INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 21:33:25
Home » ธนชาตประกันภัย ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย » ธนชาตประกันภัย\"you

ธนชาตประกันภัย

2012/07/07 4832👁️‍🗨️

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

บริษัทประกันภัยใหม่ที่ก่อตั้ง ขึ้นในปี 2540 ตามนโยบาย ของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมของประเทศ ต่อการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยด้วยทุนจดทะเบียน

thanachartinsurance

ปัจจุบันชำระเต็ม 740 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทในเครือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มพร้อมกันนั้นเอง ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย เอเชีย ลิมิเต็ด (BNSAL) ได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมทุน ในการบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม

ให้บริการ การประกันวินาศภัย (Non – Life Insurance) ทุกประเภท พัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพประกันภัย โดยมีแนวนโยบาย
ที่จะนำเสนอบริการประกันภัยในรูปแบบใหม่โดยเน้นการพัฒนาและ การบริการเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric)

แจ้งอุบัติเหตุโทร. 0-2662-8999   |  ติดต่อสอบถาม 0-2308-9300

เมื่อท่านประสบอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหน เวลาใด เราพร้อมให้บริการแก่ท่านเสมอ เพียงท่านแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้เราทราบทางโทรศัพท์ ผ่านทางศูนย์รับแจ้งอุับัติเหตุที่ HOTLINE SERVICE เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นและออกให้บริการแก่ท่าน ณ สถานที่เกิดเหตุโดยทันที ตลอด 24 ชั่วโมง
Hotline Service 0-2662-8999

 

ข้อมูลสำคัญในการแจ้งอุบัติเหตุ

  • เลขทะเบียนรถประกัน และยี่ห้อรถ
  • เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย
  • สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณใกล้เคียง ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
  • ลักษณะการเกิดเหตุโดยย่อ เช่น ลักษณะการชน ถูกชน หรือชนท้ายคู่กรณี
  • ชื่อผู้ขับขี่รถประกัน ขณะเกิดเหตุ และหมายเลขโทรศัพท์ุ
  • ชื่อผู้แจ้งอุบัติเหตุ และหมายเลขโทรศัพท์
  • เลขทะเบียนรถคู่กรณี และยี่ห้อรถ
  • ถ้ารถคู่กรณีมีประกัน ให้แจ้งประกันภัยคู่กรณีด้วย
  • กรณีจำเป็นต้องเลื่อนรถ หรือเคลื่อนย้ายรถประกันจากสถานที่เกิดเหตุ หรือไปสถานีตำรวจต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที

มาตรฐานการบริการ
กำหนดเวลาขั้นตอนการปฏิบัติการของส่วนสินไหมทดแทนรถยนต์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ ระยะเวลา
1. รับแจ้งอุบัติเหตุ 5 นาที
2. เจ้าหน้าที่ออกบริการถึงที่เกิดเหตุ 30 – 45 นาที (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
3. ลูกค้าแจ้งเคลมติดต่อในบริษัท 30 นาที
4. การตรวจสอบความเสียหายรถ และ คุมราคา 2 วันทำการ
5. การทำจ่ายค่าสินไหม 35 นาที
6. กำหนดเวลาการจ่ายค่าสินไหมคืนผู้เอาประกัน และ/หรือคู่กรณีรถหาย ไม่เกิน 7 วันทำการ / ไม่เกิน 45 วันทำการ

อู่คู่สัญญา บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ค้าหา https://www.thanachartinsurance.co.th/garage.aspx

สำนักงานใหญ่ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด
999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 2-3,5,   999/2 ชั้น 4,  999/3 ชั้น 4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2308-9300 โทรสาร : 0-2308-9333

เว็บไซต์ https://www.thanachartinsurance.co.th/
FB https://www.facebook.com/thanachartinsurance
youtube https://www.youtube.com/user/thanachartonline

สอบถามข้อมูลประกันภัย / ซื้อประกันภัยบนเว็บไซต์
0-2308-9300 กด 2192 คุณสุภาพร
0-2308-9300 กด 2191 คุณปิยะมาศ
โทรสาร 0-2308-9288
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น

สอบถามข้อมูลส่วนงานอื่น
0-2308-9300 กด 2 เคลมรถยนต์
0-2308-9393 เคลมอุบัติเหตุส่วนบุคคล
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

สายด่วนแจ้งอุบัติเหตุโทร. 0-2662-8999 ตลอด 24 ชม.

ธนชาตประกันภัย จากข้อมูล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ช่วงมกราคม-เมษายน 2555 เบี้ยรับรวม 1,763.4 ล้านบาท เติบโต 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นเบี้ย
ประกันอัคคีภัย 35.5 ล้านบาท เติบโต 38%
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (มารีน) 2 ล้านบาท ติดลบ 20%
ประกันภัยรถ 1,551.2 ล้านบาท เติบโต 24%
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 174.6 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ทำได้ 175.8 ล้านบาท

ธนชาตคว้าอันดับ1 บริษัทประกันภัยดีเด่น 2559
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
หลังบริษัทฯ ได้รับรางวัลอันดับ 1 ใน 3 ต่อเนื่อง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นรางวัลสูงสุดแก่ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นเครื่องการันตีถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่งานประกาศรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow