INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 9:23:04
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » First Care 2+ Special โดนใจ กรุงเทพประกันภัย\"you

First Care 2+ Special โดนใจ กรุงเทพประกันภัย

2019/02/14 2268👁️‍🗨️

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2บวก 2plus 2+ กรุงเทพประกันภัย

1.เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง ไม่เกิน 10,000 บาท ประหยัดกว่าประเภท 1 สูงสุดถึง 50%
2.ความคุ้มครองรถยนต์ในกรณีสูญหาย และไฟไหม้
3.ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยก่อการร้าย(ดูตามแผนประกัน)
(4.รับส่วนลดพิเศษ สามารถโอนส่วนลด NCB ได้สูงสุด 30% (Fix rate))
5.เบี้ยประวัติดี กรณีต่ออายุสูงสุดถึง 50%
6.ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
3.No Deductible กรณีเป็นฝ่ายผิด
4.ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก กรณีความเสียหายเกิดจากการกระทำของคนภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย

รถกลุ่ม benzไม่สามารถเข้า package2+สุดคุ้มและ2+โดนใจ เพราะ 2แบบนั้นต้องเป็นรถตลาดทั่วไป แต่ benz จัดเป็นรถกลุ่ม2

2+โดนใจ NoDD ไม่คุ้มครองภัยก่อการร้าย+ ทุน100,000 ทุน 200,000 ทุน 300,000 
up arrow