INSURANCETHAI.NET
Sat 22/01/2022 13:31:13
Home » คูเนียประกันภัย ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย » คูเนียประกันภัย\"you

คูเนียประกันภัย

2011/09/15

บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

KSK INSURANCE (เคเอสเค ประกันภัย)
“คูเนียประกันภัย” เปลี่ยนชื่อเป็น “KSK Insurance” หรือ “บริษัท เคเอสเค ประกันภัย ประเทศไทย จำกัด”

วันที่ 18 กันยายน 2555 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ เป็น “บริษัท เคเอสเค ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด”
ชื่อภาษาอังกฤษว่า “KSK Insurance (Thailand) Co., Ltd.”

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 9-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทมฯ 10500
โทร: 02-635-1555
Fax: 02-635-1298-9

kunia-ksk

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)ได้เปลี่ยนชื่อมาจากบริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เคเอสเค กรุ๊ป เบอร์ฮาด เริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดประกันภัยในประเทศไทยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 โดยเข้าถือสิทธิ์ในกิจการของบริษัท เอเชีย ไดนามิค ประกันภัย จำกัด ผ่านทางบริษัท คูเนีย ดามาย จำกัด (Kurnia Damai Sdn. Bhd.) และได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เอเชีย ไดนามิค (ประกันภัย) จำกัด เป็น บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนมา ใช้ชื่อปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของเคเอสเค กรุ๊ป

สำนักงานใหญ่ของบริษัท เคเอสเค ประกันภัย
สาขาและศูนย์บริการ 19 แห่ง
มีตัวแทนกว่า 1,000 คนและมีอู่คู่สัญญาอีกกว่า 400 แห่ง
มีบุคลากรให้บริการอีกกว่า 300 คน

https://www.kskinsurance.co.th/

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เคเอสเค เบอร์ฮาด (KSK Group Berhad) ประเทศมาเลเซีย เริ่มดำเนินธุรกิจด้านประกันภัยในประเทศไทยในปี 2544

นางสาวโจแอน กัว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท เคเอสเค เบอร์ฮาด ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับ นายยูจีน ฟง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ยังมีแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้าง “การทำงานเป็นทีม” (Teamwork) รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานทั้งแบบ “สามารถทำได้” (Can-do) และแบบ “การเข้าถึงธุรกิจ” (Entrepreneurship) ให้กับบุคคลากรในองค์กร

นายยูจีน ฟง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน บริษัทในตลาดประกันวินาศภัยไทยมีประมาณ 67 ราย โดยบริษัทชั้นนำ 5 อันดับแรกครองส่วนแบ่งการตลาด รวมกันเพียง 40 เปอร์เซ็นต์ และมากกว่าครึ่งของบริษัททั้งหมดในตลาดเป็นบริษัทขนาดกลางและเล็ก

สำหรับแผนการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ เคเอสเค (ประเทศไทย) ได้เตรียมออกโรดฺโชว์ไปทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง โดยจะเจาะกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งกลุ่มตัวแทน (Agents) และโบรคเกอร์ (Brokers) ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยรถยนต์ ภายใต้ชื่อ “วีไฟฟ์พลัส (V5+) ซึ่งพัฒนามาจากความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ”

ภายในงานแถลงข่าว บริษัทฯ ยังได้เชิญ ปิ๊บ รวิชญ์ เทิดวงส์ (กลาง), นักแสดงชื่อดัง เจ้าของธุรกิจ และอาจารย์มหาวิทยาลัย ในโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความเสี่ยง”โดยมีนางสาวโจแอน กัว ยิง เฟย และนายยูจีน ฟง ให้การต้อนรับ

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท เคเอสเค เบอร์ฮาด
กลุ่มบริษัท เคเอสเค เบอร์ฮาด หรือ เคเอสเค (เดิมรู้จักในนาม คูเนีย เอเชีย เบอร์ฮาด) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ปัจจุบัน เคเอสเค ถือครองหุ้นทั้งหมดในบริษัท Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad หรือ “KIMB” ผู้นำธุรกิจประกันวินาศภัยในมาเลเซีย

นอกจากนี้ เคเอสเค ยังได้ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ภายใต้บริษัท PT. Krunia Insurance Indonesia และ บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (Kurnia Insurance (Thailand) Co., Ltd.)

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดได้ที่ www.kskgroup.com
เกี่ยวกับเคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2544 โดยเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนกันยายน 2555

www.kskinsurance.co.th

ประวัติ บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

Kurnia Insurance (Thailand) Co. Ltd. (KIT), in its present shape and form came to be in August 2001, when Kurnia Damai Sdn. Bhd. acquired Asia Dynamic Insurance Co. Ltd. Kurnia’s foray into the Thai insurance market marked a significant episode in its regionalization plan. Numerous resources have been invested and strong support devoted to reinvent KIT.

Kurnia is the largest and one of the most successful general insurance companies in Malaysia and South East Asia. KIT has adopted and built on Kurnia’s pillar of success, which is founded on fair business practices. KIT is committed to protect the legitimate interests of its policyholders, and offer excellent services and honest business opportunities to business partners.

KIT headquarter currently locates at Bangkok Central Business District at Worawat Building. To better serve our customers and business partners, KIT has branches and service centers locating across the country.

At present, KIT has 4 branches, 2 service centers. Our strategic partners include more than 200 panel garages and more than 210 panel hospitals. A strong workforce of over 300 staffs is ready to provide excellent supports and services to our valued customers and business partners.

Comprising of various lines of insurance, our products are designed to suit your every insurance need. Please click on the products below to view product details.

MOTOR
VOLUNTARY
Comprehensive
Third Party Liability, Fire & Theft
Third Party Liability (Bodily Injury + Property Damage)
Third Party Property Damage only
Third Party Liability + Collision with Road Vehicle

COMPULSORY
Compulsory (Third Party Bodily injury only)

NON-MOTOR

PROPERTY
Fire Insurance
Industrial All Risks Insurance
Leasehold Insurance
Homeowners and Householders Insurance

MARINE
Marine Cargo Insurance
Inland Transit Insurance

PERSONAL
Personal Accident Insurance
Travel Accident Insurance
Unnamed Passenger & Driver Insurance

ENGINEERING
Contractor’s All Risks Insurance
Erection All Risks Insurance
Machinery Breakdown Insurance
Contractor’s Plant and Machinery Insurance
Boiler and Pressure Vessel Insurance

LIABILITY
Public Liability Insurance
Employer’s Liability Insurance
Carrier’s Liability Insurance
Public Building Owner’s Liability Insurance
Petrol Station’s Liability Insurance
Building Inspector’s Liability

MISCELLANEOUS
Money Insurance
Burglary Insurance
Fidelity Guarantee
Plate Glass Insurance
Neon Sign & Sign Board Insurance
Computer All Risks Insurance
Electronic Equipment Insurance
Golfer’s Indemnity Insurance
Workmen’s Compensation Insurance
Gold Shop Insurance

CONSEQUENTIAL LOSS
Business Interruption Insurance

บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 9-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 0-2635-1555
แฟกซ์ : 0-2635-1298-9
thailand.kurnia.com

Head Office
9th-10th FL., Vorawat Building,849 Silom Rd., Silom, Bangrak,Bangkok 10500

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท เคเอสเค เบอร์ฮาด
กลุ่ม บริษัท เคเอสเค เบอร์ฮาด หรือ เคเอสเค (เดิมรู้จักในนาม คูเนีย เอเชีย เบอร์ฮาด) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ปัจจุบัน เคเอสเค ถือครองหุ้นทั้งหมดในบริษัท  Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad หรือ “KIMB” ผู้นำธุรกิจประกันวินาศภัยในมาเลเซีย

นอกจากนี้ เคเอสเค ยังได้ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ภายใต้บริษัท PT. Krunia Insurance Indonesia และ บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (Kurnia Insurance (Thailand) Co., Ltd.)

www.kskgroup.com

เกี่ยวกับเคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2544 โดยเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนกันยายน 2555

www.kskinsurance.co.th

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow