INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 1:49:21
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) ไทยประกันภัย » ประกันภัยรถยนตร์ประเภท 2+ (CAR INSURANCE 2+) – ไทยประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนตร์ประเภท 2+ (CAR INSURANCE 2+) – ไทยประกันภัย

2011/09/19

ประกันภัยรถยนตร์ประเภท 2+ (CAR INSURANCE 2+) – ไทยประกันภัย

“จ่ายน้อยกว่า คุ้มครองมากกว่า ด้วยราคาเดียว” ประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองให้คุณอุ่นใจ ด้วยทุนประกันภัยที่ให้คุณเลือกแบบที่สบายใจถึง 3 ทุน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ คุ้มครองรถชนรถ อุ่นใจทั้งคุณ (คุ้มครองรถของผู้ทำประกันภัยตามทุนประกันภัย) และคู่กรณีทั้งหมด

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. * ประเภทรถที่รับประกันภัย ต้องเป็นรถส่วนบุคคลหรือนิติบุคคล ไม่ใช่รถรับจ้างสาธารณะหรือให้เช่าสำหรับรถนำเข้า และรถ Sport ใช้หลักเกณฑ์การรับประกันภัยตามคู่มือประกอบการขายการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ
2. บริษัทไม่พิจารณารับประกันภัยรถซ่อมอู่ห้าง ไม่รับรถป้ายแดง และไม่รับรถที่อายุเกิน 15 ปี
3. กรณีไม่มีความเสียหาย ปีต่ออายุให้ NCB ได้ตามจริงไม่เกิน 50%
4. มูลค่ารถยนต์ขณะเอาประกันภัยต้องไม่ต่ำว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย
5. ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ของความเสียหายอันเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก***
ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด

ยานพาหนะทางบก หมายถึง เฉพาะรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชี้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้าและรวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง

หมายเหตุ
1. เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ มิใช่สัญญาประกันภัย กรุณาดูเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นในกรมธรรม์
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow