INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 22:25:34
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย » ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย\"you

ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

2012/08/02 4721👁️‍🗨️
ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย  (scsmg)
สามัคคีประกันภัย
ชับบ์สามัคคีประกันภัย

สามัคคีประกันภัย เปลี่ยนชื่อเป็น ชับบ์สามัคคีประกันภัย
สามัคคีประกันภัย หนึ่งในบริษัทของชับบ์ จากการเข้าซื้อกิจการของ The Chubb Corporation ส่งผลให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจ ประกันภัย ระดับโลก

บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทของชับบ์ ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ

การเปลี่ยนชื่อบริษัทในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการของ The Chubb Corporation โดย ACE Limited ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจ ประกันภัย ระดับโลก โดยดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ชื่อ Chubb ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราสัญลักษณ์ของ สามัคคีประกันภัย นี้ จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิและข้อตกลงความคุ้มครองที่มีต่อลูกค้า ตลอดจนข้อตกลงที่มีต่อพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

“ในปี 2559 ถือเป็นนิมิตหมายแห่งความสำเร็จ และย่างก้าวที่สำคัญของเราทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะก้าวไปข้างหน้า ภายใต้ตราสัญลักษณ์ของ ชับบ์ โดยชับบ์ในรูปแบบใหม่นี้ สร้างความโดดเด่นและแตกต่างด้วย 5 องค์ประกอบสำคัญ คือ ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้าง มีความแข็งแกร่งทางการเงินอันยอดเยี่ยม และการบริหารจัดการสินไหมทดแทนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความได้เปรียบที่มีสำนักงานดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก โดยหัวใจหลักที่สำคัญของบริษัทมุ่งเน้นความเป็นเลิศใน 3 ด้าน ได้แก่ การพิจารณารับ ประกันภัย การให้บริการ และการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการรังสรรค์งานฝีมืออันพิถีพิถันด้าน ประกันภัย ให้แก่กลุ่มลูกค้าของเราในประเทศไทย” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าว

“แม้เราเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ว่า ชับบ์สามัคคีประกันภัย แต่เราขอให้ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ของเราเชื่อมั่นว่า เรายังคงยึดมั่นในการให้บริการอย่างยอดเยี่ยม พร้อมทั้งการนำเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ให้กับตลาดอย่างต่อเนื่อง”

นับตั้งแต่วันนี้ ลูกค้าและเครือข่ายพันธมิตรในประเทศไทย จะได้เห็นตราสัญลักษณ์ใหม่ของเรา ตราสัญลักษณ์ใหม่ของเรานั้น เป็นการแสดงชื่อ ชับบ์ อย่างเรียบง่าย ซึ่งจะทำให้ชื่อ ชับบ์ โดดเด่นมีสไตล์ และทันสมัยมากขึ้น ตราสัญลักษณ์ใหม่ของ ชับบ์ มีสีสันหลากหลายถึง 9 สี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพลัง และความหลากหลายของวัฒนธรรมองค์กร ความคิด สำนักงานที่ดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ความหลากหลายของลูกค้า รวมถึงแบบการ ประกันภัย ที่หลากหลายและครอบคลุมของเรา ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกรับรองด้วยลายเซ็น “Chubb. Insured. (รับ ประกันภัย โดย ชับบ์) ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงข้อความที่ลงท้าย หากแต่เป็นลายเซ็น “signature” ของเรา ถือเป็นเครื่องหมายรับรองความเป็นมืออาชีพ หรือช่างฝีมือของเรา

ศูนย์บริการลูกค้าชับบ์สามัคคีประกันภัย
โทร. 0 2611 4000
โทรสาร 0 2611 4444
อีเมล customerservice.th@chubb.com
วันทำการ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาทำการ 8.30-17.30 น.

สำนักงานใหญ่
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2555 9100 โทรสาร 0 2955 0205
https://www2.chubb.com/th-th/

https://www.samaggi.co.th

บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของเอซ กรุ๊ป (ACE Group) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดหลายประเภทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยปัจจุบันเอซ กรุ๊ปและหุ้นส่วนชาวไทยถือหุ้นในบริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมกันในสัดส่วน 93.07%

แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง 02 640 4500

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2/4 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210
E-mail: scsmg@scsmg.co.th
เว็บไซต์ scsmg.co.th

scsmg (ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย)
Call center ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย 02-555-9100
แจ้งอุบัติเหตุ ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย 02-640-4500

ช่องทางในการติดต่อการไกล่เกลี่่ยข้อพิพาท ตามโครงการทางด่วนข้อพิพาทประกันภัย Tel. 02-5559100
ทางจดหมายถึงคุณภัณฑิรา จินนุกูล บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
2/4 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น 12 โครงการนอร์ทปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

28 กรกฎาคม 2490 ฯพณฯ พระยามานวราชเสวี ก่อตั้ง บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขึ้น ภายใต้ชื่อ
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด ในขณะนั้น ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 600,000 บาท ต่อมาบริษัท
ปี 2505 และ 2506 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลำดับ

มีสำนักงานแห่งแรก ตั้งที่ ถนนสี่พระยา และต่อมาบริษัทได้ย้ายสำนักงานมาที่ตึกมานะพันธ์ ถนนสีลม

ปี 2526 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัท ด้วยการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของบริษัทนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมถึงมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนมาก จาก 5 ล้านบาท เป็น 25 ล้านบาท

25 กันยายน 2529 บริษัทได้รับการพิจารณาให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงย้ายสำนักงานอีกหลายครั้ง
2527 ย้ายมาอยู่ที่ ตึกสินธร ถนนวิทยุ
2531 ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ ตึกเคี่ยนหงวน ถนนวิทยุ
2537 ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่เป็นอาคาร ของบริษัทเอง ตั้งอยู่ในโครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานในปัจจุบัน
2534 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยเรียกทุนจดทะเบียน ชำระแล้วครบทั้งจำนวนเป็นเงินถึง 150 ล้านบาท
2545 บริษัทได้แปลงมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 462 ล้านบาท
2544 ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการประกันภัยรถยนต์
2545 บริษัทได้รับใบรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 9002 ครบทุกระบบในองค์กร
2549 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)”
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 เพื่อให้ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วยชื่อเสียงของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของธนาคารที่มุ่งดำเนินธุรกิจในลักษณะ “กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์” (SCB Group) มากยิ่งขึ้น
โดยให้บริษัทในเครือสะท้อนความเป็นไทยพาณิชย์ร่วมกันด้วยชื่อและโลโก้ รวมถึงการร่วมกันวางแผนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วย

31 ธันวาคม 2549
ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นบริษัท  59.90% รับประกันวินาศภัยทุกประเภท ทั้งประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วรวม 90,890,431 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 454,452,155 บาท

อันดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
% ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
53,499,447
58.86 %
2.Gearway Holdings Limited12,398,94813.64 %
3.บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด2,098,7802.31 %
4.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด2,032,8002.24 %
5.Citibank Nominess Singapore PTE Ltd-UBS AG London Branch-SNS IPB Client SEG1,571,9001.73 %
6.บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)947,5691.04 %
7.บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)712,5880.78 %
8.น.ส.ยุพิน ลพานุกรม706,4880.78 %
9.บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)696,2270.77 %
10.นายวิรัช ณ สงขลา615,5000.68 %
11.ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ15,610,18417.17 %
รวม90,890,431100%
สัญชาติ
จำนวนราย
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
ไทย57176,868,76984.57%
ต่างชาติ614,021,66215.43%
รวม57790,890,431100%
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow