INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:00:58
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) โอสถสภาประกันภัย » ประกันภัยรถยนต์ 3 +,2 + – โอสถสภาประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ 3 +,2 + – โอสถสภาประกันภัย

2012/03/26 951👁️‍🗨️

ประกันภัยรถยนต์ 3 +,2 + – โอสถสภาประกันภัย

– คุ้มครองซ่อมรถ ของท่านให้ในวงเงิน 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท สำหรับการเฉี่ยวชนยานพาหนะ ทางบกบนถนน เท่านั้น!

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ( Plus ) **

ทุนประกันรถเก๋งรถกระบะ
100,0006,8007,800
200,0007,7008,700

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ไม่เกิน 4,000 กก. ( รับรถไม่เกิน 5 ปี )

ทุนประกันรถกระบะ
100,0009,000

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ( Plus ) ไม่มี D/D

ทุนประกันรถเก๋งรถกระบะ
100,0007,6008,800
200,0008,5009,800

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ( Plus ) **

ทุนประกันรถเก๋งรถกระบะ
100,0008,5009,800
200,0009,50011,800

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ไม่เกิน 4,000 กก. ( รับรถไม่เกิน 5 ปี )

ทุนประกันรถกระบะ
100,00011,200

คุ้มครองบุคคลภายนอกส่วนเกิน พ.ร.บ 500,000 บาท /คน 10,000,000 บาท / ครั้ง
คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท / ครั้ง
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท / คน (5คน)
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท / คน
คุ้มครองการประกันตัวคดีอาญา 200,000 บาท / ครั้ง

** กรณีเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบเอง 2,000 บาท/ครั้ง


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow