INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 14:03:32
Home » ทิพยประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » ประกันภัยรถยนต์ประเภท3 – ทิพยประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ประเภท3 – ทิพยประกันภัย

2013/07/15 2168👁️‍🗨️

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดเฉพาะของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น
โดยลักษณะการใช้รถยนต์จะจำกัดเฉพาะใช้เป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่าโดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองดังนี้
– คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
– คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
– ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

เงื่อนไขการคุ้มครองจำนวนจำกัดความรับผิดชอบ ประเภท 3 แบ่งตามประเภทรถ

motor3-dhipaya


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow