INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 16:35:44
Home » Uncategorized » แผนประกันภัยมีการอัพเดท ตรวจสอบไปยังแหล่งที่มา\"you

แผนประกันภัยมีการอัพเดท ตรวจสอบไปยังแหล่งที่มา

2018/06/11 1187👁️‍🗨️

ข้อมูลแผนประกันภัย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีการเก็บสถิติข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและประเมินกำไรขาดทุน จุดอ่อนจุดแข็งของแผนประกันนั้นๆ ซึ่งโดยมากจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทประกันทำตลาด หรือ ให้ความสำคัญในการทำการตลาดอยู่ จึงมีการ concentrate หรือ Focus ในสินค้านั้นๆเป็นพิเศษ เพื่อปรับเปลียนกลยุทธ์ในการทำตลาด และ ก็มักจะมีโปรโมชั่นจูงใจให้ซื้อ โดยลักษณะการโปรชั่นอาจจะเป็น การแถม หรือ ให้ส่วนลด ไปยังผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย (ตัวแทน/นายหน้า)

ประกันรถยนต์เปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุด 3 เดือน ครั้ง 6 เดือนครั้ง จะมีการปรับเปลี่ยนแผนประกันโดยเฉพาะตัวของเบี้ยประกันภัย

ในช่วง2-3 ปีมานี่ ประกันสุขภาพแต่ละบริษัทก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก ดังนั้น หากผู้ซ้อ (ผู้บริโภค) ต้องการซื้อประกันสุขภาพ ต้องอัพเดทอีกครั้งโดยสอบถามทางช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น ธนาคาร หรือ บริษัทประกันภัย เจ้าของสินค้านั้นๆ หรือ สอบถามทางโบรคเกอร์ (นายหน้า) และตัวแทน ที่มีการขายสินค้าดังกล่าวได้ เช่นกัน

นั่นคือ เมื่อเราเจอแผนประกันสุขภาพที่เราสนใจ ให้ดูว่า แผนประกันสุขภาพนี้ จำหน่ายผ่านช่องทางไหน? เป็นสินค้าประกันสุขภาพของบริษัทประกันใด แล้วสอบถามอัพเดทข้อมูลอีกครั้ง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow