INSURANCETHAI.NET
Home » ก้าวทันประกันภัย » ตัวแทน นายหน้า และ บริษัทประกันภัย\"you

ตัวแทน นายหน้า และ บริษัทประกันภัย

2018/03/23

ความแตกต่างของ แต่ละช่องทางการซื้อประกัน

1.ตัวแทน (Agent) = ขายประกันได้แค่บริษัทประกันเดียวเท่านั้น (Agent License)
2.นายหน้า(Broker,โบรกเกอร์) = ขายประกันได้หลายบริษัทประกัน (Broker License)
3.บริษัทประกันภัย (Insurance company) = มีสินค้าประกันภัยของตัวเอง

Insurance agents work for an insurance company ,represent only product of that company
ตัวแทนประกัน จะทำงานให้บริษัทประกันที่ตัวเองสังกัด ขายสินค้าเฉพาะ ที่บริษัทประกันตัวเองมีขาย

Insurance brokers work for there client not for company ,represent all product of all insurance company
นายหน้าประกัน จะทำงานให้ลูกค้า สนองความต้องการ ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด จากการนำเสนอสินค้าประกันภัยหลากหลายบริษัทประกันภัย

จะเห็นว่า ซื้อประกันกับ นายหน้า ดีกว่า ตัวแทน (สายประกันวินาศภัย ไม่ได้รวมสายประกันชีวิต)

brokers ในบทความนี้หมายถึง โบรคเกอร์ที่เป็น Independent insurance brokers (โบรกเกอร์อิสระ) ที่ไม่ขึ้นกับ บริษัทประกันใด ซึ่งจะต่างกับ โบรกเกอร์ที่ ก่อตั้งโดยบริษัทประกันภัยเอง เพื่อขายสินค้าประกันของตัวเอง

การซื้อประกันภัย(ประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย)
สามารถซือได้จาก 3 ช่องทาง
1.ซื้อโดยตรงกับบริษัทประกันภัย
2.ซื้อผ่านตัวแทนประกันภัย (ตัวแทนนิติบุคคล และ ตัวแทนบุคคล)
3.ซื้อผ่านนายหน้าประกันภัย (นายหน้านิติบุคคล และ นายหน้าบุคคล)
อ่านต่อ : https://www.insurancethai.net/distribution-channels-to-purchase-an-insurance-policy/

ซื้อประกันชีวิตกับ ตัวแทน / นายหน้า / พนักงานธนาคาร ต่างกันอย่างไร
อ่านต่อ : https://www.insurancethai.net/buy-life-insurance-with-agents-brokers-insurance-bank-employees/

ซื้อประกันภัย ผ่านตัวกลาง (ตัวแทน/นายหน้า) หรือ ซื้อตรงกับบริษัทประกันภัย(ซื้้อเอง) ดีกว่า?

เราจะตอบคำถามนี้ โดยการเปรียบเทียบ ในประกันเด็นหัวข้อต่างๆ ของแต่ละช่องทาง โดยจะเปรียบเทียบ A,B,C
A.ตัวแทน/นายหน้า(บุคคล)
B.ตัวแทน/นายหน้า(นิติบุคคล)
C.บริษัทประกัน

1.วัน เวลา ทำการ(ขาย)
ตัวแทน/นายหน้า(บุคคล) : 24 ชั่วโมง, ทุกวัน/ แล้วแต่นโยบายแต่ละคน
ตัวแทน/นายหน้า(นิติบุคคล) :8.30-17.00 จันทร์-ศุกร์ ,จันทร์-เสาร์
บริษัทประกัน : 8.30-17.00 จันทร์-ศุกร์

2.วัน เวลา  บริการหลังการขาย
ตัวแทน/นายหน้า(บุคคล) : 24 ชั่วโมง, ทุกวัน/ แล้วแต่นโยบายแต่ละคน
ตัวแทน/นายหน้า(นิติบุคคล) :8.30-17.00 จันทร์-ศุกร์ ,จันทร์-เสาร์ นอกนั้นอาจจะมี call center
บริษัทประกัน : 8.30-17.00 จันทร์-ศุกร์ นอกนั้น call center

3.การอำนวยความสะดวก
ตัวแทน/นายหน้า(บุคคล) : เต็มที่ / แล้วแต่นโยบายแต่ละคน
ตัวแทน/นายหน้า(นิติบุคคล) : ทำตามขอบเขตหน้าที่
บริษัทประกัน : ตามเงื่อนไขบริษัท

4.ให้คำปรึกษา แนะนำ มอบความจริงใจ (เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันได้ประโยชน์สูงสุด หรือ ได้ตามความต้องการ)
ตัวแทน/นายหน้า(บุคคล) : เต็มที่ / แล้วแต่นโยบายแต่ละคน , ถ้าจริงใจกับคุณ คุณก็ย่อมสนับสนุนใช้บริการเขาต่อไป
ตัวแทน/นายหน้า(นิติบุคคล) : ทำตามขอบเขตหน้าที่
บริษัทประกัน : ตามเงื่อนไขบริษัท ที่ก่อตั้งเพื่อเป็นธุรกิจแสวงหากำไร คุณจะคาดหวังได้แค่ไหน สำหรับความจริงใจ

5.จ่ายเบี้ยประกัน
ตัวแทน/นายหน้า(บุคคล) : มีเครดิต,จ่ายให้ก่อน / แล้วแต่นโยบายแต่ละคน
ตัวแทน/นายหน้า(นิติบุคคล) : จ่ายทันทีที่ทำ ไม่มีคำว่าไว้ใจ ทำให้ก่อน
บริษัทประกัน : จ่ายทันทีที่ทำ ไม่มีคำว่าไว้ใจ ทำให้ก่อน , ธุรกิจมาก่อน

6.ส่วนลด
ตัวแทน/นายหน้า(บุคคล) : แล้วแต่นโยบายแต่ละคน
ตัวแทน/นายหน้า(นิติบุคคล) : แล้วแต่นโยบายแต่บริษัท โดยทั่วไปพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจำกัด
บริษัทประกัน : ได้น้อยที่สุด(ให้มากแล้วใครจะขายให้)

7.ความยืดหยุ่น เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ช่วยเหลือ แก้ไข แก้ปัญหาให้คุณ
ตัวแทน/นายหน้า(บุคคล) : สูงที่สุด / เต็มที่/แล้วแต่นโยบายแต่ละคน
ตัวแทน/นายหน้า(นิติบุคคล) : ทำตามขอบเขตหน้าที่
บริษัทประกัน : น้อยที่สุด/ตามเงื่อนไขบริษัท

8.ความรับผิดชอบ
ตัวแทน/นายหน้า(บุคคล) : แล้วแต่นโยบายแต่ละคน
ตัวแทน/นายหน้า(นิติบุคคล) : ทำตามขอบเขตหน้าที่
บริษัทประกัน : ตามเงื่อนไขบริษัท

9.ความสัมพันธ์ส่วนตัว
ตัวแทน/นายหน้า(บุคคล) :มากที่สุด/แล้วแต่นโยบายแต่ละคน
ตัวแทน/นายหน้า(นิติบุคคล) : ทำตามขอบเขตหน้าที่
บริษัทประกัน : น้อยที่สุด/ตามเงื่อนไขบริษัท

10.ความรวดเร็วในการบริการ
ตัวแทน/นายหน้า(บุคคล) : มากที่สุด/แล้วแต่นโยบายแต่ละคน
ตัวแทน/นายหน้า(นิติบุคคล) : ทำตามขอบเขตหน้าที่
บริษัทประกัน : น้อยที่สุด/ตามเงื่อนไขบริษัท

จะเห็นได้ว่า ที่คะแนนของ ตัวแทน/นายหน้า บุคคล มีความโดเด่นกว่า ตัวแทน/นายหน้า นิติบุคคล หรือ บริษัทประกันภัย(เจ้าของสินค้าประกัน) นั่นเพราะ ตัวแทน/นายหน้า บุคคล นั่น มีลักษณะเป็น “เจ้าของคนเดียว” มีอำนาจตัดสินใจได้เต็มที่

อย่างไรก็ตาม..
เจ้าหน้าที่บริษัท ที่มี Service mind และ ทำหน้าที่ได้อย่างเยี่ยม นั้นก็ยังคงมีอยู่บ้าง เพียงแต่ค่อนข้างหายาก เพราะขึ้นกับหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น นโยบายของบริษัทองค์กร และ เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว ของแต่ละบุคคล ซึ่งยังคงเป็นข้อยกเว้น สำหรับการเปรียบเทียบนี้ (เป็นเพียงภาพกว้างโดยทั่วไป)

ข้อสังเกตุ
ตัวแทน/นายหน้า บุคคล บางคน แม้จะเป็น “เจ้าของเดียว” แต่ก็อาจมีการจ้างงานในแผนกงานต่างๆได้ ประเด็นสำคัญคือ ลูกค้าดีลตรงได้ โดยไม่ผ่านพนักงาน คือ ดูแลลูกค้าด้วยตัวเอง หรือ หากมีปัญหาก็สามารถติดต่อตรงได้นั่นเอง

สำหรับ ตัวแทน/นายหน้า นิติบุคคล แม้จะได้ชื่อว่า เป็นองค์กรบริษัทจัดตั้ง แต่ บางแห่งก็ มีลักษณะเป็น “เจ้าของคนเดียว” ซึ่งอาจจะทำงานคนเดียวหรือมีการจ้างงานหลายตำแหน่ง หลายแผนกหน้าที่ก็ได้ จะต่างกันเพียงแค่ จดเป็นบริษัท อาจจะเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ ประเด็นที่เราพูดถึง คือ การติดต่อกับเจ้าของบริษัทได้โดยสะดวกนั่นเอง

ดังนั้น ตราบเท่าคุณ ติดต่องาน โดยตรงกับ เจ้าตัว หรือ เจ้าของบริษัทได้ ตัวแทน/นายหน้า จะเป็น “บุคคล” หรือ “นิติบุคคล” ก็ไม่ใช่สาระสำคัญ

ธุรกิจประกันภัย มีกฏหมายเฉพาะรองรับ และ ควบคุมโดย คปภ. ซึ่งการประกอบธุรกิจขายประกันภัย ต้องได้รับใบอนุญาต (License)

บางคนอาจจะมองว่า ตัวแทน/นายหน้า นิติบุคคล ดีกว่า ตัวแทน/นายหน้า บุคคล นั่นแสดงว่า คุณไม่เคยรู้จัก โบรกเกอร์ผี (จดทะเบียนเป็นบริษัทเพื่อขายประกันแต่ไม่มีใบอนุญาต ไม่ส่งงานประกัน คือ ตั้งบริษัทมาเพื่อหลอกขายประกันโดยเฉพาะ) อ่านโบรกเกอร์ผี

นอกจากนี้ การดำเนินคดีกับ “นิติบุคคล” หรือ บริษัท องค์กร อาจจะมีความแตกต่างกับ การดำเนินคดี “บุคคล” เพราะใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องต่างกันอีกด้วย เช่น การฟ้องล้มละลาย
บุคคลธรรมดา หนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
นิติบุคคล เช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ต้องเป็น หนี้ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท (กรรมการไม่ล้มละลายตามนิติบุคคล ยกเว้นกรรมการได้ถือหุ้นของบริษัท และยังชำระค่าหุ้นไม่ครบก็จะรับผิดเพียงจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบเท่านั้น หรือนิติบุคคลนั้นเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด)

หมายเหตุ
ในบทความนี้ กล่าวถึง  ตัวแทน/นายหน้า ในสายประกันวินาศภัย
สำหรับสายประกันชีวิต อาจแตกต่างไปในรายละเอียดบ้าง แต่คล้ายๆกัน โดยระบบประกันชีวิต คนทั่วไปมักจะซื้อประกันจากตัวแทนเป็นหลัก ส่วนน้อยจะซื้อตรงกับบริษัท ผ่านเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังซื้อผ่านตัวกลางรายใหญ่อื่นๆ เช่น ธนาคาร ซึ่ง ถือเป็น ตัวแทน/นายหน้า นิติบุคคล

ข้อสังเกตุสำคัญ :บริษัทประกันภัยเป็นผู้ร่างสัญญาเองและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้จ่ายเคลมอีกด้วย⭐⭐⭐⭐⭐ insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถามเพิ่มได้ที่ บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow