INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 17:10:50
Home » ไทยประกันชีวิต » ธนทรัพย์(มีเงินปันผล) ไทยประกันชีวิต\"you

ธนทรัพย์(มีเงินปันผล) ไทยประกันชีวิต

2010/09/26 2501👁️‍🗨️

ธนทรัพย์ (มีเงินปันผล)
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่มีแต่จะสูงขึ้นอย่างต่อ เนื่องตามระยะเวลา และระดับการศึกษาที่เปลี่ยนไป ค่าใช้จ่ายในระดับประถม หรือมัธยม ผู้ปกครองหลายท่านอาจยังพอรับได้ แต่ในระดับอุดมศึกษา หรือความปรารถนาที่จะให้ลูกรักได้ศึกษาสูงสุดในการศึกษาต่อต่างประเทศที่ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลเล่า?

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต

จะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
• การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอา ประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
• เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไป หักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
• ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของท่าน

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์
และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ * ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124
ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ * บริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้น ให้กับผู้เอาประกัน
ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ * หลากหลายวิธีชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง
คลับไทยประกันชีวิต * เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุก
ที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ
* บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow