INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:09:41
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) สินมั่นคงประกันภัย » ประกันตามใจ – สินมั่นคงประกันภัย\"you

ประกันตามใจ – สินมั่นคงประกันภัย

2012/08/07 2959👁️‍🗨️
เงื่อนไขการรรับประกัน ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 5 อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 7,500 บาท โดยทุนประกันเริ่มต้นที่ 100,000 บาท
2. ใช้กับรถยนต์รหัส 110 (รถเก๋ง,กระบะ 4 ประตูจดทะเบียนเก๋ง) และรถรหัส 210(รถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคลและการใช้งานส่วนบุคคล)เท่านั้น
3. รับประกันทุกยี่ห้อ (ยกเว้น ไม่รับประกันรถที่มีราคาต่ำกว่า 100,000 บาท)
4. ไม่กำหนดอายุรถในการรับประกัน
5. ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง 2,000 บาท (กรณีเป็นฝ่ายผิด)
6. ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกวงเงินคุ้มครองตัวรถยนต์และสูญหายไฟไหม้ได้ตามใจ

** รับผิดชอบรถประกัน กรณีรถประกันชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก**
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เบอร์โทร 1596

ตารางประเภทประกันภัย
ประเภทประกันภัยตัวรถผู้เอาประกันภัยความคุ้มครองสูงสุด
รถผู้เอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัย (บาท)
สูญหายไฟไหม้การชน
1YESYES YES80% ของมูลค่ารถขึ้นอยู่กับทุนประกัน
ประกัน “ตามใจ”YESYES**เลือกเองได้ระหว่างทุนชนและทุนหาย
คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
เริ่มต้นที่ 7,500 บาท
3+NONO*100,000 / 150,000 / 200,000 บาท;เฉลี่ยในตลาด 7,100  บาท

*คุ้มครองตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยเฉพาะกรณีเฉี่ยวชนที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก กรณีสูญหาย และไฟไหม้
**รับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเอง 2,000 บาท (กรณีเป็นฝ่ายผิด)


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow