INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:55:27
Home » ไอเอ็นจีประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุเอไอ (AI) – ING\"you

สัญญาเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุเอไอ (AI) – ING

2010/12/22 2092👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุเอไอ (AI) – ING ไอเอ็นจีประกันชีวิต
สัญญาเพิ่มเติมด้านอุบัติเหตุ โดยขายแนบกรมธรรม์หลักทุกแบบ รวมทั้งแบบกำหนดระยะเวลา (T15, T10 และ T5) ยกเว้นแบบทุนการศึกษาครบอายุ 18 ปี (EF18)

ผลประโยชน์ % ของทุนประกันเอไอ
1. เสียชีวิต 100%
2. หูหนวก 2 ข้าง หรือเป็นใบ้โดยสิ้นเชิงถาวร 100%
3. สูญเสียอวัยวะ
– มือ เท้า สายตา 2 ข้างขึ้นไป 100%
– มือ เท้า หรือ สายตา 1 ข้าง 60%
– นิ้วมือ (ตามตารางเงินทดแทน) 2% – 25%
– กระดูกฝ่ามือ (ตามตารางเงินทดแทน) 2 – 3
– นิ้วเท้า (ตามตารางเงินทดแทน) 2% – 15%
4. บาดเจ็บ ไม่สามารถทำงานประจำใดๆและงานอื่นๆได้ชั่วคราวต่อสัปดาห์ (สูงสุด 52 สัปดาห์) 0.6%
5. บาดเจ็บ ไม่สามารถทำงานประจำตามปกติบางส่วนชั่วคราวต่อสัปดาห์ (สูงสุด 52 สัปดาห์) 0.2%
6. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ต่อปี (สูงสุด 10 ปี) 10%
7. ชดเชยการรักษาในโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ต่อสัปดาห์(สูงสุด 20 สัปดาห์) 0.3%
8.ชดเชยการผ่าตัดบำบัดรักษาต่ออวัยวะ(ตามตารางเงินทดแทน) 0.1% – 2.0%
9. ชดเชยการบำบัดรักษาโรคกลัวน้ำด้วยเซรุ่ม 1%
10. ชดเชย 2 เท่าในข้อ 1 ถึง ข้อ 6 เนื่องจากสาธารณะภัย

เงื่อนไขการรับประกันเอไอ (AI)
1. อายุที่รับประกัน 20 ถึง 64 ปีวันเกิดสุดท้าย คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
2. ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
3. ทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของทุนประกันกรมธรรม์หลัก แต่ไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ต่อปี และรวมทุนประกัน AI ทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ ไม่เกิน 6,000,000 บาท
4. ทุนประกันเอไอ เอดีดี ทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับรวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท
5. ทุนประกันสูงสุดสำหรับอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน ไม่เกิน 200,000 บาท
6. ไม่ขายสำหรับนักเรียนและนักศึกษา

อัตราเบี้ยประกันรายปี ต่อทุนประกัน 1,000 บาท
ชั้นอาชีพ 1 เบี้ยประกัน 5
ชั้นอาชีพ 2 เบี้ยประกัน 6
ชั้นอาชีพ 3 เบี้ยประกัน 7
ชั้นอาชีพ 4 เบี้ยประกัน 9
ชั้นอาชีพ 5 เบี้ยประกัน 11

ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเท่านั้น ข้อกำหนด ความคุ้มครอง และเงื่อนไข จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow