INSURANCETHAI.NET
Fri 21/01/2022 3:36:08
Home » ทิพยประกันภัย ประกันรถยนต์(สินค้า) » ประกันภัยรถยนต์ประเภท1 – ทิพยประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ประเภท1 – ทิพยประกันภัย

2013/07/15

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (Comprehensive) บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้
– คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
– คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
– คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
– คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
– ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

เงื่อนไขการคุ้มครองจำนวนจำกัดความรับผิดชอบ ประเภท 1 แบ่งตามประเภทรถ
comprehensive-dhipaya

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow