INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 17:04:07
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก » ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสถานประกอบการ กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสถานประกอบการ กรุงเทพประกันภัย

2010/09/16 936👁️‍🗨️

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสถานประกอบการ กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสถานประกอบการกรุงเทพประกันภัย ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานประกอบการ
สำหรับ สถานประกอบการประเภทต่างๆ อาทิ ร้านค้า รีสอร์ต ภัตตาคาร สโมสร โรงเรียน หรือภายในอาคารสำนักงานต่างๆ ที่ช่วยคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นในสถานประกอบการ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow