INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:17:02
Home » ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เทเวศประกันภัย » ประกันภัยกอล์ฟ – เทเวศประกันภัย\"you

ประกันภัยกอล์ฟ – เทเวศประกันภัย

2012/08/11 1387👁️‍🗨️

ประกันภัยกอล์ฟ

ประกันภัยสำหรับการเล่น หรือการซ้อมกอล์ฟ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้เอาประกัน และผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย นอกจากนั้นยังรวมถึงการชดเชยอุปกรณ์กอล์ฟที่เสียหาย และรางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน” ในการแข่งขัน

พิเศษ !! เพียงปีละ 914 บาท ( ราคารวมภาษีและอากรแล้ว)

 

ทุนประกัน 500,000 บาท

Descriptions / ความคุ้มครองAmount (฿)
1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก500,000
2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
2.1 การเสียชีวิต200,000
2.2 การสูญเสียอวัยวะและสายตา200,000
2.3 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร200,000
2.4 ทุพพลภาพชั่วคราวไม่เกิน 52 สัปดาห์ (ความคุ้มครอง/สัปดาห์)1,000
2.5 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง20,000
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ20,000
4. รางวัลพิเศษสำหรับ “ โฮล-อิน-วัน”
4.1 การแข่งขันเป็นทางการ15,000
4.2 การเล่นทั่วไป นอกเหนือจากการแข่งขันเป็นทางการในข้อ 4.110,000
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow