INSURANCETHAI.NET
Mon 23/05/2022 0:11:20
Home » ธนชาตประกันชีวิต » โครงการคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Mortgage)\"you

โครงการคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Mortgage)

2010/10/03

โครงการคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (Mortgage) ธนชาตประกันชีวิต
เป็นการประกันชีวิตกลุ่มที่ให้ความคุ้มครองกับลูกค้าผู้มีภาระหนี้สินทางการ เงินกับสถาบันการเงิน เช่น การกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

เพราะคุณคือหลักของครอบครัว
หนึ่งรูปแบบความคุ้มครองจาก ธนชาตประกันชีวิต เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและสร้างหลักประกันกับสิ่งที่คุณเตรียมไว้สำหรับ ครอบครัว
ทรัพย์สินต่างๆ ของคุณมีความหมายสำหรับครอบครัว เพราะเป็นน้ำพักน้ำแรงที่คุณรวบรวมสะสมมายาวนาน เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ คุณย่อมต้องการความพร้อมสรรพในทุกสิ่งและความมั่นคงแน่นอนในอนาคตให้กับคนที่คุณรักและห่วงใย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ – เป็นผู้กู้ที่ผ่านการอนุมัติของสถาบันผู้ให้กู้

ระยะเวลาประกันภัย – มีระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 3 ปี ถึง 30 ปี ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถเลือกระยะเวลาเอาประกัน ที่ให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผ่อนชำระตามสัญญากู้

การชำระเบี้ยประกัน – ชำระครั้งเดียว โดยที่ผู้ขอเอาประกันจะได้รับความคุ้มครองตลอดสัญญา


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow