INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 7:38:20
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) เอ็มเอสไอจีประกันภัย » ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 – MSIG\"you

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 – MSIG

2015/08/26 3941👁️‍🗨️

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 – MSIG 2 Save

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2 ให้ความคุ้มครองกรณีรถยนต์เอาประกันภัยสูญหาย ไฟไหม้ และรถคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูก

ผู้ที่มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ยกเว้นใช้รถสำหรับรับจ้างหรือให้เช่า)

เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เฉพาะรถเก๋ง, รถโดยสาร, รถกระบะไม่เกิน 4 ตัน ซึ่งจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น
  2. ไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  3. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
  4. รับประกันภัยอายุรถไม่เกิน 20 ปี
  5. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกาตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม

msig2save


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow