INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:52:35
Home » ทิพยประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » ประกันรถยนต์ – ทิพยประกันภัย\"you

ประกันรถยนต์ – ทิพยประกันภัย

2013/07/15 2733👁️‍🗨️

ทำไมเราจึงควรทำประกันภัยรถยนต์

ปัจจุบันจำนวนรถยนต์ที่ใช้เป็น พาหนะในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินชีวิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดก็มีสถิติสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นความจำเป็นในเรื่องการทำประกันภัย จึงต้องมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะเป็นหลักประกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิต และธุรกิจในสังคมนั่นเอง

การประกันภัยรถยนต์เป็น การช่วยป้องกันทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยอย่างหนึ่ง รวมถึงความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องเป็นการรับผิดตามกฎหมาย ในเมื่อมีการชดใช้ค่าเสียหาย และอาจเป็นจำนวนเงินที่ไม่แน่นอน ความเสี่ยงภัยเหล่านี้จะลดภาระ และความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้กับผู้เอาประกันภัย ก็ต่อเมื่อได้ทำประกันภัยไว้เท่านั้น โดยเป็นการกระจายความเสี่ยงภัยออกไป และผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงภัยนั้นแต่ผู้เดียว

ประเภทของการประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
1.การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
2.การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
3.การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
4.การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5
-การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส
-การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

motor-ins-dhipaya

หมายเหตุ :
บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะกรณีที่รถของผู้เอาประกันภัยชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
การประกันภัยทั้ง5 ประเภท จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และการประกันผู้ขับขี่


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow