INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 15:18:59
Home » ประกันรถยนต์ » ข้อควรรู้เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์\"you

ข้อควรรู้เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์

2012/06/30 1086👁️‍🗨️

ข้อควรรู้เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์

when-car-accident

การแจ้งเหตุกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์

– กรณีเป็นสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน Knock for Knock) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสัญญา
– กรณีเกิดอุบัติเหตุให้แจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ของบ.ประกันภัย ทันที ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยแจ้ง…

ชื่อผู้ขับขี่
ทะเบียน
ยี่ห้อ
รุ่น
สี
โทรศัพท์ติดต่อ
ลักษณะการเกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกต
ควรสอบถามชื่อผู้รับแจ้งอุบัติเหตุ และชื่อเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ
กรณีมีการเคลื่อนย้ายรถหรือสถานที่นัดหมายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

เคลมประกันรถยนต์ ไม่มีคู่กรณี ต้องเสียค่า access

ข้อต้องระวัง

– ห้ามแยกรถออกจากกันโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจขีดเส้น หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่บริษัทจะไปถึงที่เกิดเหตุ
(หากเป็นสัญญา Knock for Knock ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสัญญา Knock for Knock)
– ห้ามตกลงค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และอย่ายอมรับผิด หากไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดผิด ให้รอจนกว่าพนักงานจะไปถึงที่เกิดเหตุ
– หากคู่กรณีแสดงอาการพิรุธหรืออาจจะหนี ให้รีบจดรายละเอียดผู้ขับขี่รถคู่กรณี เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่ทำงาน โทรศัพท์ และรายละเอียดรถคู่กรณี เช่น ความเสียหาย ยี่ห้อ สี ทะเบียน ไว้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือพนักงานจะไปถึงที่เกิดเหตุ
– กรณีเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี ให้รีบจดรายละเอียดรถคู่กรณี เช่น ความเสียหาย ยี่ห้อ สี ทะเบียน ให้ละเอียดที่สุด แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
– กรณีเฉี่ยวชนหลายคัน หากรถคู่กรณีคันใดขอแยกย้ายไปก่อนให้จดรายละเอียดผู้ขับขี่ และรถคู่กรณีรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์
– กรณีรถตกลงไปในน้ำ และไม่สะดวกในการติดต่อบ.ประกันภัยให้นำรถขึ้นจากน้ำโดยเร็วที่สุด และห้ามสตาร์ทเครื่องเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องมากขึ้น

กรณีที่เป็นฝ่ายถูก
– ควรให้คู่กรณียอมรับผิดโดยการลงชื่อในใบคำขอยอมรับผิดเสียก่อน แล้วจึงเคลื่อนย้ายรถ
– จดทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ของผู้ขับขี่ และเจ้าของรถยนต์ กรณีเจ้าของรถยนต์ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่เอง
– จดชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ของพยานในที่เกิดเหตุด้วย
– แจ้งบ.ประกันภัย เพื่อทำการสำรวจอุบัติเหตุและความเสียหาย หากเป็นการประกันประเภท 3
(คุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อบุคคลภายนอก) หากมีความจำเป็น บ.ประกันภัย จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสถานที่เกิดเหตุหรือสถานีตำรวจ

กรณีที่เป็นฝ่ายผิด
– เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ให้แก่คู่กรณี
– แจ้งบ.ประกันภัย ทันทีเพื่อทำการสำรวจอุบัติเหตุและความเสียหาย
– เคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร

กรณีไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด
– แจ้งงบ.ประกันภัย ทันทีเพื่อทำการสำรวจอุบัติเหตุ ,ความเสียหาย
– แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดอุบัติเหตุ
– เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบและทำเครื่องหมายบริเวณอุบัติเหตุ แล้วจึงเคลื่อนย้ายรถได้
– ไม่ควรลงชื่อในเอกสารใด ๆ กับคู่กรณี

สัญญาสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน Knock for Knock)
– ต้องเป็นการประกันภัยรถยนต์สี่ล้อประเภท 1 เท่านั้น (ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถบรรทุก)
– ตรวจดูรายละเอียดใบเหลืองว่าตรงกับรถคู่กรณีหรือไม่ และหมดอายุหรือไม่
– กรณีตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ให้ลงชื่อในเอกสาร โดยฝ่ายถูกลงชื่อที่ช่องฝ่ายถูก ฝ่ายผิดลงชื่อที่ช่องฝ่ายผิด จากนั้นแลกเปลี่ยนเอกสาร และเคลื่อนย้ายรถ ไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
– กรณีตกลงกันไม่ได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำเครื่องหมาย แล้วเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ หรือแจ้งบ.ประกันภัย เพื่อทำการสำรวจอุบัติเหตุและสภาพความเสียหาย
– ขอรับเอกสารใบเหลืองใหม่ได้จากบ.ประกันภัย

กรณีคู่กรณีได้รับบาดเจ็บ
– นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยด่วน จากนั้นแจ้งบริษัททันที
– แสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทราบว่ามีประกัน พ.ร.บ.
– อย่าตกลงค่าเสียหายกับคู่กรณี โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของบ.ประกันภัย

กรณีคู่กรณีเสียชีวิต
– ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและแจ้งบ.ประกันภัย ทันที
– มีผิดทางอาญา ส่วนทางแพ่งบ.ประกันภัย จะเข้าร่วมเจรจาและให้คำปรึกษาพร้อมทั้งรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
กรณีถูกชนแล้วคู่กรณีหนี
– จดจำทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น สี และแจ้งสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ

อุบัติเหตุและเสียหายไม่มาก และไม่มีโทรศัพท์ติดต่อ

– กรณีเป็นฝ่ายถูก
ให้คู่กรณีกรอกรายละเอียดและเซ็นเอกสาร “ใบยินยอมรับผิด” จากนั้นเคลื่อนย้ายรถเพื่อหาโทรศัพท์ติดต่อ บ.ประกันภัย หรือหากต้องการตกลงค่าเสียหาย จะต้องแจ้งให้บ.ประกันภัย ทราบก่อน

– กรณีคู่กรณีไม่มีบัตรประจำตัวหรือหลักฐานใด ๆ
ให้ติดต่อบ.ประกันภัย หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ

– กรณีเป็นฝ่ายผิดและคู่กรณียินยอมแลกรายละเอียดซึ่งกันและกัน
เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่ทำงาน โทรศัพท์ รวมทั้งรายละเอียดรถสองฝ่าย เช่น ยี่ห้อ สี ทะเบียน ความเสียหาย แล้วนัดพบภายหลัง พร้อมทั้งแจ้งให้บ.ประกันภัย ทราบ แต่ถ้าคู่กรณีไม่ยินยอมต้องติดต่อบ.ประกันภัย

– กรณีตกลงกันไม่ได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำเครื่องหมาย แล้วเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ หรือแจ้งบ.ประกันภัย เพื่อทำการสำรวจอุบัติเหตุและสภาพความเสียหาย
พนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ควบคุมตัวท่านไว้ หากไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือตาย หากเกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนี ตามกฎหมายจะสันนิษฐานว่าท่านเป็นฝ่ายผิด


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow