INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:08:44
Home » การประกันภัย ประกันชีวิต » กู้เงินจากกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร\"you

กู้เงินจากกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร

2020/11/06 8980👁️‍🗨️

กู้เงินประกันชีวิต หรือ กู้กรมธรรม์ประกันชีวิต

การกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ การกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิต
เมื่อกรมธรรม์ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอกู้เงินจากบริษัท โดย โอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์นี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม

จำนวนเงินที่กู้ได้

จำนวนเงินที่ขอกู้ยืมได้จะไม่เกินเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้น หัก ด้วยหนี้สินใดๆที่ผูกพันตามกรมธรรม์นี้ โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย

ไม่เกิน เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์-หนี้สิน(ถ้ามี)

วิธีการกู้เงินตามกรมธรรม์ (ประกันชีวิต)

1.แบบฟอร์มสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ (ของกรุงเทพประกันชีวิตใช้ 2 ใบ ให้เซ็นต์อย่างเดียว)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน (เอาไว้รับเงินโอนจากการกู้)
4.แบบฟอร์มการเปลี่ยนเเปลง (กรอกรายละเอียด+เซ็นต์)

การขอกู้เงินตามกรมธรรม์ (ประกันชีวิต)

กรณีผู้เอาประกันติดต่อด้วยตนเอง
1. กรมธรรม์
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

กรณีผู้เอาประกันให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
1. กรมธรรม์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือมอบอำนาจ
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ผู้รับมอบอำนาจ ต้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)

กรณีกรมธรรม์สูญหาย 
ผู้เอาประกันต้องใช้ใบแจ้งความ เพื่อออกกรมธรรม์ใหม่ก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิกู้เงินได้ และอาจมีค่าออกเล่กรมธรรม์ เช่น 200 บาท เป็นต้น

รายละเอียด

– รับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับ เอกสารที่เป็นสำเนา
– รับรองสำเนาถูกต้อง คือ การเขียนว่า สำเนาถูกต้อง แล้วเซ้นต์ชื่อไว้ด้วย เป็นการบอกว่า สำเนานี้ ถูกต้องนะ
– สำหรับบริษัทประกันชีวิตอื่นๆ อาจมีเงื่อนไข และ ระเบียบวิธีขั้นตอนต่างกันไป แต่ก็จะคล้ายๆกัน
ให้ปรึกษาตัวแทน ที่ดูแล หรือ ติดต่อบริษัทประกัน เพื่อสอบถาม รายละเอียด

สำหรับ กรุงเทพประกันชีวิต

ไม่ต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-กรมธรรม์ฉบับจริง

การกู้เงินของ กรุงเทพประกันชีวิต ทำได้ 2 วิธี
– เดินทางไปด้วยตัวเอง ไม่เกิน 3ชั่วโมง ได้เงิน บางบริษัท ใช้เวลาแค่ 20 นาทีได้เช็คเงินสด ดอกเบี้ย 6%
– ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ใช้เวลา 10-15 วันทำการ

คิดดอกเบี้ยการกู้เงินกรมธรรม์ที่ 8%/ปี

การชำระจ่ายคืนเงินกู้ ไม่ได้ระบุเวลา นั่นคือ จะจ่ายเมื่อไรก็ได้ เท่าไรก็ได้ แต่ขั่นต่ำ 2,000 บาท

คำแนะนำ

หากคุณติดต่อตัวแทนได้ ให้ปรึกษา ในรายละเอียด
แต่โดยทั่วไป มักพบว่า ผู้เอาประกันจะไม่ค่อยได้ติดต่อตัวแทน
อาจจะอาย หรือ เกรงใจ หรือ ติดต่อไม่ได้ แต่กรณีการยกเลิกกรมธรรม์ อาจมีเหตุผลเพิ่มมา อีกข้อหนึ่ง คือ กลัวตัวแทนจะต่อว่า หรือ ห้าม แต่อย่างไรก็ตาม หากมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอยู่ ก็ควรไว้วางใจ ตัวแทน เหมือนตอนที่คุณทำประกันกับเขาในวันแรกๆ ถ้าคุณยังนึกถึงความรู้สึกของวันนั้นได้ เชื่อว่าตัวแทนที่ดีเขาต้องแนะนำสิ่งที่ดีให้คุณเหมือนเดิม เว้นแต่จะมีปัญหาอย่างอื่น

ดอกเบี้ยเงินกู้จากประกันชีวิต = อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณเบี้ยประกัน+2%
คิดดอกเบี้ยแบบทบต้น ลดต้นลดดอก (เหมือนผ่อนบ้าน)

ชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย เมื่อไรก็ได้ ภายในช่วงเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ ดังนั้นถ้า ช่วงนั้น คุณไมไ่ด้ส่งเบี้ยประกัน มูลค่าที่เหลือไว้ 10-20% จาก การกู้ไป 80-90% ก็จะทำให้กรมธรรม์ขาดอายุได้ ทุกอย่างอาจจบลง

นั่นคือ กรมธรรม์จะสิ้นผลเมื่อ เงินกู้+ดอกเบี้ยที่ค้าง มากกว่า มูลค่าเวนคืน (ที่ยังเหลืออยู่ 10%-20%จากการกู้ไปเเล้ว 80%-90%)

การประยุกต์ใช้งาน

เนื่องจาก ดอกเบี้ยกู้กรมธรรม์ประกันชีวิต อยู่ที่ 8% (กรุงเทพประกันชีวิต) จึงสามารถนำไป จ่าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องเสียดอกเบี้ยมากกว่า 8% /ปี ได้ เช่น กู้เอาไปจ่ายดอกเบี้ย บัตรเครดิซึ่งหากผิดชำระอาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 28%+ เป็นต้น

แหล่งเงินกู้ ที่ถูกกฎหมาย
1.บัตรกดเงินสด
2.สินเชื่อบุคคล
3.สินเชื่อบ้าน
4.สินเชื่อรถยนต์
5.การกู้ยืมเงินจากบัตรเครดิต

แต่แหล่งเงินกู้เหล่านี้มีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง เช่น 18% ต่อปี และหากผิดนัดชำระ ก็จะโดนดอกเบี้ยเพิ่มอีก

6.การกู้จาก กรมธรรม์ประกันชีวิต
การขอกู้เงินจาก บริษัทประกันชีวิต โดยเราต้องมีกรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อน โดยจ่ายดอกเบี้ย เพียงแค่ 6%-8% เป็นต้น

ได้วงเงินกู้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับ ..
6.1 เป็นแบบประกันสะสมทรัพย์
6.2 ทำไว้ยิ่งนาน ยิ่งกู้ได้เยอะ (อายุของกรมธรรม์)


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow