INSURANCETHAI.NET
Sat 04/12/2021 17:24:01
Home » กมลประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » ประกันภัยรถยนต์ประเภท2 – กมลประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ประเภท2 – กมลประกันภัย

2011/03/11

ประกันภัยรถยนต์ประเภท2 – กมลประกันภัย

กมลประกันภัย ขอเสนอแผนความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งหมายรวมถึง ความเสียหาย ต่อรถยนต์ ความรับผิดต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล สำหรับคนในรถที่เอาประกัน และการประกันตัวผู้ขับขี่

รายละเอียด
1. ความคุ้มครองเพียงพอสำหรับชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอกและบุคคลในรถประกัน
2. เหมาะสำหรับท่านที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ต่ำ ใช้รถไม่บ่อย
3. ความคุ้มครองในเรื่องรถหาย หรือไฟไหม้
4. รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5. อายุรถไม่เกิน 10 ปี

เอกสารพิจารณา
1. สำเนาสมุดทะเบียนรถยนต์
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่รถยังอยู่ในระหว่าง การผ่อนชำระ

สิทธิพิเศษของส่วนลดเบี้ยประกันภัย
1. ประวัติการขับขี่ที่ดี เช่น ใบเตือนต่ออายุ
2. ทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับ โดยท่านต้องให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิดเลขที่บัตรประชาชน / ใบขับขี่

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow