INSURANCETHAI.NET
Sat 22/01/2022 13:14:38
Home » Uncategorized » ทำ พรบ.รถยนต์ซ้ำ2 บริษัท\"you

ทำ พรบ.รถยนต์ซ้ำ2 บริษัท

2021/05/23

ทำ พรบ. รถยนต์ ซ้ำ 2 บริษัท แล้วรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุ ชนรถจักรยานยนต์ ตาย(ฝ่ายผิดรถยนต์)
ฝ่ายจักรยานยนต์จะขอสินไหมทดแทนได้ทั้งสองบริษัทหรือไม่?

กรณีรถยนต์คันก่อเหตุเป็นฝ่ายประมาท และทำประกันภัยภาคบังคับ(พรบ.) ไว้สองฉบับ สามารถเรียกได้เต็มจำนวนความคุ้มครอง ทั้งสองบริษัท

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow