INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 13:36:49
Home » ประกันชดเชยรายได้ » ประกันชดเชยรายได้ (compensate income insurance)\"you

ประกันชดเชยรายได้ (compensate income insurance)

2012/05/21 4469👁️‍🗨️

ประกันชดเชยรายได้ (compensate income insurance)

“ประกันชดเชยรายได้” หรือ “ประกันเงินชดเชยรายได้” หรือ “ประกันเงินชดเชย” แล้วแต่จะเรียก
ความหมาย ชดเชยรายได้ กรณีนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล วัตถุประสงค์เพื่อชดเชยรายได้กรณีไม่สามารถทำงานได้

compensated-income-insurance

หลักการและเหตุผล (ประกันชดเชยรายได้)
ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆดังนี้

กรณีเราทำงานส่วนตัว มีรายได้จากการทำงาน วันละ 1,000 บาทเช่น ขายก๋วยเตี๋ยว ,อาหารตามสั่ง เนื่องจากทำงานหนักจึงเกิดป่วยขึ้นมา หรือ เกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถทำงานได้ จึงต้องหยุดงาน เพื่อรักษาตัวที่สถานพยาบาล

กรณีดังกล่าว ทำให้ขาดรายได้วันละ 1,000 บาท เนื่องจากต้องหยุดงาน
แม้บางคนจะมี”ประกันสุขภาพ”สำหรับเบิกค่ารักษาแล้วก็ตาม แต่ประกันสุขภาพก็ไม่ได้ชดเชยรายได้ กรณีสูญเสียรายได้จากการต้องหยุดงานนั้น จึงเป็นเหตุผลของการเกิดสินค้าประกันที่ชื่อว่า “ประกันชดเชยรายได้”เพื่อจะให้คงรายได้ หรือ ชดเชยรายได้ จากการขาดรายได้ของเรา เมื่อเราต้องหยุดงาน

ข้อสังเกตุ
เราสามารถซื้อประกันชดเชยรายได้ พร้อมกันหลายบริษัทประกัน
ตัวอย่าง ซื้อบริษัทละ 1,000 บาท เป็นจำนวน 10 บริษัท ดังนั้น หากต้องงหยุดงานไปรักตัวที่โรงพยาบาล 3 วัน เราจะได้เงินชดเชบรายได้บริษัทละ 1,000×3 = 3,000 บาท เท่ากับเว่า เราจะได้เงินจากการหยุดงาน 3วัน นี้รวมทั้งหมด 3,000 x 10 บริษัท = 30,000 บาท!

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow