื่อผู้เล่นกอล์ฟ  ผู้ได้รับอุบัติเหตุโดยตรง  จากปัจจัยภายนอก  ...[ read more ]

2027 View(s)

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ คืออะไร? คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทรัพย์สินเสียหายอันเกิดจากการเล่นกอล์ฟ ...[ read more ]

512 View(s)

ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ – มิตรแท้ประกันภัย

ถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ  ท่านคงไม่อยากให้เหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในขณะที่ท่านกำลัง เล่นกอล์ฟอย่างมีความสุข อย่างแน่นอน ท่านจะหมดกังวลกับเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ ...[ read more ]

628 View(s)

ประกันภัยกอล์ฟ – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

การประกันภัยกอล์ฟ การประกันสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ แบ่งความคุ้มครองเป็น 4 ส่วน ...[ read more ]

530 View(s)
up arrow