INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 1:58:32
Home » Uncategorized » ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่คุ้มครองทรัพย์สินกรณีใดบ้าง?\"you

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่คุ้มครองทรัพย์สินกรณีใดบ้าง?

2023/04/11 481233👁️‍🗨️

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ (ชั้น 1,2,3,4,2+3+) ( พรบ เป็นประกันภาคบังคับ)
วงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ประกันจะจ่ายตามความเสียหายจริง ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุเอาไว้ แต่มีทรัพย์สินที่ไม่ได้คุ้มครองดังนี้

 1. ทรัพย์สินที่
  – ผู้เอาประกัน
  – ผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ
  – คู่สมรส- พ่อแม่-ลูก ของผู้เอาประกัน
  เป็นเจ้าของ หรือครอบครองเก็บรักษา เช่น ผู้เอาประกันขับรถ ไปชนรั้วบ้านแม่ตนเอง ประกันไม่จ่าย
 2. สัมภาระหรือทรัพย์สินที่นำติดตัวขึ้นรถ
 3. เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง สนาม หรือสิ่งที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
  เช่น ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ทำถนนเสียหาย ประกันไม่จ่ายความเสียหายของถนน
 4. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow