INSURANCETHAI.NET
Wed 25/05/2022 19:24:33
Home » Uncategorized » แผนประกันภัยมีการอัพเดท ตรวจสอบไปยังแหล่งที่มา\"you

แผนประกันภัยมีการอัพเดท ตรวจสอบไปยังแหล่งที่มา

2018/06/11

ข้อมูลแผนประกันภัย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีการเก็บสถิติข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและประเมินกำไรขาดทุน จุดอ่อนจุดแข็งของแผนประกันนั้นๆ ซึ่งโดยมากจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทประกันทำตลาด หรือ ให้ความสำคัญในการทำการตลาดอยู่ จึงมีการ concentrate หรือ Focus ในสินค้านั้นๆเป็นพิเศษ เพื่อปรับเปลียนกลยุทธ์ในการทำตลาด และ ก็มักจะมีโปรโมชั่นจูงใจให้ซื้อ โดยลักษณะการโปรชั่นอาจจะเป็น การแถม หรือ ให้ส่วนลด ไปยังผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย (ตัวแทน/นายหน้า)

ประกันรถยนต์เปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุด 3 เดือน ครั้ง 6 เดือนครั้ง จะมีการปรับเปลี่ยนแผนประกันโดยเฉพาะตัวของเบี้ยประกันภัย

ในช่วง2-3 ปีมานี่ ประกันสุขภาพแต่ละบริษัทก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก ดังนั้น หากผู้ซ้อ (ผู้บริโภค) ต้องการซื้อประกันสุขภาพ ต้องอัพเดทอีกครั้งโดยสอบถามทางช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น ธนาคาร หรือ บริษัทประกันภัย เจ้าของสินค้านั้นๆ หรือ สอบถามทางโบรคเกอร์ (นายหน้า) และตัวแทน ที่มีการขายสินค้าดังกล่าวได้ เช่นกัน

นั่นคือ เมื่อเราเจอแผนประกันสุขภาพที่เราสนใจ ให้ดูว่า แผนประกันสุขภาพนี้ จำหน่ายผ่านช่องทางไหน? เป็นสินค้าประกันสุขภาพของบริษัทประกันใด แล้วสอบถามอัพเดทข้อมูลอีกครั้ง


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow