INSURANCETHAI.NET
Mon 30/01/2023 17:35:05
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) สหมงคลประกันภัย » ประกันภัยประเภท3แคมเปญ(เก๋ง) – สหมงคลประกันภัย\"you

ประกันภัยประเภท3แคมเปญ(เก๋ง) – สหมงคลประกันภัย

2011/03/19 2023👁️‍🗨️

ประกันภัยประเภท3แคมเปญ(เก๋ง) – สหมงคลประกันภัย

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+พ.ร.บ. (เก๋ง) บริษัทจะให้ความคุ้มครองดังนี้
◊ คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบุคคลภายนอก
◊ คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก
◊ คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลในรถท่าน
◊ คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

เงื่อนไขการคุ้มครองจำนวนจำกัดความรับผิดชอบ ประเภท 3+พ.ร.บ. (เก๋ง)


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow