INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 13:49:26
Home » ประกันรถยนต์ » ทำประกันชั้น1 จะเคลมสีทั้งคัน ทำได้ไหม?\"you

ทำประกันชั้น1 จะเคลมสีทั้งคัน ทำได้ไหม?

2018/10/08 1989👁️‍🗨️
เคลมรอบคัน เคลมสีทั้งคั้น มักจะได้ยินบ่อย แต่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยมีส่วนหนึ่งที่กระทบต่อการเคลมในลักษณะดังกล่าว พร้อมทั้ง ปรับลดค่า Excess จาก จุดละ 2,000 เป็น 1,000 หรือ ต่อเหตุการณ์ ทำให้การเคลมรอบคัน ทำได้ยาก เพราะ รอยแผลรถรอบคันจะเกิดครั้งเดียวพร้อมกัน เป็นเรื่องไม่ง่าย การจะเคลม สีรอบคันจึงต้องมีการแจ้งการเคลมตลอดระยะเวลาการทำประกันภัยรถยนต์ แล้วเคลมทีเดียวอย่างนี้ทำได้ ไม่เสียค่า Excess แต่ถ้าแจ้งทีเดียวทั้งคัน หลายจุด คิดเป็นจุดๆละ 1,000 มี 10 จุด ก็จ่ายค่า Excess 10,000 แต่ก็อาจะตกลงกับบริษัทประกันได้ เป็นลักษณะเหมาจ่าย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันชั้น1 ,2,3,2+,3+) ไม่มีความคุ้มครองการทำสีทั้งคัน เพราะกรมธรรม์คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
ค่าเสียหายส่วนแรก เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ถ้าไม่ได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ หรือไม่สามารถแจ้งคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้บริษัททราบได้ ผู้เอาประกันภัยก็ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ต่อครั้งของการเกิดเหตุ

คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow