INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:26:15
Home » ธนชาตประกันชีวิต » ธนชาต FOR EDUCATION 20/20 ธนชาตประกันชีวิต\"you

ธนชาต FOR EDUCATION 20/20 ธนชาตประกันชีวิต

2010/10/03 1247👁️‍🗨️

ธนชาต FOR EDUCATION 20/20 ธนชาตประกันชีวิต
เป็นประกันผ่านธนาคารธนชาต (Bancassurance) โดยธนชาตประกันชีวิต
สานฝันอนาคตการศึกษาต่อในระดับสูงให้บุตรหลาน หรือเริ่มต้นธุรกิจให้บุตรหลาน ชำระเบี้ยฯ 20 ปี คุ้มครองนาน 20 ปี ผลตอบแทนสูงเมื่อครบสัญญา พร้อมคุ้มครองชีวิตทวีค่าแบบทบต้นทุกปี 5 % ต่อปี ตลอดสัญญา

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

* รับเงินครบกำหนดสัญญาเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 เท่ากับ 265.33%ของทุนประกันภัยเริ่มต้น
* รับความคุ้มครองการเสียชีวิต 105% – 265.33%ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตามระยะเวลาความคุ้มครอง ณ ปีที่เสียชีวิต
* ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ ไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
* รับสิทธิ ประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี โดยผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระจริงไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย
* ระยะเวลาคุ้มครองชีวิต 20 ปี
* ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
* รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี
* ทุนประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท สูงสุดไม่จำกัด
* กรณีผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 15 ปี ทุนประกันภัยไม่เกิน 500,000 บาท
* การตรวจสุขภาพ ยังเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow