INSURANCETHAI.NET
Sun 25/02/2024 14:55:32
Home » Uncategorized » แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ใน application กรุงเทพประกันชีวิต\"you

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ใน application กรุงเทพประกันชีวิต

2022/07/27 10018👁️‍🗨️
Application BLA HAPPY LIFE
เมนู “ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์”

หากลูกค้าประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล สามารถใช้เมนูนี้ได้ใช่หรือไม่ ?
หลังจากแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรประชาชนที่เปลี่ยนแปลงชื่อ ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ หน้าสมุดบัญชี ลงไปในระบบ และระบบ แจ้งตามภาพ

ศูนย์ Call Center ได้สอบถามไปยังส่วนงาน บริการกรมธรรม์ ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

ระบบ BLA Happy Life
กรณีลูกค้าทำรายการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ผ่านทางระบบ BLA Happy Life และแนบเอกสารครบถ้วนสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริงมายังบริษัท
ทางส่วนงานจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงในระบบภายใน 3 วันทำการ จากนั้นก็จะส่งออกจดหมายใบสลักหลัง หรือในลูกค้าที่แจ้งรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิคส์ ก็จะส่งให้ทางอีเมล์ลูกค้าภายใน 3 - 4 วันทำการ

ระบบ Smart Agent
หากตัวแทนทำรายการยื่นคำร้องผ่านช่องทาง Smart Agent ให้กับลูกค้า หลังจากที่ทำรายการเข้าระบบแล้ว ทางตัวแทนจะต้องนำส่งเอกสารตัวจริงเข้ามายังบริษัท ถึงส่วนงานบริการกรมธรรม์ ในการทำคำร้องขอเปลี่ยนแปลงให้กับลูกค้า ดังกล่าว

ศูนย์ Call Center
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow