INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 5:57:23
Home » Uncategorized » ศคง=ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน\"you

ศคง=ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

2019/09/11 2246👁️‍🗨️

ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งหน่วยงานชื่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หรือ ศคง.ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้เรื่องการเงินต่างๆ แล้วยังเป็นช่องทางในการร้องเรียนเรื่องการบริการทางการเงินของธนาคารต่างๆ ด้วย

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน = Financial Consumer Protection Center

โดยสามารถร้องเรียนได้ทั้งทาง Call Center 1213 จดหมาย โทรสาร หรือจะผ่านหน้าเว็บไซต์ของ ศคง.

เรื่องอะไรบ้าง ที่สามารถร้องเรียนกับ ศคง. ได้

– การตกลงทำประกันโดยที่ถูกทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการออมเงิน
– การขอเปิดบัญชีแล้วถูกบังคับให้ทำบัตรเอทีเอ็มแบบมีประกัน
– ขออนุมัติสินเชื่อแล้วบังคับให้ทำประกันถ้าไม่ทำจะไม่อนุมัติสินเชื่อ

และได้ร้องเรียนเรื่องที่ว่านี้ไปทางธนาคารต้นสังกัดแล้วไม่ได้ความคืบหน้าอะไรเท่าไร ก็ส่งเรื่องมาให้ ศคง. ดูแลได้เลย

เมื่อเราพบว่าธนาคารปฏิบัติกับเราไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม

– ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
– บังคับขายผลิตภัณฑ์ทางการ หรือ เงินฝากในบัญชีสูญหาย

ต้องรีบแจ้งให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของธนาคารทราบโดยทันที พร้อมหลักฐานต่างๆ จากนั้นธนาคารจะต้องให้หลักฐานการรับเรื่องร้องกับเราไว้ด้วย พร้อมทั้งแจ้งระยะเวลาการแก้ไขปัญหาให้เราทราบ และเมื่อใดที่เราไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาในเวลาที่เหมาะสม เราก็สามารถแจ้งมาที่ ศคง.ได้ทันที ทุกช่องที่เปิดให้บริการ

นอกจากสิทธิในเรื่องความเป็นธรรมจากการบริการทางการเงินของธนาคารแล้ว เรายังมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย หากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของธนาคาร เช่น

– พนักงานทำรายการตัดเงินผิดบัญชี
– พนักงานทำรายการโอนเงินให้เราผิด ในกรณีที่เราเขียนข้อมูลถูกทุกอย่าง
แต่ถ้าเป็นรายการที่เราทำเองผ่านตู้เอทีเอ็ม internet banking แล้วผิดพลาด จะเรียกร้องให้ธนาคารชดใช้ไม่ได้

หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินหรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)) ติดต่อไปยัง Call Center ของสถาบันการเงินนั้น ๆ ก่อน

โดยปัจจุบันสถาบันการเงินบางแห่งได้เปิดเผย ระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน (Service Level Agreement – SLA) ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การไถ่ถอนหลักประกัน การออกหนังสือยืนยันการชำระหนี้ การใช้เครื่องรับฝากเงินหรือถอนเงินแต่เกิดข้อผิดพลาด การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอให้ท่านติดตามผลจากสถาบันการเงินภายในระยะเวลา SLA ก่อน
แต่หากไม่ได้รับ การติดต่อกลับหรือไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถขอคำปรึกษาหรือร้องเรียนได้ที่บริการ Call Center 1213 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/complainthandling/Pages/complainthandling.aspx

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow