INSURANCETHAI.NET
Fri 23/10/2020 0:27:51
Home » ธนชาตประกันชีวิต » ธนกิจ ธนชาตประกันชีวิต\"you

ธนกิจ ธนชาตประกันชีวิต

2010/10/03

ธนกิจ ธนชาตประกันชีวิต
แบบชั่วระยะเวลา ความคุ้มครองสูงแต่ชำระเบี้ยฯต่ำ เหมาะกับนักธุรกิจที่มีภาระหนี้สินและเสี่ยงต่อการทำงานบางช่วงเวลา เป็นเงินทุนหนุนหลัง หลักประกันให้ครอบครัว แบ่งเบาภาระหนี้สิน หรือเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น หากเกิดเหตุไม่คาดคิด

ระยะเวลาความคุ้มครอง 4 แบบ
* ธนกิจ 5/5
* ธนกิจ 10/10
* ธนกิจ 15/15
* ธนกิจ 18/18

ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่คุ้มค่า
* รับความคุ้มครองการเสียชีวิต 100%ของทุนประกันภัย
* รับสิทธิ ประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี โดยผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระจริงไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมาย

หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี มีเฉพาะ ธนกิจ 10/10, ธนกิจ 15/15, ธนกิจ 18/18

เงื่อนไขการรับประกันภัย

*
ระยะเวลาความคุ้มครองชีวิต และระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย
o
ธนกิจ 5/5 ความคุ้มครอง 5 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
o
ธนกิจ 10/10 ความคุ้มครอง 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
o
ธนกิจ 15/15 ความคุ้มครอง 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
o
ธนกิจ 18/18 ความคุ้มครอง 18 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 18 ปี
*
รับประกันตั้งแต่อายุ 20-60 ปี
*
ทุนประกันภัยเริ่มต้น 300,000 บาท สูงสุดไม่จำกัด
*
การตรวจสุขภาพ ยังเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow