INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 18:30:12
Home » Uncategorized » คุณจำเป็นที่จะทำ อะไรบางอย่างเท่าที่จำเป็นก่อนที่อนาคตจะล้มใส่คุณ\"you

คุณจำเป็นที่จะทำ อะไรบางอย่างเท่าที่จำเป็นก่อนที่อนาคตจะล้มใส่คุณ

2019/03/29 1206👁️‍🗨️

Take necessary action before the Future come up on you, that is on standing still.

อนาคตจะล้มทับใส่ หากคุณหยุด นิ่ง รอให้มันล้มทับเราจำเป็นต้องมีการกระทำหรือการเคลื่อนไหวบางอย่าง ไม่มีการหยุดยืน อยู่นิ่งแล้วจะประสบความสำเร็จ

การทำลายอย่างสร้างสรรค์

เราไม่สามารถพึ่งพาความสำเร็จในอดีตได้ถึงแม้ว่าความสำเร็จในอดีตจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนำเอาความสำเร็จในอดีตนั้นมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ ในแง่มุมหนึ่ง ความสำเร็จในอดีตจำเป็นต้องทำลายตัวมันเองเพราะว่าถ้าเราไม่ทำลายความคิดเดิมๆของความสำเร็จแล้วเราก็จะต้องพึ่งพากันตลอดไป เพราะฉะนั้นบางครั้งในปัจจุบันเราจำเป็นต้องมีความคิดว่า ความสำเร็จในอดีตจำเป็นต้องถูกทำลายไปบ้าง เพื่อเราจะได้สร้างสิ่งใหม่ๆไปสู่อนาคต

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow