INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:11:52

ประกันรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ประเภท5

ประกันภัยรถยนต์ประเภท5 หรือ ประกันชั้น5 ประกันภัยรถยนต์ในไทย แบ่งเป็น ...[ read more ]

ประกันภัยรถยนต์ประเภท4

ประกันภัยรถยนต์ประเภท4  หรือ ประกันรถยนต์ชั้น4 เงื่อนไขความคุ้มครอง 1. ...[ read more ]

ส่วนลดประวัติดี ประกันรถยนต์

ส่วนลดประวัติดี สำหรับ ประกันรถยนต์ บริษัทประกัน มีส่วนลดประวัติดีให้ ...[ read more ]

ไม่มีใบขับขี่ ประกันจ่ายหรือไม่?

กรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ คนขับไม่มีใบขับขี่ แยกเป็น 2 กรณี ...[ read more ]

ประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์

ประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์ ต่อบุคคล เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่ารถยนต์ คันที่เอาประกันภัยไว้นั้นหากเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหายก็จะได้รับการชดใช้จากผู้รับ ประกันภัยทั้งความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สิน ...[ read more ]

ส่วนลดประกันรถยนต์

บทความนี้ว่ากันด้วยเรื่องของ "ส่วนลดประกันรถยนต์" ส่วนลดแรกเข้า/ ส่วนลดป้ายแดง รถยนต์ที่เคยทำประกันรถยนต์ที่บริษัทประกันภัยอื่นมาแล้ว ...[ read more ]

ระบุชื่อผู้ขับขี่ (ประกันรถยนต์) ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ แบบระบุชื่อผู้ขับขี่(ต้องมีใบอนุญาติขับขี่) สำหรับรถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสาร ที่ใช้ส่วนบุคคล ...[ read more ]

อันดับบริษัทประกันภัยรถยนต์ ปี 2556

อันดับบริษัทประกันภัยรถยนต์ ปี 2556 ลำดับบริษัทประกันภัย โดยใช้เกณฑ์ ...[ read more ]

up arrow