INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 14:49:39
Home » Uncategorized » ประกันภัยทรัพย์สิน\"you

ประกันภัยทรัพย์สิน

2022/12/02 84663👁️‍🗨️
ประกันภัยทรัพย์สิน
ประกันอัคคีภัย
คุ้มครองสินทรัพย์ที่มีค่าของคุณ ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากของคุณ

ประกันภัยโจรกรรม
การประกันภัยโจรกรรมในเคหสถานเปลี่ยนการสูญเสียเป็นรายได้

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
การประกันความเสียหาย(ทรัพย์สิน) อันเกิดจากอุบัติเหตุเปลี่ยนการสูญเสียของทรัพย์สิน

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)
การหยุดชะงักของธุรกิจซึ่งเกิดจากความเสียหายจากอุบัติเหตุ)

ประกันภัยความซื่อสัตย์
การประกันภัยความซื่อสัตย์จะจ่ายค่าชดเชยให้กับในกรณีที่พนักงานไม่ซื่อสัตย์และสูญเสียทางการเงิน

ประกันสำหรับเงิน
การประกันสำหรับเงินช่วยปกป้องเงินของคุณ

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย)
สำหรับการหยุดชะงักในการดำเนินงานอันเกิดจากอัคคีภัย ด้วยความคุ้มครองการสูญเสียทางการเงิน

ประกันภัยกระจก
การประกันภัยกระจกครอบคลุมการแตกของกระจกในห้องแสดงสินค้า, สำนักงานหรืออาคาร

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
คุ้มครองทรัพย์สินทางธุรกิจของคุณจากความเสียหายหรือการขโมย

ประกันภัยป้ายโฆษณา
ประกันป้ายโฆษณาครอบคลุมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับป้ายโฆษณา

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน : Industrial All Risks (IAR)
คุ้มครอง การสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน จาก

– ไฟไหม้
– ฟ้าผ่า
– ภัยจากอากาศยาน
– ลมพายุ
– เครื่องบิน
– แผ่นดินไหว
– ความเสียหายเนื่องจากน้ำ
– ความเสียหายจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า ที่ไม่ระบุในข้อยกเว้น

สามารถเพิ่มการขยายความคุ้มครอง ในสถานที่เอาประกันภัยได้
– การโจรกรรม
– ความเสียหายต่อกระจก
– การสูญเสียเงินในสถานที่เอาประกันภัย
– และอื่นๆ

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ประกอบไปด้วย ตัวอาคาร, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องจักร, สต๊อคสินค้า, อุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ 

ค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ …
– ประเภทของธุรกิจ
– จำนวนเงินเอาประกันภัย
– ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง อาคาร และความเสี่ยงภัยบริเวณข้างเคียง
– การบริหารความเสี่ยง เช่น การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และวิธีการอื่น ๆ
– ความคุ้มครองส่วนขยายตามที่ตกลง เช่น การโจรกรรม, การสูญเสียเงินในสถานที่เอาประกันภัย

ข้อยกเว้นหลัก
– ความเสียหายที่เกิดจากสงคราม การรุกราน สงครามกลางเมือง การปฎิวัติ การก่อการร้าย 
– ความเสียหายจากกัมมัตภาพรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 
– ความผิดพลาดหรือความบกพร่องจากการออกแบบ การใช้วัสดุ หรือผีมือแรงงาน
– ความเสียหายต่อเนื่องใด ๆ ทุกชนิด
– ความเสียหายอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ 

IAR มีพื้นฐานมาจากการประกันอัคคีภัย แต่ให้ความคุ้มครองที่กว้างกว่าการประกันอัคคีภัยโดยให้ความคุ้มครองความเสียหายเช่นเดียวกับการประกันอัคคีภัยและรวมถึงความเสียหายอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจากปัจจัยภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัย มิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง

คุ้มครองเป็นการกำหนดแบบสรรพภัย คือ คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมิได้ถูกระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จึงอาจเห็นว่ามีการเขียนข้อยกเว้นไว้มากกว่าในการประกันภัยอื่น ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า สิ่งใดไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

สถานประกอบการที่มีการผลิต และการเก็บสต็อกสินค้า นอกเหนือไปจากการจำหน่ายสินค้าแล้ว อาจต้องการความคุ้มครองที่มากกว่าอัคคีภัย คุ้มครองรวมถึงภัยอื่นๆ และอุบัติเหตุต่างๆ

มูลค่าสิ่งปลูกสร้างรวมทรัพย์สิน 50 ล้านบาทขึ้นไป จึงจะสามารถทำประกันประเภทนี้ได้ เช่น ตึกสูงอาคารต่างๆ ที่มีมูลค่ารวม 50 ล้านขึ้นไป อาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โชว์รูม คลังสินค้า ฯลฯ สรุปแบบให้เข้าใจง่ายก็คือ ประกันอัคคีภัย ที่มีมูลค่า 50 ล้านขึ้นไปนั่นเอง

ข้อยกเว้นสำคัญ
– ความเสียหายจากการชำรุด เสียหาย ขัดข้อง ของระบบกลไก หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
– ความเสียหายจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ ถูกสัตว์ทำลาย หรือจากกรรมวิธีในการทำความสะอาด
– ปฏิกิริยาของแสงหรือสภาพดินฟ้าอากาศ (นอกจากฟ้าผ่า)
– การแตกหักของกระจก แก้ว หรือวัตถุที่เปราะแตกหักง่ายซึ่งมิได้เกิดจากอัคคีภัย หรือการลักทรัพย์
– สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการปฏิบัติการ เยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง
– การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฎ การปฏิวัติ การยึดอำนาจ การปกครองโดยทหาร
– การก่อการร้ายโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายที่ใช้กำลังรุนแรง เพื่อผลทางการเมืองและรวมถึงการใช้กำลังอย่างรุนแรงเพื่อสร้างความหวาดกลัวแก่สาธารณชน ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้บังคับกรณีความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย
– อาวุธนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

ครอบคลุมถึงทรัพย์สินในเครื่องใช้สำนักงาน คุ้มครองเต็มจำนวน ถ้าทรัพย์สินเหล่านี้สูญเสียหรือเสียหายจาก
– เพลิงไหม้
– การโจรกรรมในสถานที่เอาประกันภัย
– อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

แผนประกันจะคุ้มครอง
– อุปกรณ์สำนักงาน
– โรงงานและเครื่องจักร
– ส่วนของการปรับปรุงใหม่และส่วนของสำนักงานซึ่งไม่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร
– อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ 
– อุปกรณ์พกพา เช่น โน้ตบุ๊ก, โทรศัพท์และกล้องถ่ายรูป

ความคุ้มครองหลัก
การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน, อุปกรณ์, อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์ยึดติดในที่ทำงานของคุณอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้, การขโมยและอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
การสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากภัยต่าง ๆ ยกเว้นภัยเหล่านั้นเป็นภัยที่ยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ค่าเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับ : ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
– ตำแหน่งที่ตั้ง
– ทุนประกันภัย
– อื่น ๆ

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง 
1.เหตุการณ์ที่เกิดจากสงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ หรือการสู้รบเป็นปรปักษ์ (ไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การจลาจล การปฏิวัติ การกบฎ การแข็งเมือง การใช้กำลังทหาร หรือการแย่งชิงอำนาจ
2.ภัยจากภายนอกประเทศไทย เหตุการณ์ที่เกิดจากการนัดหยุดงาน การจลาจล การลุกฮือของพลเรือน
3.การสูญเสีย หรือเสียหายซึ่งเกิดจากหน่วงเหนี่ยว, ริบ, ทำลาย หรือยึดเอา ของศุลกากรหรือของเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ หรือของผู้มีอำนาจ
4.ทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม
– ในรถทัศนาจร หรือรถที่มีหลังคาเปิดปิดได้ ซึ่งทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่
– รถอื่น ๆ ที่ทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่โดยไม่ได้ปิดและลงกลอนหน้าต่างประตู กระโปรงหลัง หรือกูบรถ กระจกบังลม อย่างมั่นคง
5.การสูญเสีย หรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ เสื่อมค่า แมลงกัดกิน ถูกสัตว์ทำลาย เกิดจากกรรมวิธีใดๆ ของการทำความสะอาด การซักล้าง การบูรณะซ่อมแซม หรือ ปฏิกิริยาของแสง บรรยากาศหรือสภาพดินฟ้าอากาศ (นอกจากฟ้าผ่า)
6.การสูญเสีย หรือเสียหายซึ่งเกิดจากการเสื่อมเสียงทางเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า
7.การแตกหักของกระจก แก้ว หรือวัตถุที่เปราะหรือแตกหักง่าย ซึ่งไม่ได้เกิดจากอัคคีภัย หรือโจรกรรม
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow