INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:56:40
Home » Uncategorized » จ่ายเงินที่กู้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างไร?\"you

จ่ายเงินที่กู้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างไร?

2019/05/20 999👁️‍🗨️

เมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิต มีอายุหลายปี (ทำประกันไว้หลายปี ตั้งแต่ปีที่สอง) จะมีมูลค่าเกิดขึ้นเรียกว่า มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่ง ผู้เอาประกันสามารถที่จะกู้ เงินใน มูลค่าดังกล่าวได้

ตัวอย่าง
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้กับ กรุงเทพประกันชีวิต สามารถกู้ได้ 90% ของมูลค่ากรมธรรม์
เช่น ถ้ามูลค่ากรมธรรม์ ณ ปีที่ 5 เท่ากับ 100,000 บาท เราจะสามารถกู้ได้ 90,000 บาท โดยบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต คิดดอกเบี้ยที่ 8% / ปี

การชำระคืนเงินที่กู้จากกรมธรรม์ประกันชีวิต ทำอย่างไร

สำหรับกรุงเทพประกันชีวิต สามารถชำระเข้าบริษัทฯ โดยมียอดขั้นต่ำ 2,000 บาท ชำระเมื่อไรก็ได้ โดยส่งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันดังกล่าว ให้กับทางบริษัทประกัน หรือ แจ้งตัวแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้

นอกจากการกู้จากรมธรรม์โดยตรงจากความประสงค์ของผู้เอาปรเะกันแล้ว เงินกู้ดังกล่าว อาจเกิดจากการทำงานอัตโนมัติ เมื่องวดการชำระเบี้ยประกันของผู้เอาประกันเลยกำหนด ผ่อนผัน (กรุงเทพประกันชีวิต 60วัน ไม่คิดดอกเบี้ย) โดยระบบจะหักเงินจาก มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต นำมาจ่ายเบี้ยประกัน เพื่อคงสถานะความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นให้กับผู้เอาประกัน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow