INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:57:47
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) ฟีนิกซ์ประกันภัย » ประกันรถตู้สาธารณะ – ฟีนิกซ์\"you

ประกันรถตู้สาธารณะ – ฟีนิกซ์

2012/06/24 3097👁️‍🗨️

ประกันภัยรถรับจ้างสาธารณะ (ไม่เกิน 15 ที่นั่ง หรือ รถตู้วิน)

+ เงื่อนไขการรับประกัน
1. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราคงที่ ไม่พิจารณาให้ส่วนลดประวัติ
2. อัตราเบี้ยประกันภัยคุ้มครอง 1 ปี ไม่พิจารณาการประกันภัยระยะสั้น
3. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย ภาคบังคับ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow